Hlavní obsah

Rok 2023 bude pro investování obtížný. Odborníci doporučují osvědčené dluhopisy

Foto: shutterstock.com

Investory opět lákají konzervativnější investice – firemní dluhopisy, za kterými stojí prověřené firmy a obory

Reklama

16. 1. 8:00

Jak chránit úspory před inflací? Investování je stále populárnějším řešením. Důležité je ale vědět, do čeho investujete. V této napjaté době se vyplatí neriskovat a investovat jen do oborů, které přinášejí skutečnou hodnotu.

Článek

Není tajemstvím, že rok 2023 bude pro investování náročným obdobím. Z veřejně dostupných doporučení analytiků a předních ekonomů vyplývá, že pro nový rok budou stabilní, výnosovou a perspektivní nabídku představovat osvědčené dluhopisy. Výnosné, a především dobře zajištěné cenné papíry jsou vhodné pro tuto opatrnou a konzervativní dobu, která myslí i na zadní vrátka. Vedle státu dluhopisy nabízejí také firmy, často dokonce s ještě atraktivnějším výnosem i podmínkami.

Anketa

Chystáte se v novém roce investovat?
ANO, chci si zajistit lepší budoucnost a ochránit své úspory před vysokou inflací
72 %
Ještě nejsem rozhodnutý/á
10,8 %
NE, mám dostatečně velký finanční polštář, takže mě starosti o budoucnost netrápí
17,2 %
Celkem hlasovalo 536 čtenářů.

Bezpečný přístav pro všechny investory

Investory tak opět lákají konzervativnější investice – firemní dluhopisy, za kterými stojí prověřené firmy a obory, ideálně pak ty s tuzemskými kořeny a zázemím. Podle prvních náznaků budou investoři v letošním roce setrvávat u defenzivních sektorů, jako je například farmacie, zboží každodenní potřeby či obnovitelné zdroje, a statut bezpečného přístavu by si i nadále měly udržet akcie v obranném sektoru bez ohledu na geopolitickou situaci.

Jen společnosti, které vytvářejí reálné a užitečné produkty pro výše zmiňovaná perspektivní odvětví, zaručují investorům bezpečí. Lze zde totiž předpokládat, že se jim bude dařit i během prohlubující se ekonomické krize, a zatímco jiní si budou muset utahovat opasky, poptávka po jejich zboží nevymizí. Sečteno a podtrženo, mezi taková rychle rostoucí a stabilní odvětví patří nanotechnologie. V Česku se k lídrům trhu řadí česká firma světového významu Polymer Nano Centrum.

Co je firemní dluhopis?

Firemní či korporátní dluhopisy jsou dluhové nástroje v podobě cenných papírů, které jsou danou společností vydávány jako prostředky k získání potřebných financí. Ty jsou určeny k tomu, aby společnost mohla expandovat nebo se zapojit do lukrativních projektů, u kterých se očekává zvýšení ziskovosti.

Foto: shutterstock.com

Jen společnosti, které vytvářejí reálné a užitečné produkty pro výše zmiňovaná perspektivní odvětví, zaručují investorům bezpečí

Srdce nanotechnologií tluče v Česku

Společnost Polymer Nano Centrum se primárně zabývá vývojem a výrobou nanostrukturovaných polymerů. Vyvinutá technologie je univerzální a aplikovatelná na různé polymery pro široké spektrum průmyslových odvětví (zbrojní, automobilový, stavební průmysl aj.). Záměrem vědců z Polymer Nano Centra je zdokonalovat jimi vyvinutou technologii a hledat stále nové příležitosti pro použití. Realizované i chystané projekty vycházejí z poptávky českých i zahraničních trhů a jejich potřeb. Vytvořená nová generace nanostrukturovaných polymerů a konečných produktů dosáhla dříve nepředstavitelných vlastností a předčila tak očekávaný standard pro spotřebitele.

