Hlavní obsah

Už žádné přenosy vládních tiskovek. Volební pravidla Seznam Zpráv

Jiří Kubík
šéfredaktor

Redakce Seznam Zpráv se veřejně hlásí k pěti předvolebním zásadám.

Reklama

9. 2. 2021 10:47

Osm měsíců před volbami představuje redakce Seznam Zpráv pět základních pravidel, k nimž se zavazuje v době volební kampaně.

Článek

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení termínů voleb na 8. a 9. října jsme se už teď ocitli v proudu volební kampaně. Odteď je nutné vnímat politické strany, vládní i opoziční, jako rovnocenné kandidující subjekty, které se svými veřejnými vystoupeními snaží zaujmout co nejvíce voličů.

Redakce Seznam Zpráv si osm měsíců před prezidentem stanoveným termínem voleb určila jasná pravidla, jak bude v předvolebním období pracovat. Pravidla jsou závazná pro celou redakci a předkládána veřejnosti na důkaz otevřenosti, nezávislosti, nestrannosti a důvěryhodnosti, na kterých si Seznam Zprávy zakládají.

1. Zpravodajskou agendu nám nediktuje vláda ani opozice

Vládu pohledem běžící volební kampaně tvoří dvě kandidující politické strany či hnutí: ANO a ČSSD.

S okamžitou platností přestáváme na webu Seznam Zpráv přenášet needitované streamy vládních tiskových konferencí, které jsou často jen exhibicí vystupujících politiků. Možnost konfrontovat zodpovědné osoby s novinářskými dotazy je zde velmi ztížená, téměř nemožná.

Seznam Zprávy budou i nadále referovat o tom, jak vláda a jednotliví ministři reagují na aktuální problémy, bude to však v kontextu s realitou a předchozími vládními kroky a sliby.

Nejsme „volebním kanálem“ kandidujících stran. Stejný přístup volíme i k opozičním stranám.

2. Pozornost zaměřená na všechny relevantní strany

Redakce Seznam Zpráv se zajímá o názory a návrhy všech relevantních kandidujících subjektů, tedy stran zastoupených v Poslanecké sněmovně na základě výsledků minulých voleb a stran, které v předvolebních průzkumech dosahují k hranici volitelnosti.

I jejich názory zasazujeme do kontextu předchozích výroků a činů a konfrontujeme je s nimi.

Kritickým pohledem se díváme na všechny kandidující strany. Osobní sympatie či antipatie členů redakce Seznam Zpráv se do zpravodajství nesmí promítat.

3. Chceme znát odpovědi, ne hesla a výkřiky

Na základě reálných problémů a událostí Seznam Zprávy nastavují agendu svého zpravodajství. Dávají odpovědným politikům jasné otázky a trvají na srozumitelných odpovědích. Politické proklamace patří na billboardy, ve zpravodajství Seznam Zpráv nemají místo.

Nejsou-li kompetentní politici schopni odpovědět nebo se otázkám či rozhovorům vyhýbají, čtenáře o tom informujeme. I neschopnost srozumitelně či jakkoliv reagovat je ve volebním období důležitá informace.

Seznam Zprávy nejsou a ani v předvolebním období nebudou nástrojem propagace konkrétních kandidátů či stran. Proto o nich zveřejňujeme takové informace, které mají pro veřejnost nějakou relevanci, odpovídají na zásadní otázky či přinášejí jasné návrhy řešení problémů.

4. Zajímá nás, co se děje v zákulisí. Informace ověřujeme

Při referování o průběhu volební kampaně považujeme za svůj úkol přinášet informace i o tom, jak kampaň vzniká, kdo ji financuje, kdo stojí v jejím pozadí. Považujeme za náš úkol ve veřejném zájmu odkrývat, co se politici a další vlivní lidé snaží před veřejností ukrýt.

Publikujeme informace ověřené z několika nezávislých zdrojů či podložené důkazy.

Nejmenovaní zasvěcení respondenti jsou pro každého novináře cenným zdrojem informací, nikdy je ve svých textech nevyužíváme k hodnocení oponentů či kohokoliv jiného.

5. Redaktoři nikomu nevyjadřují podporu, nikoho neuráží

Redaktoři Seznam Zpráv se drží zásady nestrannosti, nezaujatosti a důvěryhodnosti, a to jak ve svých článcích či v otázkách kladených politikům, tak při svém vystupování na sociálních sítích.

Členové redakce nesmí ve svých článcích, na sociálních sítích či jinde aktivně podporovat zvolení kterékoliv z kandidujících stran či jakéhokoliv kandidujícího politika. Stejně tak není možné se o někom vyjadřovat urážlivě.

Veřejné vystupování novináře, kam patří i sociální sítě, je vždy považováno za součást jeho profesionálního výkonu a důvěryhodnosti média.

Reklama

Doporučované