Hlavní obsah

Válečným uprchlíkům končí státem hrazené pojištění. Je však řada výjimek

Foto: Profimedia.cz

Po 150 dnech od získání víza končí válečným uprchlíkům státem hrazené zdravotní pojištění. (Ilustrační snímek.)

Reklama

18. 8. 2022 15:20

Pouze 150 dnů od udělení víza dočasné ochrany hradí Česko zdravotní pojištění lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Existuje však celá řada výjimek, kdy za ně minimálně 2 187 korun i nadále platí stát.

Článek

Každý srpnový den se rozšiřuje počet válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří si musejí sami začít platit veřejné zdravotní pojištění.

Aktuálně k 17. srpnu eviduje Ministerstvo vnitra 396 401 osob z Ukrajiny, kterým bylo uděleno povolení k pobytu. Z toho je přes 245 tisíc lidí ve věku mezi 18 a 65 lety, kteří by měli po 150 dnech od udělení víza začít řešit, jak budou platit zdravotní pojištění.

Reálně bude ovšem počet lidí nižší, protože data nejsou očištěná o uprchlíky, kteří už Česko opustili. Navíc, v celé řadě případů je české zdravotní pojištění pro válečné uprchlíky nadále bezplatné.

Projděte si, komu vzniká povinnost začít si hradit pojištění, kdo musí začít s pojišťovnou komunikovat a v jakých případech se nic nemění:

Jak dlouho je platné české zdravotní pojištění pro válečné uprchlíky?

Lidé z Ukrajiny, kteří v Česku získali víza na základě dočasné ochrany, mají zdravotní pojištění zajištěné po celou dobu platnosti víza. Tedy jeden rok, ale nejdéle do 31. března 2023.

Hrazené je však jen prvních 150 dní od získání víza. Po této lhůtě je potřeba, aby váleční uprchlíci kontaktovali svoji pojišťovnu. „V praxi to především znamená, že za dospělé osoby mezi 18 a 64 lety již nebude pojištění automaticky hradit stát, nicméně osoby s udělenou dočasnou ochranou i nadále zůstávají účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Své zdravotní pojišťovně tak musí každý samostatně oznámit, jakým způsobem bude zdravotní pojištění za jeho osobu hrazeno,“ vysvětluje Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, která má téměř 15 tisíc klientů z Ukrajiny.

Podle dat, které zveřejňuje Ministerstvo vnitra, se v nejbližších dnech může konec 150 dnů bezplatného pojištění týkat teoreticky až více jak dvou set tisíc lidí. Jde ovšem jen o orientační data, počty lidí nejsou očištěné o uprchlíky, kteří z České republiky odjeli, ani o nezletilé a seniory, kterých se povinnost netýká:

Jak velké skupiny uprchlíků se konec hrazeného pojištění může týkat

Datum příchodu do ČRDatum vypršení pojištěníKolika lidem může končit pojištění:
18.3.202215.8.2022195 425
19.3.202216.8.2022200 852
20.3.202217.8.2022205 456
21.3.202218.8.2022212 672
22.3.202219.8.2022217 816
23.3.202220.8.2022222 847
24.3.202221.8.2022226 836
25.3.202222.8.2022230 422
26.3.202223.8.2022233 418
27.3.202224.8.2022236 585
28.3.202225.8.2022241 724
29.3.202226.8.2022245 324
30.3.202227.8.2022248 804
31.3.202228.8.2022251 713
1.4.202229.8.2022254 537
2.4.202230.8.2022257 111
3.4.202231.8.2022259 607

Zdroj: počet udělených/speciálních víz Twitter Ministerstva vnitra

Kdo nemusí hradit pojištění ani nic pojišťovně dokládat po 150 dnech?

Obecně jde o nezletilé a seniory. Tedy lidi ve věku do 18 let a ve věku nad 65 let, kterým byla v Česku udělena dočasná ochrana.

U těchto dvou věkových kategorií není nutné zdravotní pojišťovně ani po 150 dnech cokoliv hlásit, přesto pojišťovny doporučují alespoň nahlásit kontakt na danou osobu, kdyby vznikl důvod k oslovení pojištěnce.

