Hlavní obsah

Televize se ho zbavila, když podpořil stejnopohlavní páry. Teď vyhrál soud

Foto: MOZCO Mateusz Szymanski, Shutterstock.com

Snímek je ilustrační.

Reklama

12. 1. 12:25

Soudní dvůr Evropské unie se zastal homosexuála žalujícího polskou veřejnoprávní televizi.

Článek

Sexuální orientace nemůže být důvodem pro ukončení smlouvy o práci se samostatně výdělečně činným člověkem. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie, který se zastal homosexuála žalujícího polskou veřejnoprávní televizi.

Polsko podle soudu musí respektovat unijní směrnici, která zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace bez ohledu na druh pracovního poměru.

Přístup konzervativní polské vlády a dalších orgánů k sexuálním menšinám byl již několikrát předmětem sporu Varšavy s unijními institucemi.

Aktuální případ se před unijní justici dostal po žalobě editora audiovizuálních děl, který se domáhal odškodnění za to, že s ním podle něj televizní stanice TVP rozvázala smlouvu kvůli jeho sexuální orientaci.

Televize s ním v letech 2010 až 2017 uzavírala smlouvy o dílo. Když však on a jeho partner zveřejnili na YouTube vánoční hudební video propagující toleranci vůči párům stejného pohlaví, veřejnoprávní médium odmítlo jeho služby a novou smlouvu s ním neuzavřelo.

Reportáž

Seznam Zprávy vyrazily do východopolského Kraśniku. Jak se žije ve městě, které se prohlásilo za zónu „bez ideologie LGBT“ a krátce bylo i zónou bez technologie 5G a wifi?

Muž se obrátil na varšavský soud se žalobou o náhradu škody. Polský soud poté požádal unijní justici o výklad unijního práva. Směrnice EU z roku 2000, která má znemožnit pracovní diskriminaci, vylučuje nerovné zacházení mimo jiné na základě sexuální orientace.

Polská právní úprava, která tuto normu převádí do polského práva, však vylučuje diskriminaci na základě pohlaví, národnosti či etnického původu, nikoli však sexuální orientace.

Soudci v Lucemburku nyní konstatovali, že cílem směrnice je „odstranit všechny diskriminační překážky přístupu k prostředkům obživy a schopnosti přispět společnosti prací, bez ohledu na právní formu, na jejímž základě je tato práce vykonávána“.

Podle unijního soudu se tedy ochrana sexuálních menšin před diskriminací vztahuje jak na zaměstnance, tak na samostatně výdělečně činné lidi. Smlouva však nesmí být jednorázová, ale musí jít o stabilní smluvní vztah, uvedl soud. Konečné rozhodnutí, zda tomu tak v případě žalujícího muže bylo, je podle nejvyššího orgánu unijní justice na polském soudu.

Reklama

Doporučované