Hlavní obsah

Revoluce ve volbách: Rafička ukáže výsledek už při prvních sečtených hlasech

Foto: Kateřina Mahdalová, Seznam Zprávy

Výsledky voleb budou známé pár desítek minut po uzavření volebních místností. Je to výzva pro dramaturgy tradičních volebních studií.

Reklama

26. 1. 13:30
aktualizováno • 26. 1. 14:53

Hodiny strávené sledováním průběžného sčítání výsledku voleb jsou minulostí. Nastupují přesné volební predikce, které výsledek sdělí už při 1,5 procenta sečtených hlasů. Tedy zhruba půl hodiny po zavření volebních místností.

Článek

Ještě před deseti lety to bylo téměř nemyslitelné. Nyní však technologie umožňují, aby se veřejnost dozvěděla přesné výsledky voleb ještě předtím, než bude oficiálně ukončeno sčítání hlasů. To trvá mnohdy hodiny od uzavření volebních místností.

Ve volebních studiích, ať již televizních, či on-line, se analytici, politologové či komentátoři zpravidla dívají, kde ještě zbývá sečíst hlasy, a na základě výsledků minulých voleb a trendů patrných z prvních výsledků odhadují, jak se tyto hlasy budou vyvíjet.

Nyní je to jinak. Výsledky budou známé už po sečtení hlasů z prvních okrsků, stačí k tomu zhruba 1,5 procenta sečtených hlasů. Seznam Zprávy už tyto predikce použily v komunálních volbách (pro 15 největších měst a městských částí) a nyní v prvním kole prezidentské volby.

Vítěze jsme znali o dvě hodiny dřív

K čemu je predikce dobrá, se ukázalo hned na začátku sčítání výsledků 1. kola. V době 1,5 % sečtených hlasů měl Andrej Babiš výsledek 39,7 % a bylo jasné, že tento zisk mu klesne, až se sečtou velká města. Petr Pavel měl v tu dobu zisk 30,5 % a bylo jasné, že mu zisk naopak stoupne.

Jenže přesně v tu dobu už bylo z naší predikce jasné, že Petr Pavel zvítězí, a známe také s přesností na jednotky procent zisk obou kandidátů, kteří postoupí do 2. kola.

Postupem času už se predikce pouze zpřesňovala v řádech desetin procent, později už jen setin procent.

První kolo Seznam Zprávy spočítaly přesně

V dalším grafu si můžete projít, jak se vyvíjela naše predikce a jak vypadalo průběžné sčítání hlasů (výsledky uvolňoval Český statistický úřad v pětiminutových intervalech). A dlužno dodat, že predikce by nebylo možné počítat, kdyby ČSÚ neuvolňoval otevřená data.

Po sečtení 1,5 procenta hlasů jsme znali přesný výsledek voleb, a to s přesností na desetiny procenta u všech kandidátů a kandidátek.

Co ukáže rafička

Pro nejsnazší pochopení, co vlastně predikce říká, nakonec Seznam Zprávy zvolily tzv. rafičku. Jde o dostatečně známý nástroj, který navíc široká veřejnost zná jako tachometr či podobné přístroje.

Čím více se rafička vychýlí na jednu či druhou stranu, tím vyšší je pravděpodobnost, že daný kandidát vyhraje.

Foto: Kateřina Mahdalová, Seznam Zprávy

Rafička ukáže, který z kandidátů vyhraje.

Pojem rafička je v českém prostředí v souvislosti s predikcemi voleb nový a jeho zavedení jsme konzultovali s překladateli a lingvisty, když jsme převáděli do češtiny anglický pojem „needle“. Poděkování za konzultace patří překladateli Viktoru Janišovi.

Jak se predikce výsledků voleb počítají

Výsledky voleb jsou obvykle známé nejdříve v nejmenších okrscích a obcích, které bývají sečteny nejrychleji. Konečné výsledky se proto mohou od prvních údajů významně lišit. Už z prvních sečtených okrsků lze ale pomocí matematického modelování přibližně odhadnout finální výsledek.