Blíží se i konec hrazeného povinného ručení

Vedle konce placeného zdravotního pojištění se blíží i další termín – a to konec bezplatného povinného ručení pro automobily z Ukrajiny.

Přečtěte si o této povinnosti, která se týká zejména vozů, které neměly pojištění ani na Ukrajině:

Pozor je třeba dát například u nezletilých, kteří v nejbližší době oslaví osmnácté narozeniny. V takovém případě musí oslavenec kontaktovat pojišťovnu. „Pokud vyplní on-line formulář a uvedou kontaktní údaje, na nové zákonné povinnosti po dovršení 18 let věku je upozorníme,“ zmiňuje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Kdo nemusí hradit pojištění, ale musí pojišťovnu kontaktovat?

Dále hradí stát zdravotní pojištění i lidem, kteří celodenně pečují o nezaopatřené dítě ve věku do sedmi let nebo o dvě a více dětí do patnácti let, stejně tak i studentům střední či vysoké školy nebo lidem bez zaměstnání evidovaným na úřadu práce či osobám se zdravotním postižením. V takovém případě je třeba pojišťovnu kontaktovat a doložit danou životní situaci.

Studenti musejí doložit potvrzení o studiu na české nebo ukrajinské střední či vysoké škole. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové může jít o potvrzení o studiu i v ukrajinském jazyce, některým pojišťovnám stačí i čestné prohlášení a vzor mají na webových stránkách.

Péči o dítě je potřeba doložit například rodným listem dítěte nebo cestovním dokladem rodiče, kde je dítě uvedené. Péči o jedno konkrétní dítě může nahlásit jen jedna osoba – pojišťovna tak například neuzná, že o jedno dítě pečují oba rodiče.

U nezaměstnaných osob je potřeba pojišťovně doložit potvrzení o evidenci na úřadu práce. Stejně tak i osoby se zdravotním postižením musejí doložit potvrzení z evidence na úřadu práce.

Za koho platí zdravotní pojištění zaměstnavatel?

Jde o osoby, které jsou zaměstnané na základě pracovní smlouvy nebo na dohodu o provedené práci s příjmem vyšším než 10 tisíc korun. Zdravotní pojištění platí zaměstnavatel i za osoby zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 korun.

Pokud si chcete ověřit, že zaměstnavatel pojištění hradí, můžete svoji zdravotní pojišťovnu kontaktovat.

Pracujete jako živnostník?

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost hradit si pojištění sami, a to formou měsíčních záloh. Pro rok 2022 jsou zálohy stanovené na částku 2 627 korun a částku je nutné uhradit vždy do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Tedy například za srpen do 8. září.

Nespadáte ani do jedné z výše zmíněných kategorií?

V takovém případě je nutné se přihlásit k placení zdravotního pojištění a začít platit minimální zálohu, která je pro rok 2022 stanovená na částku 2 187 korun měsíčně.

Kontaktovat svou pojišťovnu je třeba ve lhůtě osmi dnů od konce českým státem hrazeného pojištění (tedy do 158 dnů od získání víza).

Jak kontaktovat pojišťovnu?

Je třeba si nejdříve ověřit, pod kterou českou zdravotní pojišťovnu občané Ukrajiny spadají. To zjistí z průkazu veřejného zdravotního pojištění, který získali po registraci a udělení víza dočasné ochrany.

Stránky pro ukrajinské uprchlíky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)

Přehledné informace na stránkách Oborové zdravotní pojišťovny

Informace pro pojištěnce u České průmyslové zdravotní pojišťovny

Webové stránky s informacemi Vojenské zdravotní pojišťovny

Stránky s informacemi pro ukrajinské klienty u RBP, zdravotní pojišťovny

Informace na stránkách Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Co hrozí, pokud komunikaci s pojišťovnou zanedbáte?

Platí stejné podmínky jako u českých pojištěnců, tedy začne vznikat dluh, který může v extrémních případech skončit až exekucí. Jak upozorňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová, zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna dluh vymáhat.

Reklama

Doporučované