Hlavní obsah

Elitní právník popisuje, jak Babišova kandidatura ovlivní kauzu Čapí hnízdo

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

V prosinci má pokračovat hlavní líčení v případu Čapí hnízdo, v němž je Andrej Babiš obžalovaný.

Reklama

31. 10. 2022 6:00

Expremiér Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta. Krok předsedy hnutí ANO ovlivní i soudní proces v kauze Čapí hnízdo, ve kterém je Babiš obžalovaný.

Článek

Po dlouhém rozmýšlení nakonec padlo rozhodnutí. Expremiér Andrej Babiš včera oznámil, že půjde do boje o Hrad. Kandidát hnutí ANO, který patří mezi favority volby, už tento týden vyrazí do krajů přesvědčovat voliče. Kromě hektické kampaně ho ale čekají i další povinnosti. A to soudní řízení v dotační kauze Čapí hnízdo.

Vedoucí Katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje varianty toho, co by nastalo, kdyby někdejší předseda vlády v boji o Hrad uspěl.

Babiš by ve funkci prezidenta byl na základě imunity vyňatý z trestního stíhání. Není však jasné, zda po dobu mandátu, nebo dokonce trvale. Dopad by to mohlo mít i na svědky.

„Tam by skutečně mohlo nastat, že by si svědci mohli pamatovat méně, což by vzhledem k plynutí času bylo i očekávatelné,“ vysvětluje právník Tomáš Gřivna.

Prezidenta nelze trestně stíhat

V prosinci má pokračovat hlavní líčení v případu Čapí hnízdo, v němž je Babiš obžalovaný. Jak na vás jako trestního experta působí, že kandidát na prezidenta si možná ještě před volbami vyslechne prvoinstanční rozsudek?

V prvé řadě nebyla zatím vyslovena jeho vina, tudíž je třeba na něho hledět jako na člověka, který je nevinný. Nehodnotím to politicky, ale čistě právně. Mám pocit, že předseda senátu nařídil jednání už i na další rok, takže asi sám nepočítá s tím, že do té doby bude případ skončený.

Co by se s kauzou stalo, kdyby se Babiš stal prezidentem?

Na takové situace myslí Ústava, konkrétně čl. 65, odst. 1, který říká, že prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet a trestně stíhat.

Dočasně, nebo napořád? Jaký je výklad?

V tomto článku 65 došlo k novelizacím, které vyvolávají určité otazníky. Komentářově se část autorů kloní k tomu, že jde o nestíhatelnost po dobu výkonu prezidentské funkce. Za činy, které spáchal před tím, než byl zvolený. V takovém případě by tedy šlo o dočasné vynětí. Mohlo by se pokračovat ve chvíli, kdy by skončil ve funkci prezidenta republiky.

Co by se stalo, kdyby zvítězil názor, že jde o trvalé zrušení trestního stíhání?

V takovém případě by šlo o zastavení trestního stíhání.

Kdo by určil, zda jde jen o dočasné přerušení, nebo úplné zastavení?

Na návrh státního zástupce, soudu či dotčeného obžalovaného by to řešil Nejvyšší soud, který by se vyslovil k tomu, do jaké míry je daný člověk vyňatý z pravomocí orgánů činných v trestním řízení. To samé platí pro odvolací řízení. Pokud by žádná pochybnost nevznikla – na straně soudu, státního zástupce ani dotčené osoby – Nejvyššímu soudu by se nic nepředkládalo.

Tudíž nelze vyloučit variantu, že by se v případě vítězství Andrej Babiš ze stíhání v kauze Čapí hnízdo zcela vyvlékl?

Ano, mělo by to vliv. Zaznamenal jsem, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek se vyjádřil, že on čte Ústavu tak, že by se definitivně vyňal z trestního stíhání. Ale jak říkám, komentářová literatura hovoří spíše o tom, že by šlo o dočasnost pro činy, které byly spáchány před zvolením prezidentem.

Pokud by bylo stíhání po dobu výkonu prezidentské funkce přerušené, jak by to bylo s lhůtou promlčení případu?

Promlčecí doba se v takovém případě staví, to znamená neběží.

Slábnoucí paměť svědků

Jaký by to mělo dopad na kvalitu svědectví? Představme si, že by se soudy k projednání Čapího hnízda vrátily za pět, či dokonce deset let v případě, že by Babiš kandidoval dvakrát. Nehrozilo by, že by svědci „přišli“ o paměť?

Proces by se ale neobnovoval od začátku. Pokračovalo by se přesně tam, kde se přerušilo v daném okamžiku. Pokud bychom měli za sebou již prvostupňové rozhodnutí, po konci prezidentské funkce by se pokračovalo v odvolacím řízení.

A kdyby nebylo dokončené prvoinstanční řízení?

Mohla by teoreticky nastat komplikace, kdyby se změnilo složení senátu – ať už předseda, nebo přísedící. Pak je možné přečíst protokoly z hlavních líčení, kdyby ale nebyl souhlas z obou stran, hlavní líčení by muselo proběhnout znovu. Tam by skutečně mohlo nastat, že by si svědci mohli pamatovat méně, což by vzhledem k plynutí času bylo i očekávatelné. Na druhou stranu jejich výpovědi už procesně použitelným způsobem podchyceny byly, takže by je bylo eventuálně možné použít.

Bude mít vzhledem k Babišově kandidatuře soud nyní o to náročnější práci?

To je spíše dotaz na předsedu senátu. Nemohu to komentovat, nejsem účasten daného řízení.

Co vy si osobně o Babišově kandidatuře na prezidenta myslíte? Hrál podle vás faktor imunity roli při jeho rozhodování?

To bych spekuloval, což mi nepřísluší. Prezentuje to tak, že chce pomoci zemi, do hlavy mu ale nevidím.

Proces s Andrejem Babišem

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Čapí hnízdo u Olbramovic.

První týden

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Obžalovaná Jana Nagyová a její advokát.

Druhý týden

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Andrej Babiš a jeho advokát.

Třetí týden:

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Andrej Babiš přichází v předvánočním týdnu k soudu.

Čtvrtý týden:

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Andrej Babiš u soudu 5. ledna. Zanedlouho pronese závěrečnou řeč.

Pátý týden:

Šestý týden:

Reklama

Doporučované