Výpočet predikce začíná po sečtení prvních hlasů Českým statistickým úřadem. Přesný čas závisí na rychlosti sčítání. Od první predikce se výsledky zhruba v pětiminutových intervalech zpřesňují.

Predikce konečných výsledků vychází z hloubkové analýzy předchozích voleb. Základ pro výpočet tvoří doposud sečtené okrsky právě probíhajícího sčítání prezidentských voleb.

Predikce je vypočtena jako vážený průměr již sečtených hlasů a váhy jsou zvoleny tak, aby vyrovnávaly výsledky i za doposud nesečtené okrsky. Probíhá tak, že se výsledky v okrscích, které ještě nejsou sečteny, modelují podle okrsků, které již sečteny jsou. Přihlíží se mimo jiné k tomu, jak spolu výsledky v jednotlivých okrscích a obcích korelovaly v minulých volbách.

Výpočet predikce prvního kola

Predikce, kterou Seznam Zprávy spočítaly v prvním kole prezidentské volby, se beze zbytku naplnila. Jejími autory jsou matematik a demograf Michal Škop a datová novinářka a analytička Kateřina Mahdalová.

Stejně tak byla spolehlivá predikce v průběhu sčítání výsledků komunálních voleb v největších městech a městských částech.

Predikce už se ve světě používají

Vybavíte si ještě překvapení, když v roce 2016 zvítězil v prezidentské volbě Donald Trump nad favorizovanou Hillary Clintonovou? Co nezachytily průzkumy před volbou, zachytila predikce – dávno předtím, než se sečetly všechny hlasy. Ve Spojených státech trvá sčítání celé dny, naposledy u sněmovních voleb dokonce i týdny.

Proto mají predikce výsledků velký význam a jsou to média, kdo v podstatě vyhlašuje výsledek voleb.

Na obrázku si můžete prohlédnout, jak vypadala rafička jednoho z nejvýznamnějších deníků The New York Times ve chvíli, kdy byl sečten jen zlomek okrsků.

Foto: Kateřina Mahdalová, Seznam Zprávy

Volební predikce deníku The New York Times ukázala, že navzdory průzkumům, které vysoce favorizovaly Hillary Clintonovou, zvítězí Donald Trump.

Nutno upřesnit, že predikce v USA fungují jinak: nejdříve pracují s průzkumy a volebními modely, poté se zpřesňují. První predikce CNN a New York Times byly postavené na průzkumech, které nezachytily všechny Trumpovy příznivce a favorizovaly Hillary Clinton. Média dokonce vyhlásila, že s pravděpodobností 93 procent bude příští prezidentkou. Ve chvíli, kdy se po uzavření místností objevily první exit polly, predikce se začala zpřesňovat. Rafička New York Times byla zachycena ve 23.15 hod. východního času v den prezidentských voleb 2016, když už byl sečten zlomek hlasů.

Výzva pro česká volební studia

V českém prostředí se první predikce už objevují; Seznam Zprávy je nasadily u komunálních voleb 2022 a nyní u prvního kola prezidentské volby. Řada redakcí zatím přesně neví, jak s predikcemi zacházet, a raději ještě čeká na výsledky samotného sčítání a odhady pozvaných hostů ve studiích.

Každý si snadno vybaví, jak se u tzv. velkých voleb (sněmovních a prezidentských) stále opakuje, že je třeba počkat, že výsledek je zatím jen průběžný a že všechno mohou změnit velká města, u nichž logicky sčítání probíhá déle.

Přitom predikce právě tohle velmi hrubé odhadování odbourává.

Není to soutěž mezi predikčními modely

Smyslem predikce Seznam Zpráv není soutěžit s konkurenčními modely. Všechny, které se objevily nyní v prvním kole prezidentské volby, byly o dost přesnější než hrubé odhady hostů volebních studií.

Smyslem je informovat čtenáře o tom, jak dopadnou volby, a poctivě vysvětlovat, jak se predikce tvoří a jak ji číst. Naším cílem není publikovat model na setiny procena, ale naopak zpřesňovat interval, ve kterém se konečný výsledek bude pohybovat. Tento interval je velice přesný, odchylky jsou pouhé desetiny procenta.

Reklama

Doporučované