Hlavní obsah

Ve stínu nižších daní. Podívejte se, co všechno se ještě změní

Foto: Shutterstock

Ilustrační fotografie.

Reklama

22. 12. 2020 16:11

Sněmovna odsouhlasila velké daňové úpravy. Poslanci zrušili superhrubou mzdu a změnili také slevu na poplatníka. Na jaké další změny se od 1. ledna 2021 kvůli daňovému balíčku musí lidé připravit?

Článek

Stravenkový paušál

Zaměstnavatelé si mohou zvolit, jaká forma poskytnutí příspěvku na stravování jim vyhovuje, a nemusejí zvažovat negativní dopady při zdanění.

Dosud nebylo možné na straně zaměstnance nezdanit peněžitý příspěvek na stravování. Nově je však možné osvobodit peněžitý příspěvek do výše 70 procent horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Na straně zaměstnavatele by měl být příspěvek podle současného návrhu daňově uznatelný bez omezení.

Kvůli tomu, že prezident Zeman odmítl daňový balíček podepsat, budou nová pravidla účinná až od února, firmy budou v lednu postupovat dle stávajících pravidel. Tedy dají zaměstnancům stravenky. Peněžitý příspěvek místo stravenek jim mohou dát až od druhého kalendářního měsíce.

Vyšší spotřební daň na tabák

Balíček Ministerstva financí počítá s postupným zvyšováním spotřební daně u tabáku a cigaret v následujících třech letech. V roce 2021 se daň zvýší o 10 procent, v následujících dvou letech by měl být nárůst pětiprocentní. Na začátku letošního roku stoupla spotřební daň o deset procent. Ministerstvo odhaduje, že tímto navýšením spotřební daně získá do rozpočtu příští rok asi čtyři miliardy, v letech 2022 a 2023 potom asi dvě miliardy korun.

Účtování spotřebované energie u elektromobilů a hybridů

U elektromobilů nebo hybridních vozidel zahrnutých v obchodním majetku, pořízených na finanční leasing, v nájmu nebo užívaných na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu není možné v současné době uplatnit výdaje za spotřebovanou elektřinu jinak než ve skutečné výši. To může činit vzhledem k mnohdy složitému výpočtu nemalé problémy. Nově nebude nutné pracně zjišťovat skutečnou spotřebu elektřiny, lze využít předem stanovené referenční ceny uvedené ve vyhlášce MPSV.

Změny v oznamování příjmů plynoucích do zahraničí

Zvýší se hranice, do které plátce daně není povinen podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, ze 100 000 na 300 000 Kč. Nově bude také možné podat oznámení o osvobozených příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v ČR dle mezinárodní smlouvy jednou za rok, a to do konce ledna následujícího roku.

Změny v odepisování hmotného majetku

Podnikatelé si budou moct jednorázově víc snížit daně. Zvyšuje se totiž limit pro zařazení samostatných movitých věcí a jejich souborů mezi hmotný majetek, a to ze 40 tisíc na 80 tisíc korun. Toto zvýšení platí pro majetek i jeho technické zhodnocení. Povinně bude tato hranice platit u hmotného majetku nabytého od roku 2021, dobrovolně u hmotného majetku pořízeného v roce 2020.

Kvůli tomu, že prezident Zeman odmítl daňový balíček podepsat, budou nová pravidlaúčinná až od února, firmy budou v lednu postupovat dle stávajících pravidel. Tedy dají zaměstnancům stravenky. Peněžitý příspěvek místo stravenek jim mohou dát až od druhého kalendářního měsíce.

Dále je možné uplatnit tzv. mimořádné odpisy. Zrychlené odpisování se bude týkat majetku v 1. a 2. odpisové skupině zařazeného do užívání v období od 1. ledna 2020 až do 31. prosince 2021.

Zrušení kategorie nehmotného majetku

Zjednoduší se nakládání s nehmotným majetkem. U odpisování nehmotného majetku se totiž nově pro daňové účely bude postupovat stejně jako v účetnictví. Daňově uznatelným nákladem tak budou pouze účetní odpisy, nikoli již daňové odpisy. Odpadne také povinnost posuzovat rozdílně technické zhodnocení u tohoto majetku z hlediska účetnictví a daní.

Dluhopisy bez srážkové daně

Příjmy plynoucí z práva na splacení dluhopisu s datem emise po 31. 12. 2020 nebudou zdaňovány srážkovou daní a vůči daňovým nerezidentům ze zemí mimo EU/EHP se bude uplatňovat zajištění daně (1%). Emitentům se zjednoduší administrativa: nebudou muset zjišťovat pořizovací cenu jednotlivých držitelů. Držitelé dluhopisů, u kterých je výnosem rozdíl mezi emisní, případně pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou, budou muset příjem sami zdaňovat v daňovém přiznání.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované