Hlavní obsah

Ulehčete maturantům, vyzval Plaga. Nejde to, vzkázal autor testů Cermat

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

30. 1. 2021 16:56

Ministerstvo školství dalo Cermatu pokyn, aby v maturitních didaktických testech nebylo učivo ze závěrečného ročníku střední školy. Podle Cermatu to ale nejde, protože na každé škole se učí něco jiného.

Článek

U letošních maturitních zkoušek nebudou mít všichni žáci stejné podmínky. Do velké míry bude záležet na tom, jak dlouho mohl ten či onen maturant chodit do školy, jestli měl doma kvalitní podmínky pro distanční výuku a také zda mu jeho učitelé dokázali zajistit i v online nebo papírové podobě stejně kvalitní přípravu, jako kdyby seděl od září jen v lavici nebo absolvoval praxi.

Ministerstvo školství chtělo alespoň částečně nerovnosti srovnat. Ministr Robert Plaga (za ANO) na tiskové konferenci k představení podmínek letošních maturit prozradil, že zadal Cermatu úkol, aby didaktické maturitní testy zbavil otázek z posledního ročníku středoškolského studia.

„Cermat ode mě dostal úkol, aby se podíval na strukturu didaktických testů. Pokud by tam byly otázky, které prokazatelně spadají do období, kdy byla prezenční výuka narušena, tak aby ty otázky v testu nebyly,“ popsal Plaga.

Ponechme teď stranou problém, že letošní maturanti nemohli chodit do školy od loňského března, takže ani druhé pololetí předposledního ročníku neproběhlo standardně. Ať tak čit tak, podle Cermatu, který didaktické testy připravuje, je není možné takto upravit.

„Ten náš závěr, který jsme prezentovali panu ministrovi, je takový, že nejsme schopni plošně říct, co se probírá ve kterém ročníku. Takže nejsme v tuto chvíli schopní zredukovat test tak, aby neobsahoval látku, kterou žáci probírali v průběhu distančního vzdělávání,“ řekla k tomu v rámci čtvrtečního kulatého stolu SKAV a EDUin ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová.

Stejně Cermat reagoval i na problém kolem jednotné přijímací zkoušky (JPZ), kterou Seznam Zprávy popsaly už v článku v polovině ledna. Ani v případě JPZ nelze podle Cermatu úroveň obtížnosti snížit, nebo vynechat otázky z posledního ročníku.

Školy totiž v přípravě svého vzdělávacího programu, podle kterého se pak řídí výuka v jednotlivých předmětech, vychází z příslušných rámcových vzdělávacích programů. Ty obecně pro jednotlivé stupně a obory škol stanovují, co by absolvent toho kterého programu měl po jeho vystudování ovládat.

Na rozdíl od v minulosti platných osnov tak nemusí na dvou školách stejného oboru probírat žáci v posledním ročníku to samé učivo. Tím pádem je obtížné vybrat, které otázky by mohly být v maturitních nebo přijímacích testech problematické.

Zpětně se možná těžké otázky škrtnou

Ministr školství ale pro tento účel slíbil ještě jedno řešení – zpětně může být některá otázka z testu vyškrtnuta.

„Po maturitních zkouškách dochází vždy k validaci výsledků. V případě, že by se ukázalo, že některá z otázek v didaktických testech má významně vyšší neúspěšnost, tedy že se zjevně projevilo, že otázka nebyla na většině škol součástí výuky, validační komise by mohla rozhodnout, že za otázku dá všem studentům zpětně bod, anebo že se vůbec nebude počítat,“ dodal Plaga.

Až teprve během jarních termínů se tak ukáže, zda úroveň didaktických testů skutečně odpovídá realitě vyučování na školách, které od loňského března výrazně postihla opatření kvůli pandemii koronaviru. Didaktické testy totiž v letošní maturitě zůstanou, stejně jako ústní zkoušky. Žáci nebudou muset skládat pouze písemné práce z jazyků.

Reklama

Doporučované