Hlavní obsah

Přehledně: Všechny slevy, které můžete uplatnit u daní

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

15. 2. 2021 18:32

V daňovém přiznání lze každý rok uplatnit několik slev a zvýhodnění, díky kterým můžete výrazně ušetřit. O které jde?

Článek

Sleva na poplatníka

V rámci balíku daňových změn na konci loňského roku prošlo také zvýšení slevy na poplatníka. Od 1. ledna 2021 činí 27 840 korun, oproti roku 2020 je vyšší o tři tisíce. Pro daňové přiznání za minulý rok je důležitá právě tato nižší částka 24 840 korun.

Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Jde o jedinou slevu, kterou lze využít v plné roční výši, i když jste vydělávali například jen několik měsíců. Sleva je stejně vysoká bez ohledu na to, jestli ji využije podnikatel, student nebo například důchodce.

V roce 2022 sleva znovu vzroste o tři tisíce a bude činit 30 840 korun.

Sleva na manžela/manželku

Tato sleva je rovněž 24 840 korun, využívat ji mohou kromě manželů také páry v registrovaném partnerství.

Na rozdíl od slevy na poplatníka je ale bonus na manžela či manželku možný získat jen za měsíce, kdy už byl pár sezdán. Konkrétně jde o 2 070 korun za měsíc. Pokud jste tedy měli svatbu například v červnu minulého roku, můžete uplatnit slevu za všechny měsíce od července dál.

K uplatnění příspěvku nesmí mít partner či partnerka roční příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Příjmy se potvrzují čestným prohlášením. Do příjmů se započítává hrubá mzda, příjmy OSVČ, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního pojištění, dávky v nezaměstnanosti, nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství.

Naopak rodičovský příspěvek, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky osobám se zdravotním postižením se do částky 68 tisíc nezapočítávají. Kompletní seznam těchto příjmů je dostupný na webu Finanční správy.

Pokud je manželovi či manželce přiznán průkaz zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49 680 korun ročně).

Sleva na studenta

Za každý měsíc, který se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do svých 26 let, má nárok na slevu ve výši 335 korun za měsíc. Pokud tedy pracuje po celý rok, má právo na slevu ve výši 4 020 korun. Při souběžném studiu na více školách se sleva nenásobí. Pracující studenti ale mohou kombinovat slevu na studenta a na poplatníka.

Pro získání slevy je nutné doložit potvrzení o studiu. Pro získání tohoto zvýhodnění není podstatné, jestli člověk studuje prezenčně, distančně nebo kombinovaně.

Sleva na dani v případě invalidity

Tato sleva má dvě varianty podle toho, v jakém stupni invalidity se člověk nachází.

Základní sleva na invaliditu, která se týká prvního a druhého stupně invalidního důchodu, činí 2 520 korun za rok. Opět jde o slevu, která se váže na jednotlivé měsíce, ne na celý rok. Při základní slevě na invaliditu to tedy znamená 210 korun za měsíc.

Pro rozšířenou slevu na invaliditu (třetí stupeň invalidity) je částka dvojnásobná, tedy 5 040 za rok a 410 korun za měsíc.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Osoby s průkazem ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 korun ročně (1 345 korun měsíčně). Sleva náleží za měsíce, na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání.

Sleva za umístění dítěte – školkovné

Stejně jako u slevy na poplatníka se takzvané školkovné v roce 2021 zvýší, konkrétně na až 15 200 Kč za jedno dítě. Za rok 2020 platila stále sleva 14 600 korun za každé dítě. Peníze za umístění dítěte mohou získat rodiče, kteří mají své potomky v předškolním zařízení (a to jen jeden z nich). Slevu lze využít pouze v případě, že rodič žije s dítětem ve společné domácnosti.

Sleva na evidenci tržeb

Elektronická evidence tržeb byla během jarní vlny koronaviru pozastavena. Vláda se nakonec rozhodla prodloužit její pozastavení až do konce roku 2022. Odsun povinnosti evidovat tržby se týká hlavně poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří měli začít evidovat své tržby od 1. 5. 2020.

Pokud jste ale začali podnikat mezi 1. lednem a 26. březnem 2020, nárok na slevu ve výši 5 000 korun máte.

Všechny slevy je možné uplatnit jen jednou a u jednoho zaměstnavatele. Pokud například pracujete u více zaměstnavatelů, slevy se nesčítají.

Zvýhodnění na děti

Kromě již zmiňovaných slev mohou pracující rodiče získat bonus za své potomky. Za rok 2020 přitom musel rodič vydělat nejméně 87 600. Sleva za jedno vyživované dítě je 15 204 korun ročně. U druhého dítěte je zvýhodnění 19 404 korun ročně. U třetího dítěte (a případně dalších potomků) to je 24 204 korun ročně. V případě dítěte s průkazem ZTP/P je zvýhodnění vždy dvojnásobné.

Zvýhodnění lze získat za nezletilé dítě do 18 let, které žije s rodičem v jedné domácnosti. Dále jde o dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. Dalším důvodem může být nepříznivý zdravotní stav dítěte nebo úraz.

Daňové zvýhodnění může poplatník využít formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.

Maximální zvýhodnění

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Zdroj: Finanční správa

Daňové odpočty

Samotný daňový základ si lidé mohou výrazně snížit díky nezdanitelným položkám. Konkrétně se jedná o tyto položky:

Odečitatelné položky - maximální výše

- Dobročinné dary a dárcovství krve - 15 procent ze základu daně (minimálně tisíc korun)

- Úroky z úvěru na bydlení - maximálně 300 000 Kč

- Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření - až 24 000 Kč

- Životní pojištění - až 24 000 Kč

- Odborové příspěvky - maximálně 3 000 Kč

- Vzdělávání - nejvýše 10 000 Kč (lidé se zdravotním postižením 13 000 Kč, s těžším postižením 15 000 Kč)

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované