Hlavní obsah

Sčítání výsledků komunálních voleb: Kde všude se může stát chyba?

Foto: Profimedia.cz

Komunální volby jsou na sčítání hlasů vůbec nejnáročnější.

Reklama

9. 10. 2018 21:26

Kvůli špatným zkušenostem z minulých let nařídilo Ministerstvo vnitra do letošních voleb hned několik změn – komisaři dostali červené tužky a měli přísně zakázáno spěchat.

Článek

Po skandálu v loňských parlamentních volbách, kdy kvůli nepozornosti členů komise musel Petr Bendl z ODS svůj poslanecký mandát odevzdat svému spolustraníkovi Martinu Kupkovi, nařídilo Ministerstvo vnitra nové pořádky.

Členové volební komise dostali zakázáno soutěžit v rychlosti a každý z nich musel při sčítání hlasů povinně používat červenou tužku.

Výsledkem bylo, že okrsky letos sčítaly o několik hodin déle. A v největších městech bylo dosčítáno dokonce až v neděli nad ránem.

Reportérka Seznamu se do jedné volební komise v letošních volbách vypravila – aby zjistila, jak spolehlivé sčítání hlasů doopravdy je a jak práce komisařů po uzavření volebních místností vlastně vypadá.

Studie popsala chyby a podvody, ke kterým dochází při sčítání hlasů:

Popsání podvodů, k nimž dochází při sčítání hlasů. (Video: Seznam Zprávy)

Členové komisí museli zpomalit

Komunální volby se od těch ostatních v něčem liší. Komisaři při sčítání hlasů nedohlížejí jen na celé označené strany, ale musejí zaznamenávat i preferenční hlasy. Ty mohou být „nakřížkovány“ napříč celým volebním archem – v libovolném počtu, nepřesahujícím počet zastupitelů v obci.

A problém je na světě. Při vyšším počtu kandidujících subjektů totiž členové komisí jednotlivé křížky snadno přehlédnou a výsledný počet sečtených hlasů se může od toho reálného lišit.

I proto ministerstvo letos nařídilo komisařům zpomalit. Po zkušenostech s tradičními „dostihy“, při kterých jednotliví členové soupeřili o to, kdo bude mít dříve hotovo, dostali předsedové komisí příkaz tentokrát apelovat na to, aby jejich členové vyměnili rychlost za pečlivost.

A to nebylo jediné opatření, které mělo případným chybám zabránit. Jako v každých volbách měli i v těch letošních komisaři zákaz hlasy počítat samostatně. Zkušenost reportérky Seznamu v tom nebyla jiná – na městském úřadě v Roztokách se sčítalo v trojčlenných skupinách.

Jak udělat volby férové? Muž, který odhalil chyby a podvody při sčítání hlasů, má nápad:

Politolog Tomáš Lebeda. (Video: Václav Dolejší, Seznam Zprávy)

Křížkování je komplikovanější

Ještě předtím se ale všechny archy roztřídily na dvě skupiny. Ty, kde voliči označili jen celou kandidující stranu, a pak všechny ostatní, kde „křížkovali“ i jednotlivé kandidáty. Po několika kontrolách bylo zčásti hotovo – u jednodušší varianty stačilo archy seřadit podle zakřížkovaného uskupení a první, prozatímní součet hlasů pro jednotlivé strany a hnutí byl na světě.

Komplikovanější to bylo právě s lístky, na kterých lidé svoje hlasy rozdělovali různým kandidátům. Právě tam poprvé do hry vstoupily i nové červené tužky – komisaři s nimi mohli přehledně počítat, zda jednotlivé křížky na volebním archu nepřesahují maximální možný počet, nebo kolik preferenčních hlasů dostali kandidáti jednotlivých uskupení.

Výsledný počet hlasů pro každého kandidáta pak prochází další kontrolou. Ve finální fázi mají komisaři v rukou dvojici údajů – na jedné straně počet preferenčních hlasů udělených jednotlivým kandidátům a na straně druhé hlasy, které voliči rozdali přímo celým stranám. Sečtením obou z nich dostanou konečné číslo: Hlasy, které voliči rozdali všem kandidujícím uskupením.

Poslední fáze: kontrola v systému ČSÚ

Pak už všechna čísla stačí jen správně zadat do systému Českého statistického úřadu. Ani s ním to není jednoduché – systém totiž podle počtu hlasujících kontroluje, jestli všechna čísla přesně souhlasí. A pokud ne, nepustí komisaře do další fáze.

Problém je to až překvapivě častý – komisaři si díky němu mají šanci všimnout posledních přehlédnutých nedostatků, ale často také jen vyjde najevo, že čísla nezadali do správných kolonek. I proto od něj starší členové rovnou dávají ruce pryč. A jejich mladší kolegové, pokud se systémem delší dobu tápou, mají možnost zavolat na pomoc osobě, která je v něm zaškolena.

Na závěr už se jen vytisknuté údaje podepisují všemi komisaři a zalepují do předpřipravených obálek. Zapisovatel v daném okrsku s nimi pak podstoupí poslední kontrolu u členů obecního úřadu. Ti, pokud nenajdou problém, často v podobě chybějícího podpisu nebo jiného úředního nedostatku, obálky převezmou do úschovy. A výsledky se konečně objeví na veřejné databázi.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované