Hlavní obsah

Tady emisní cíle IKEA a dalších utíkají. Špiní jako 1,5 milionu domácností

Foto: PxHere.com

Emise z lodní dopravy tvoří tři procenta z celosvětového znečištění.

Reklama

20. 7. 2021 17:30

Lodní doprava amerického řetězce Walmart produkuje takové množství emisí, které je srovnatelné se znečištěním uhelnou elektrárnou. Ikea a Amazon na tom jsou podobně. Podle odborníků je znečištění lodní dopravou stále podceňované.

Článek

Velké maloobchodní řetězce, včetně těch jako Amazon, Ikea a Walmart se zavázaly k ekologickému chování. Například ke snižování množství vypuštěných emisí a zachycování oxidu uhličitého. Existuje však jedna věc, která jejich snahu „špiní“ a příliš se o ní nemluví – námořní přeprava.

Díky nové zprávě, kterou zveřejnil server The Verge, mohou zákazníci těchto gigantů zjistit, jakou měrou řetězce přispívají ke znečištění ovzduší. 15 největších společností, které pro převoz výrobků využívají nákladní námořní dopravu, vyprodukovalo jen během cest do USA v roce 2019 tolik znečištění, jako 1,5 milionu amerických domácností za rok.

Zpráva se zabývá emisemi skleníkových plynů a znečištěním ovzduší, které způsobila přeprava zboží. Na prvním místě je americký maloobchodní řetězec Walmart, který vypustí více skleníkových plynů, než kolik jich za jeden rok vyprodukuje jedna uhelná elektrárna.

První pětku uzavírají výrobce nábytku Ashley Furniture Industries, diskontní supermarkety Target, banány Dole a maloobchodní prodejce Home Depot. Na sedmém a osmém místě skončila Ikea s Amazonem. Nábytkářský řetězec s technologickým gigantem dohromady vyprodukují 803 704 metrických tun emisí CO2. V závěsu za nimi jsou výrobci elektroniky Samsung a LG.

Námořní doprava tvoří tři procenta z celkových emisí skleníkových plynů. Jednotliví maloobchodníci, kteří jsou za toto znečištění zodpovědní, se doposud vyhýbali emisním kontrolám. Když ale vyšly najevo informace o jejich uhlíkové stopě, mají spotřebitelé více munice k tomu, aby po obchodnících vyžadovali více respektu k životnímu prostředí, píše The Verge.

Zcela upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že klimatická krize je za dveřmi, máme pocit, že je třeba zajistit větší transparentnost.
Madeline Roseová, hlavní autorka zprávy

„Tento pilíř emisního portfolia společností nebyl doposud skutečně zkoumán,“ říká Madeline Roseová, hlavní autorka zprávy, kterou zveřejnily neziskové ekologické skupiny Pacific Environment a Stand.earth. „Zcela upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že klimatická krize je za dveřmi, máme pocit, že je třeba zajistit větší transparentnost,“ dodala.

Podle Davida Rutherforda, který řídí programy pro letectví a námořní dopravu v Mezinárodní radě pro čistou dopravu, údaje ve studii zachycují asi jen 20 procent trhu. „Poukazuje to na skutečnost, že potřebujeme lepší pravidla a transparentnost,“ uvedl Rutherford, který se ale na výzkumu nepodílel.

Studie ale nezachycuje množství emisí, které lodě vyprodukují při cestě zpět, tedy když nevezou žádný náklad. Nezohledňuje ani lokaci emisí, takže podle ní není možné zjistit, kde produkce CO2 začíná a kde končí. Tyto údaje by mohly být užitečné pro lidi žijící na pobřeží, které je zatíženo znečištěním.

Podle odhadů zemře každý rok 60 000 lidí, kteří jsou vystaveni znečištění z lodní dopravy. Jen 15 společností, které zpráva zmiňuje, v roce 2019 vyprodukovalo tolik znečišťujících látek, včetně sazí, oxidu uhličitého, síry a oxidu dusného, jako desítky milionů osobních a nákladních automobilů.

Studie je zaměřena pouze na dopravu do USA, ačkoli společnosti působí i na trzích mimo Spojené státy, kam jejich zboží také putuje po moři.

Máme tu další obrovský případ emisí, které propadají skulinami.
Jennifer Jacquetová, docentka environmentálních studií na Newyorské univerzitě

„Máme tu další obrovský případ emisí, které propadají skulinami,“ říká Jennifer Jacquetová, docentka environmentálních studií na Newyorské univerzitě. „Věděli jsme, že je třeba něco udělat s přepravou a nemyslím si, že se objevil přesný konsenzus, jak se s tím vypořádat. Alespoň můžeme říct, že Ikea je za některé z těchto emisí zodpovědná.“

Navzdory svým klimatickým závazkům společnosti Ikea a Amazon podle studie významně poškozují planetu. V reakci na zprávu o počtu vyprodukovaných emisí v lodní dopravě obě firmy zdůraznily své další závazky v oblasti udržitelnosti. Walmart, LG a Samsung na žádost amerických médií neodpověděly.

Jedním z velkých problémů lodní dopravy je, že je poměrně neviditelným zdrojem znečištění.
Madeline Roseová, hlavní autorka zprávy

Společnost Ikea uvedla, že chce do roku 2030 zachytit více skleníkových plynů, než kolik jich vypustí. Amazon se snaží o něco podobného, ale datum si stanovil na rok 2040 – pracuje na tom, aby na silnice vyjíždělo více elektromobilů, které by snížily emise z dodávek.

Roseová ale chce, aby se více pozornosti věnovalo nákladní lodní dopravě. „Jedním z velkých problémů lodní dopravy je, že je poměrně neviditelným zdrojem znečištění. Pokud nedostaneme emise z námořních lodí pod kontrolu, nevyřešíme klimatickou krizi,“ říká Roseová.

Reklama

Doporučované