Hlavní obsah

Stát navrhuje investovat do knihoven bezmála 18 miliard

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Národní knihovna (ilustrační foto).

Reklama

15. 8. 2020 10:27

Navíc bude Ministerstvo kultury navrhovat projekt nové Národní knihovny. Tato další investice má být teprve vyčíslena.

Článek

Koncepci rozvoje knihoven na léta 2021 až 2027 projedná v pondělí vláda. Materiál popisuje, co všechno české knihovnictví v příštích sedmi letech bude potřebovat, a počítá, že z veřejných peněz by na úkoly stanovené koncepcí mělo jít 17,8 miliardy korun.

Z toho 4,4 miliardy korun by mělo jít z rozpočtu Ministerstva kultury. Vyplývá to z materiálu připraveného pro jednání vlády. Koncepce počítá i s investicemi do budov knihoven a depozitářů.

Dokument také zakotvuje „potřebu stavby nové budovy Národní knihovny“. Tato investice ale bude vyčíslena v samostatném materiálu chystaném pro vládu. Zmíněných 17,8 miliardy tedy tuto stavbu nezahrnuje.

Obecně koncepce zmiňuje například i potřebu „vybudovat Národní zvukové centrum“ pro zpracování, digitalizaci a ochranu zvukových dokumentů. Stát chce řešit rovněž nový dotační program na podporu ochrany fondů, vybudovat ústřední depozitní knihovnu pro málo využívané dokumenty nebo pořídit „mobilní pracoviště záchrany kulturního dědictví“ pro operativní konzervátorské zásahy.

Státní knihovnická koncepce plánuje dostavbu depozitáře Moravské zemské knihovny a stavbu budovy Moravskoslezské vědecké knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci a počítá na ně se dvěma miliardami korun z veřejných rozpočtů.

Pro Národní knihovnu z plánu vyplývají mimo jiné závazky zajistit zpřístupnění digitalizovaných děl nedostupných na trhu s náklady 42 miliony korun nebo vytvořit a zajistit provoz systému pro sběr, zpracování, zpřístupnění a ukládání online elektronických publikací, což by mělo přijít na 210 milionů korun. Na 750 milionů korun je v koncepci vyčísleno zajištění správy a ochrany knih ohrožených devastací kyselého papíru a vybudování Mezioborového metodického centra konzervace novodobých dokumentů. Úkoly pro NK jsou celkem vyčísleny na 1,23 miliardy korun investičních nákladů a 1,1 miliardy neinvestičních nákladů.

Z dalších institucí koncepce zvlášť zdůrazňuje ještě úkoly pro Moravskou zemskou knihovnu. Ta má mimo jiné zajistit provoz Českého literárního centra, na což se v plánu počítá se 140 miliony korun. S 98 miliony korun se počítá na digitalizaci knihovních fondů, která se má rozšířit na další typy dokumentů jako hudebniny, plakáty, pohlednice či zvukové dokumenty. Pro Moravskou zemskou knihovnu koncepce na zmíněná léta počítá se 780 miliony korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované