Hlavní obsah

Univerzita v Plzni otevřela nový obor speciální pedagogika

Foto: Seznam Zprávy

Plzeňský kraj.

Reklama

28. 7. 2020 17:15

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni získala akreditaci pro tříletý bakalářský program speciální pedagogika.

Článek

„Denní studium otevře v nadcházejícím akademickém roce, zájemci mohou podávat přihlášky elektronicky do 23. srpna, přijímací zkouška je 28. srpna. Fakulta chce přijmout 25 uchazečů,“ sdělila mluvčí univerzity Šárka Stará.

Podle děkana Pavla Mentlíka je pro současné školství velká výzva vhodně reagovat na individuální a často velmi specifické potřeby žáků a studentů. „Stále více dětí se zdravotním postižením navštěvuje běžné základní školy. Ty proto musí být z hlediska pedagogické práce s těmito žáky odpovídajícím způsobem vybaveny. Vedle kompenzačních pomůcek sehrává významnou úlohu také přítomnost pedagogů, kteří jsou odborně připravení poskytovat odpovídající speciálně pedagogickou podporu žákům, jejich rodinám i svým kolegům,“ řekl děkan.

Studijní program ukončený státní závěrečnou zkouškou tvoří teoretická část z dílčích disciplín speciální pedagogiky a praktická část. Studenti si při ní vyzkoušejí školní i mimoškolní asistování dětem s potřebou podpůrných opatření, dozvědí se o různých možnostech podpory, kterou lze těmto žákům a studentům poskytnout. Dostanou příležitost zapojit se do výzkumných projektů, budou absolvovat praxe ve speciálních i běžných školách i v neziskových organizacích, které poskytují služby lidem s postižením nebo obhajují jejich práva. Absolventi budou schopni poskytovat odbornou intervenci a podporu na základních školách, základních speciálních školách a v dalších školských zařízeních. Uplatnění najdou i v dalších pomáhajících profesích.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované