Hlavní obsah

Trhy, bistra, obchůdky, vyhlídková věž. Projděte se Pražskou tržnicí zítřka

Videovizualizace ukazuje budoucí podobu Pražské tržnice.Video: CMC architects

 

Reklama

5. 6. 2020 7:18

Metropole investuje do opravy Pražské tržnice v Holešovicích v příštích 15 letech dvě až tři miliardy korun. Areál bude plnit funkci kulturní, obchodní či gastronomickou. Budou zde kanceláře, supermarket a vznikne vyhlídková věž.

Článek

„Budou tu normální obchody a obchůdky, trhy, restaurace a malá bistra, stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět třeba se zmrzlinou v ruce,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Pražská tržnice se podle plánu stane místem celopražského a potenciálně i celorepublikového významu, podobně jako bývalé industriální areály Kødbyen v Kodani nebo Matadero v Madridu.

Kromě celkové rekonstrukce budov a veřejných prostranství bude areál obohacen i o nové architektonické prvky - například vyhlídkovou věž. Významného přepracování se dočkají vstupy, aby se zlepšilo propojení areálu s Bubenským nábřežím i Holešovicemi. Také umístění dostatečného počtu parkovacích míst má být funkčně lépe řešeno. Podle architektonické studie bude areál obohacen až o 70 nových stromů. K jejich zavlažování poslouží zachycená dešťová voda a jako prevence vzniku tepelného ostrova poslouží speciální ochlazovací systém pomocí vody z Vltavy.

+3

Rekonstrukci bude město platit ze svého rozpočtu. Na letošek na ni má podle náměstka vyčleněny řádově desítky milionů korun. Peníze jsou určeny například na opravy bývalé burzy. Město čeká na stavební povolení a tendr na opravu vypíše v druhé polovině roku. Zároveň najde projektanta na opravu inženýrských sítí, které jsou ve špatném stavu a bez nichž nelze opravovat budovy. „I kdybychom některé budovy nyní zrekonstruovali, tak bychom je nebyli schopni napojit na sítě,“ řekl Vyhnánek. Při rekonstrukci zůstane tržnice v provozu.

Areál bude rozdělen do několika zón. „Základ je v maloobchodě, službách a gastronomii. Budovy nejsou monofunkční,“ řekla Blanka Vačková ze společnosti JLL, která spolupracovala na ekonomické studii, již si město nechalo udělat.

Zrekonstruováno bude centrální korzo. Na něm budou mobilní stánky, infocentrum a v hale 29 tržiště s jídlem. Kromě gastroprovozu by se tu měly konat také konference a podobné akce.

Korzo, jídlo, noční klub, asijská tržnice i Alza

Další je takzvaná pop-up zóna, která sousedí s korzem a je směrem k řece. Mohly by zde vzniknout menší obchody, které by byly pronajímány na kratší dobu nebo začínajícím podnikatelům. V hale 2 by mohlo být centrum českého designu. „Je to zóna, která už začíná být transformována, a bude se tu oprava odehrávat jako jedna z prvních,“ řekl Tomáš Ctibor ze společnosti 4ct, který se podílel na ekonomické studii.

Ovoce a zelenina v historickém centru.

V západní části areálu bude náměstí s restauracemi a na něj bude navazovat gastronomicko-volnočasová zóna. V hale číslo 22 zůstane nadále zeleninové tržiště. Budou tady ale i restaurace nebo noční klub. „Je to dostatečně daleko od obytných domů, takže by to nemělo lidem vadit,“ řekla Vačková.

V areálu zůstane divadlo, bude zde supermarket a v nových prostorách také společnost Alza, která v tržnici již sídlí. Hala 39 bude sloužit jako dětské centrum. Věž v tržnici bude sloužit jako vyhlídka. Zachována bude také asijská tržnice. V hale číslo 9 pak bude nová pasáž, která areál lépe propojí směrem k ulici Komunardů.

V tržnici bude mimo jiné na parkovištích vysázena nová zeleň, která bude v létě areál ochlazovat, a vzniknou nová stromořadí. V podzemí budou nádrže na dešťovou vodu. Na veřejných prostranstvích budou nové vodní prvky nebo výtvarná díla.

Občerstvení v oblíbené Stromovce.

Z Argentinské ulice bude vést nový vjezd, který uleví přetížené Jateční ulici. Vzniknou nové vchody a areál bude podle architekta Víta Másla lépe propojen s okolím a lépe přístupný. Vedle vodárenské věže vyroste vyhlídková věž, která bude na místě, kde stával kdysi komín. Bude i stejně vysoká.

Dva domky z 80. let minulého století u Jateční ulice se zbourají. „Podle nás i památkářů nemá smysl je ponechávat, nemají z hlediska památkářů žádný stupeň ochrany,“ řekl Vyhnánek.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Je kulturní památkou.

Praha klade důraz na ekonomickou udržitelnost. Do obnovy areálu tak bude potřeba postupně investovat mezi dvěma až třemi miliardami korun v horizontu příštích dvou dekád. Investice se ale Praze začnou vracet v rámci 13 až 16 let v závislosti na konkrétní struktuře nájemců a nastavených úrovních výše nájmů.

Reklama

Doporučované