Hlavní obsah

Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny a v jakých případech je hlas neplatný

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

16. 3. 14:40

Jak správně volit a co si s sebou přinést do volební místnosti? A v jakých případech je hlasovací lístek neplatný?

Článek

Co potřebuji s sebou, když jdu volit

Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší věk 18 let. Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To znamená, že s sebou potřebuje průkaz totožnosti –⁠ občanský průkaz nebo cestovní pas, který předloží volební komisi.

Každému voliči přijdou do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště pár dní před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Co dělat, pokud nemohu k volbám

Volič musí hlasovat osobně, nikoli v zastoupení jiné osoby. Důvodů, kdy se nemůže volič dostavit k volbám, může být hned několik –⁠ je v zahraničí, nachází se v době voleb v jiném volebním okresku nebo ze závažných zdravotních důvodů.

Jaké je řešení?

Voličský průkaz –⁠ S voličským průkazem může volič volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. O voličský průkaz si můžete zažádat také na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí a volit ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí.

Závažné zdravotní důvody –⁠ Volič může požádat obecní úřad a volební komisi, aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost. Lze tak odvolit jen na území daného volebního okresku a jen na území České republiky. Členové komise přijdou za voličem s přenosnou volební schránkou a ten odevzdá svůj hlas.

Jak volit

Po předložení průkazu totožnosti a obdržení volebních lístků se volič odebere na místo pro úpravu lístků, za volební plentu.

Za volební plentou se volič musí nacházet sám. Výjimka je v případně, pokud volič sám nemůže upravit volební lístek, vložit ho do obálky a vhodit do volební urny, například z důvodu tělesné vady. V takovém případě může mít doprovod, nikoliv člena volební komise, ale dalšího voliče.

Upravený volební lístek přijde do obálky, ve které se následně vhodí do volební urny.

Preferenční hlasy a kroužkování

Při volbách do Poslanecké sněmovny se do obálky vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere. Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční hlasy, tak může učinit u nejvýše 4 kandidátů. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni a získají-li od voličů své strany 5 % preferenčních hlasů, mohou se posunout v kandidátní listině výše.

Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kandidátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, preferenční hlasy nebere volební komise při sčítání v potaz.

Jak volit v karanténě

Lidé v karanténě budou na takzvaných volebních stanovištích volit ve středu 6. října. V takzvaných pobytových zařízeních, například v domovech pro seniory, se volby budou konat ve čtvrtek 7. října.

O způsobech hlasování lidí v karanténě či izolaci čtete zde:

Kdy je hlas neplatný

Neplatné jsou hlasovací lístky, pokud jsou na jiném než předepsaném tiskopise než vytištěném či rozmnoženém zastupitelským úřadem, přetržené, vhozené do volební urny bez obálky, nebo pokud se v obálce nachází více volebních lístků.

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. Nevíte koho volit? Podívejte se na volební programy stran a vyzkoušejte naší volební kalkulačku. Předpověď výsledků voleb naleznete v předvolebním průzkumu - kdo vyhraje volby.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované