Hlavní obsah

Plzeň dá školám 600 000 korun na prevenci rizikového chování a mediální výchovu

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

3. 4. 14:12

Plzeň rozdělí mezi své základní školy a další subjekty 600 000 korun na prevenci rizikového chování a mediální výchovu.

Článek

Školy peníze využijí na besedy, přednášky, workshopy či adaptační kurzy, které vedou k prevenci třeba před šikanou, záškoláctvím, zneužíváním drog či před rasismem. Jsou určeny také k tomu, aby se děti naučily orientovat v prostředí médií i sociálních sítí a samostatně vyhodnocovat informace. Radní města schválili pro 23 zřizovaných základních škol 473 000 Kč, dalších 127 000 přidělili zastupitelé šesti školám, které mají jiné zřizovatele, řekla ČTK radní pro školství Lucie Kantorová (ANO).

Dotační program na podporu a prevenci rizikového chování a mediální výchovy vypsal magistrátní odbor školství mládeže a tělovýchovy loni. Přišlo celkem 30 žádostí, které vyhodnotila komise pro výchovu a vzdělávání. Školy plánují přidělené peníze využít nejrůznějšími způsoby. „Připravují pro děti adaptační a zážitkové kurzy, výtvarné i literární projekty, workshopy se zaměřením na řešení konfliktních situací. Zvou ke spolupráci odborníky na zdravý životní styl, šikanu či kyberšikanu, kteří budou s dětmi pracovat v seminářích, mají v plánu kurzy nenásilné komunikace a další zajímavé aktivity. Část peněz z dotace školy také využijí na další vzdělávání svých pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování a mediální výchovy,“ popsala Kantorová.

Primární prevence rizikového chování se podle ní v projektech věnuje předcházení rizikovým jevům v chování žáků, jako jsou záškoláctví, šikana a kyberšikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování či rizikové sexuální chování.

Mediální výchova má děti naučit základním dovednostem v mediální komunikaci a při práci s médii. Mají se naučit informace z médií zpracovávat a vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z okolního světa. Mají se také naučit zásadám bezpečného užívání médií, především v souvislosti s rozvojem internetových médií a sociálních sítí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované