Hlavní obsah

Přehledně: Zájem lidí o udržitelné investování roste. Na co si dát pozor?

Foto: Shutterstock.com/TH2I Shutter Rich

Ilustrační foto

Reklama

13. 10. 2021 18:03

Někteří analytici je označují za fondy budoucnosti. Jejich počet neustále roste, stejně tak objem peněz do nich investovaný. Řeč je o udržitelných fondech a ESG investicích. Jaká mají specifika?

Článek

ESG. Zkratka anglických slov environmental, social a corporate governance se v investičním světě skloňuje čím dál tím častěji. A není divu.

„ESG investování integruje pohled na oblast životního prostředí, společensko-sociální klima, správu věcí veřejných i firemní politiku ve vztahu vůči zaměstnancům i obchodním partnerům jako ucelený investiční přístup,“ říká pro SZ Byznys předseda výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) Martin Řezáč.

Udržitelné investování se v zahraničí stává novým standardem, jde o celosvětový trend nejen v oblasti financí.
Martin Řezáč, Asociace pro kapitálový trh České republiky

Podle Globální aliance pro udržitelné investice dosáhla hodnota udržitelných investic ve správě investičních firem na pěti největších světových trzích více než 760 biliónů korun. To je víc než třetina celkových aktiv ve správě těchto firem.

Pro srovnání – výdaje českého rozpočtu v letošním roce překročily „jen“ 1,8 bilionu korun. O co tedy v udržitelných investicích jde?

Udržitelné investice

Přirozeným cílem každého investora je mít své investice udržitelné z hlediska zisku. Ať už jde o pokrytí inflace, spoření na penzi a podobně.

Stále oblíbenější ESG investice ale míří na společensky odpovědné investování. Jak? Nejčastěji pomocí fondů, které investují do životního prostředí a mají vliv na udržitelný ekonomický rozvoj.

Fondy investují například do vodních zdrojů, ochrany klimatu či do strategické infrastruktury, jako jsou dodávky vody, energie a podobně.

16 obecných kritérií ESG

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (E – ENVIRONMENT)

 • Spotřeba energie a emise skleníkových plynů
 • Voda
 • Biodiverzita, znečištění a odpad

SOCIÁLNÍ ASPEKT (S – SOCIAL ASPECTS)

 • Pracovní podmínky a nediskriminace
 • Zdraví a bezpečnost
 • Sociální vztahy
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • Produktová odpovědnost
 • Místní komunity a lidská práva

ŘÍZENÍ (G – GOVERNANCE/MANAGEMENT)

 • Nezávislost představenstva
 • Audit a kontrola
 • Odměny
 • Práva akcionářů
 • Etika

Zdroj: Amundi Czech Republic Asset Management

Jak poznat, že investujete do skutečně udržitelných investic? Postupně vzniká systém, který určí „zelenost“ investic. Nezelená, světle zelená, tmavě zelená. Čím víc zelené barvy, tím udržitelněji budou vaše peníze investovány.

Regulace (často pod zkratkou SFDR) stanovují minimální standardy pro jednotlivá ESG kritéria.

O tématu jsme dříve psali zde:

„Každopádně je určitě dobré investovat hlavně s renomovanými správci aktiv, kteří jsou regulovaní a chrání si svou dobrou reputaci. Takzvaný greenwashing je hlavním problémem v oblasti ESG,“ upozorňuje Martin Řezáč z AKAT.

Nabídka udržitelných investičních fondů se postupně rozrůstá. Věnuje se jim například Komerční banka ve spolupráci s Amundi.

„Portfolio manažeři ESG fondů do něj vybírají jen ty společnosti, které splňují ESG kritéria, kterých je v Amundi celkem 36. Pravidelně vše reportujeme a transparentně ukazujeme. V takzvaných facksheetech může každý z klientů vidět, jak si fond stojí,“ říká pro SZ Byznys Petr Šimčák, ředitel investic v Amundi Czech Republic Asset Management.

Jak investovat do podílových fondů

SZ Byznys přináší sérii článků o investování. V době vysoké inflace jde o jeden z mála způsobů, jak se proti růstu cen pojistit.

Výnos a investiční riziko

V současné době, kdy inflace roste rekordním tempem, lidi musí zajímat výnos z jednotlivých investic možná ještě víc než dřív.

Stejně jako u všech ostatních investic je nutné zhodnotit si nejdřív základní otázky. Proč chci vůbec investovat? Jaké riziko jsem ochotný podstoupit? A na jak dlouho s investicí počítám?

O odpovědích na nejen tyto otázky jsme psali zde:

Nejen udržitelnost fondu je tedy důležitá. Je možné narazit na velmi „šetrný“ fond, který ale bude buď velmi rizikový, nebo dokonce nevýhodný.

„Investor se musí rozhodnout, zda chce sledovat nějaké konkrétní ESG cíle a méně sledovat výnosnost, i když to nutně neznamená, že musí být nižší, nebo zda se chce v rámci svých investic pouze vyhnout případnému negativnímu vlivu ESG faktoru na svou investici,“ upozorňuje Marek Beneš, finanční ředitel Generali Investments CEE.

Pokud se pro takovou investici rozhodnete, trh nabízí celou řadu udržitelných forem investování.

„ESG fondy nabízí všechny profily – konzervativní, balancované i dynamické. Nejvíce z nich je ale akciových, kde investice dávají největší smysl,“ říká ředitel investic v Amundi Petr Šimčák.

Výnos pak může dosahovat minimálně stejných hodnot, jako u „tradičních“ fondů. Otázka je, na kolik to bude udržitelné v dlouhém období a zda nyní přece jen nevzniká určitá bublina i v oblasti odpovědných investic,” podotýká předseda výkonného výboru AKAT Martin Řezáč. Podle něj je klíčové osobní vnímání problematiky udržitelnosti.

Zájem o „zelené“ investice roste

Nejen ve světě, ale také v Česku zajímá udržitelné investování stále více lidí. Jak Asociace pro kapitálový trh, tak někteří správci aktiv změny začínají pociťovat.

„Oblast udržitelnosti a udržitelného investování vnímáme ze strany distributorů i klientů jako silné téma. Zaznamenali jsme růst poptávky po udržitelných investicích a i v budoucnu očekáváme rostoucí zájem právě o tyto produkty,“ říká Marek Beneš, finanční ředitel největšího správce aktiv v Česku, Generali Investments CEE.

Také v Amundi sledují pozvolný rostoucí zájem o tento typ investic. Nejvíce je viditelný u mladší věkové skupiny, pro které je udržitelnost větší téma. „Aktivně se o něj zajímají, pátrají po tom, jak se firmy, které mají v portfoliích, chovají k životnímu prostředí a sociálním skupinám,“ podotýká Petr Šimčák.

„Domácí poptávka je zatím nižší ve srovnání se západní Evropou nebo třeba s Rakouskem,“ uzavírá Martin Řezáč.

Reklama

Doporučované