Výsledky našeho výzkumu a vývoje úspěšně implementujeme do výroby. Pomocí vyvinuté technologie zlepšujeme fyzikální a chemické vlastnosti plastů a pryskyřic. Vytváříme tak účinné metody nanostrukturizace pro získání potřebných vlastností, což pro průmysl znamená snižování nákladů a zvyšování kvality výrobků.
Pavel Kuchálik, generální ředitel Polymer Nano Centrum

Díky lokálním investicím i v podobě firemních dluhopisů a dotacím z Evropské unie se společnosti podařilo v loňském roce zřídit unikátní laboratoř se špičkovým vybavením na inovaci nanostrukturizace plastů. Hlavním posláním této nové laboratoře je nejen modernizovat český průmysl, nabídnout nová pracovní místa, ale především snížit náklady na výrobu a zlepšit kvalitu lokálních výrobků tak, aby byly konkurenceschopné v Česku i zahraničí. Už teď je ale jisté, že ani kapacita nové rakovnické výrobní linky nepokryje stále vzrůstající poptávku.

Špičkové a moderní zařízení Polymer Nano Centra je určeno přímo pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti polymerů na nano úrovni. Pořízené technologie nám umožňují provádět a kontrolovat celý proces vývoje od charakterizace materiálů až po výrobu zkušebních vzorků.
Dina Sizová, vedoucí laboratoře Polymer Nano Centrum

Nanotechnologie jsou budoucnost. Investujte do nich!

Poslední měsíce minulého roku ukázaly obrovský nedostatek vhodného a dostupného materiálu například v obranném průmyslu. Jsou to právě unikátní inovativní řešení v podobě nanostrukturovaných plastů, která pomáhají na tento nedostatek a zvýšenou poptávku reagovat adekvátně. Aby však bylo možné uspokojit poptávku celosvětového trhu, je nutné co nejrychleji navýšit výrobní kapacity společnosti Polymer Nano Centrum. Ta se rozhodla vzniklou situaci řešit mimo jiné i nabídkou stabilní a bezpečné formy investice, která je určena široké veřejnosti.

Foto: polymernanocentrum.cz

Záměrem vědců z Polymer Nano Centra je zdokonalovat jimi vyvinutou technologii a hledat stále nové příležitosti pro použití

Část nákladů na novou výstavbu se společnost Polymer Nano Centrum rozhodla financovat populárními a ověřenými dluhopisy. Jejich atraktivnost zvyšuje úrok ve výši 9,8 procenta ročně se splatností tři roky. Silným argumentem pro tyto nabízené firemní dluhopisy je uvedené zhodnocení, které je mnohem výnosnější než například spořicí účet či doposud oblíbené kryptoměny.

Nákup firemních dluhopisů je snadný, rychlý a online

Nákup firemních dluhopisů firmy Polymer Nano Centrum je velmi jednoduchý a dá se rychle vyřešit online prostřednictvím webových stránek. Online vyplníte poptávku, podepíšete smlouvu, převedete peníze, poštou vám přijde dluhopis nebo dluhopisy a pak už se jen můžete radovat, jak vám každý měsíc přistane na účtu úrok ve výši 9,8 procenta. Na konci emise se vám vrátí investované prostředky v původní výši zpět na účet. Ano, takhle jednoduché to je.*

+2

* Nejedná se o veřejnou nabídku cenných papírů, ale o PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. a nabídku jejích korporátních dluhopisů s prospektem schváleným ČNB (včetně případných dodatků prospektu; to vše dostupné pod výše uvedeným hypertextovým odkazem). Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru (dluhopisu) ČNB pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129. Schválení předmětného prospektu ze strany ČNB nemá být chápáno jako potvrzení emitenta nebo kvality dluhopisů, které jsou jako cenné papíry nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Potenciální investor by měl předmětný prospekt přečíst a prostudovat, než učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do těchto korporátních dluhopisů.

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Seznam Zprávy.

Doporučované