Hlavní obsah

V Pevnosti poznání budou vystaveny vzácné herbáře z Vědecké knihovny Olomouc

Foto: https://www.pevnostpoznani.cz/

Ilustrační foto.

Reklama

3. 10. 22:40

Starobylé herbáře z fondů Vědecké knihovny v Olomouci budou od 5. října k vidění na výstavě Zahrada zdraví, kterou připravilo olomouckém interaktivním muzeum Pevnost poznání. Vystaven bude například vzácný herbář z roku 1596.

Článek

Návštěvníci se v polovině října budou moci v Pevnosti poznání také zúčastnit interaktivního víkendového programu pro celou rodinu nazvaného Magické herbárium.

Chystaná výstava představí 25 položek z fondu Vědecké knihovny v Olomouci na barevných panelech, které poskytnou základní informace o jednotlivých publikacích i výběr knižních ilustrací s popisky. Zároveň budou připraveny ukázky originálů herbářů od 16. do 20. století z depozitáře Vědecké knihovny. „Návštěvnici mohou obdivovat medicínské tisky s kapitolami o léčivých rostlinách, herbáře neboli bylináře, seznamy a atlasy rostlin, rostlinopisy, odborné i populárně-naučné botanické publikace či učebnice,“ sdělila mluvčí Pevnosti poznání Martina Vysloužilová.

Vystaveno bude například druhé české vydání Mattioliho herbáře, herbář Hieronyma Bocka z roku 1630, Norimberské hesperidky J. CH. Volkamera z roku 1708 či květena Dánska a Norska od G. Ch. Oedera z druhé poloviny 18. století. K vidění budou také 200 let staré originály jednolistů z výpravné edice léčivých rostlin německého botanika Neese von Esenbecka.

„V průběhu staletí se Vědecké knihovně v Olomouci podařilo vybudovat univerzální fond, který sloužil a stále slouží ke vzdělávání ve všech vědních disciplínách. Jedním z oborů, jenž je zastoupen desítkami svazků, je také botanika,“ podotkla ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tichá.

V rámci interaktivního programu Magické herbárium v Pevnosti poznání si návštěvníci od 15. do 17. října vyzkouší všechny fáze historické výroby herbářů v sérii workshopů a otevřených dílen, které doplní badatelská hra. Herbář je od roku 1946 také nedílnou součástí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

V herbáři fakulty je uloženo přibližně 150.000 položek cévnatých rostlin a mechorostů či sady trvalých preparátů rozsivek. Nejstarší herbářové položky pocházejí z 19. století. „V našem herbáři najdeme unikátní sbírku šištic jehličnanů, jejímž pokladem je největší šiška na světě. Jde o šišku severoamerické borovice Coulterovy. Tu si budou moci návštěvníci potěžkat přímo na místě,“ uvedla správkyně herbária a lektorka katedry botaniky PřF UP Martina Oulehlová Pro návštěvníky budou připraveny ukázky výroby herbáře, zájemci si budou moci vyrobit vlastní herbářovou položku.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované