Hlavní obsah

Data: Jak očkování chrání Čechy před nemocnicí a těžkým průběhem covidu

Foto: Seznam Zprávy

Očkování chrání před hospitalizací a těžkým průběhem, ukazují data.

Reklama

3. 1. 2022 0:00
aktualizováno • 17. 4. 2022 20:38

V českých nemocnicích nyní leží v souvislosti s covidem kolem tisícovky pacientů. Podle počtu hospitalizovaných v různých věkových skupinách lze spočítat, jak silnou ochranu dává očkování proti těžkému průběhu onemocnění covid-19.

Článek

S příchodem varianty omikron do ČR je důležité sledovat, jakou ochranu nabízí očkování proti těžkému průběhu covid-19. Jak číst statistiky počtů nových hospitalizací v souvislosti s covid-19, které každý týden zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví? Především je potřeba vzít v úvahu různé velikosti jednotlivých skupin. Očkovaných je totiž mnohem více než neočkovaných.

Dále je důležité rozdělit si statistiky podle věku, protože covid-19 je pro různé věkové skupiny různě nebezpečný. Když tedy statistiky rozdělíme podle věku a podle stavu očkování a přepočítáme na velikost dané skupiny, získáme dobrou představu o tom, jaké je riziko hospitalizace pro různé skupiny.

(grafem můžete listovat pro zobrazení údajů o hospitalizacích na JIP a metodice výpočtu)

Na datech vidíme, že tzv. „dokončené očkování“ (dva týdny od druhé dávky) výrazně snižuje riziko hospitalizace a riziko těžkého průběhu nemoci covid-19. Nejvyšší je ochrana lidí, kteří mají posilující dávku očkování.

Počet covidových hospitalizací během omikronové vlny stoupal do poloviny února, od té doby počet nových hospitalizací mírně klesá. Týdenní počet hospitalizací během omikronu byl o čtvrtinu nižší, než během nejrušnějšího českého týdne s variantou delta. Na jednotkách intenzivní péče byl dopad omikronu přibližně poloviční v porovnání s deltou, měřeno počtem nově hospitalizovaných.

Od nástupu omikronu ochrana získaná očkováním sice poklesla, ale ochrana získaná posilující dávkou se stále drží vysoko pro všechny věkové skupiny. Například v polovině prosince 2021 poskytovala posilující dávka 98% až 99% ochranu před hospitalizací. Nyní, kdy v Česku převažuje varianta omikron, tato ochrana posilující dávky klesla na 77 % až 87 %. Samotné dokončené očkování nyní chrání na 51% až 77 %.

Omikron umí obcházet i ochranu získanou proděláním nemoci, proto stoupá počet reinfekcí. Počet lidí hospitalizovaných na JIP stoupal během omikronové vlny výrazně pomaleji, než během minulých vln. Předběžná data také ukazují, že během ledna 2022 nezpůsobila omikronová vlna výraznější nárůst nadúmrtí. V předchozích vlnách naopak nadúmrtí kvůli covidu výrazně narostla.

Dlouhodobý pohled na účinnost očkování

Každý týden počítáme, jak se na aktuálních českých datech za poslední dva úplné týdny mění účinnost očkování. Účinnost měříme porovnáním čísel covidových hospitalizací dle stavu očkování a věku.

V grafu můžete přepínat mezi jednotlivými věkovými kategoriemi.

Je vidět, že s nástupem varianty omikron o přibližně třetinu klesla účinnost očkování. Stále ale očkování nabízí ochranu přes 50 % ve všech věkových kategoriích. Ochrana posilující dávky zůstává vysoká, přes 80 % ve všech věkových kategoriích.

Účinnost všech vakcín proti covid-19 v čase klesá. To lze zvrátit přeočkováním (další) dávkou.
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Postupný pokles účinnosti očkování je způsoben i tím, že většina starších lidí byla očkována v první polovině roku 2021. Ochrana získaná vakcínou s odstupem času klesá. Proto odborníci doporučují lidem, u kterých od očkování uplynulo více než 6 měsíců, aby se objednali na posilující dávku.

„Účinnost všech schválených vakcín proti onemocnění covid-19 v čase klesá. Nejvyšší pokles účinnosti byl zaznamenán u vektorové vakcíny společnosti Janssen,“ uvádí Česká vakcinologická společnost. „Pokles účinnosti vakcín v čase lze zvrátit přeočkováním jednou dávkou vakcíny ve stanoveném intervalu od poslední dávky základního očkovacího schématu.“

Na našem grafu výše ostatně jasně vidíme, že účinek čerstvé posilující dávky je velmi silný. Tak silný, že téměř není vidět onen zelený sloupeček znázorňující riziko pro lidi očkované posilující dávkou. Ochranu před hospitalizací totiž mnohonásobně zvyšuje oproti těm, kteří posilující dávku zatím nevyužili.

Proč vlastně přepočítáváme na velikost skupiny? Naším cílem je totiž spočítat reálné riziko, které hrozí jednotlivcům v dané skupině. A k tomu potřebujeme vědět, jak velká daná skupina je, a spočítat podíl v rámci této skupiny.

Aktualizace: Doplnili jsme aktuální údaj o počtu hospitalizovaných. Doplnili jsme metodu výpočtu. Aktualizovali jsme graf na základě aktuálních dat (hospitalizace v období 28. 3. až 10. 4. 2022). Opravili jsme překlep v tabulce (40 - 59 let). Doplnili jsme údaje o účinnosti očkování v procentech. Doplnili jsme dlouhodobý přehled účinnosti očkování. Doplnili jsme graf počtu nových hospitalizací v čase. Poslední aktualizace dat: 17.4. 2022.

Reklama

Doporučované