Hlavní obsah

Plzeň vzdělává přímo ve výuce středoškoláky v podnikatelských dovednostech

Foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ilustrační foto.

Reklama

28. 12. 2021 18:46

Stovka plzeňských středoškoláků aktuálně prochází programem Startupuj, který jim předává informace z byznysu a případným zájemcům zajišťuje podporu při rozjezdu vlastního podnikání.

Článek

Projekt, který zajišťuje správa informačních technologií města (SIT), je součástí systému na podporu technického vzdělávání a podnikání. „V Plzni dlouhodobě pracujeme na tom, aby inovativní podniky přibývaly, rozvíjely oblast vědy a výzkumu a vytvářely kvalitní pracovní místa. Aktivitu, do níž se zapojila celá řada lidí, se podařilo zorganizovat během tří měsíců,“ řekl primátor Martin Baxa (ODS). Ohlasy pedagogů, studentů i odborníků z byznysu jsou podle primátora natolik pozitivní, že město plánuje rozšíření programu.

Program Startupuj aktuálně funguje na Střední škole informatiky a finančních služeb a Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. Je navržen na jedno pololetí se dvěma vyučovacími hodinami týdně. „Prvotní myšlenka byla taková, aby se studenti věnovali vlastnímu projektu, podnikatelskému nápadu, který jim bude dávat smysl a bude je bavit na něm pracovat. A skrze něj si pak osvojí znalosti z nejrůznějších oblastí podnikání. V učebnici je vždy jeden univerzální příklad, ale realita je taková, že jednoho baví počítače a druhý je zapálený do práce se zvířaty,“ řekl Tomáš Cholinský ze SIT.

Vedle pracovníků SIT vyučují na školách externí odborníci z byznysu. „Studenti si vyzkouší komunikaci a prezentaci, učí se argumentovat. Získávají povědomí o firmě, právu, značce, reklamě, sociálních sítích a financích,“ řekl učitel střední školy informatiky Pavel Šmídl. Podle něj se učitelé do projektu pustili s chutí, abych získali tipy pro nový styl vedení výuky, který je pro žáky netradiční. „Věříme, že právě výuka formou cvičných start-upů bude pro ně do budoucna zábavná, bez stresu, a přitom motivující,“ dodal.

Cholinský ocenil, že se školy do riskantního modelu zapojily. „Je to pilotní projekt a už teď vidíme prostor na zlepšení a samozřejmě si uvědomujeme, že jako u ostatních předmětů každého baví něco jiného,“ uvedl. Podle Cholinského jsou myšlenky mladých zajímavé a z některých projektů mohou vzniknout nové start-upy.

Reklama

Související témata:

Doporučované