Hlavní obsah

Další ministr má problém. V bakalářské práci Petra Krčála jsou celé stránky shodné s jinou prací

Jak reagoval ministr Krčál na zjištění Seznamu o jeho bakalářské práci? Poslechněte si.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

16. 7. 2018 16:30

Po rezignaci ministryně Taťány Malé z hnutí ANO kvůli opisování má vláda další podobný problém. Tentokrát jde o ministra ČSSD.

Článek

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, který v kabinetu zastupuje sociální demokraty, má stejný problém, kvůli němuž musela už před hlasováním o důvěře rezignovat ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO.

V bakalářské práci, již Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je mnoho stránek stejného textu, který už dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo „překlopeny“ z jiné bakalářské práce.

Řadu takových míst odhalil specializovaný program na kontrolu plagiátů, ještě větší část nepůvodního textu však objevil Seznam při další podrobné analýze Krčálovy práce.

Seznam ministra Krčála s těmito zjištěními konfrontoval. Ministr řekl, že si shody svého textu s jinými pracemi neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě.

„Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku,“ uvedl ministr.

Jak reagoval ministr na zjištění Seznamu:

Další část reakce ministra Krčála na zjištění Seznamu.Video: Seznam Zprávy

Bakalářskou práci na téma Mládež a volný čas Krčál obhajoval v roce 2007. Navzdory zjištěním Seznamu tehdy vedoucí práce František Vízdal v posudku uvedl, že „odborná úroveň práce je výborná a ve srovnání s jinými pracemi vysoce nadprůměrná“.

U Krčála, který titul Bc. používá a uvádí ho například při sebeprezentaci na stránkách ministerstva, ocenil vedoucí práce, že „autor pracoval samostatně, odpovědně, iniciativně a s entuziasmem”. Práci ohodnotil stupněm A.

Program na odhalování plagiátů však v Krčálově bakalářské práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu. Odhalené pasáže se týkaly zejména neocitovaných odstavců z odborných knih, které tak autor v práci nepřímo vydával za svoje vlastní formulace.

Připomeňme, že u již zmíněné Taťány Malé šlo v případě diplomové práce na Právnické fakultě Panevropské univerzity v Bratislavě o shodu v 5 procentech.

Řadu zkopírovaných pasáží systém nedohledal

Na ještě větší počet zkopírovaných pasáží však systém na odhalování plagiátů vůbec neupozornil. Podobných, téměř shodných či zcela shodných pasáží je ve skutečnosti v bakalářské práci ministra Krčála mnohonásobně více.

Seznam je objevil, když Krčálův text postupně zadával do internetových databází a vyhledavačů.

V největší míře se Krčálův text shoduje s textem bakalářské práce jiné studentky Institutu mezioborových studií zlínské UTB Marie Doležalové. Ta na stejné škole obhájila bakalářskou práci v dubnu 2006, o rok dříve než Petr Krčál (květen 2007).

Poděkování v úvodu práce pak Doležalová datuje březnem 2006, Petr Krčál říjnem 2006.

Bakalářská práce Marie Doležalové s názvem Instituce volnočasových aktivit pro eliminaci patologických jevů u dětí a mládeže má podobné téma, jaké si pro završení bakalářského studia vybral Petr Krčál (Mládež a volný čas).

Seznam zjistil, že shodná místa s prací Marie Doležalové jsou zejména na prvních zhruba třiceti stranách práce Krčálovy.

Celkem bylo objeveno nejméně 25 stran z většiny přepsaného textu nebo textu, který se liší jenom v jednotlivých slovech.

Podívejte se: Dvě práce a velmi podobné členění kapitol

Obsah dvou různých, a přece velmi podobných bakalářských prací.

Shodné pasáže na trojí způsob

V podstatě lze popsat trojí způsob, jak se Krčálova práce s prací Marie Doležalové shoduje.

Buď jsou pasáže přímo stejné, nebo jenom drobně pozměněné – například ženský rod u sloves v textu Doležalové je přepsán na mužský rod v Krčálově textu.

Například:

„Ve své bakalářské práci bych se chtěla nejprve zaměřit na výchovu, její metody a cíle, charakterizovat volný čas a pedagogiku volného času,“ stojí v práci Marie Doležalové.

„Ve své bakalářské práci bych se chtěl nejprve zaměřit na výchovu, její metody a cíle, charakterizovat volný čas a pedagogiku volného času,“ píše s jedinou modifikací Petr Krčál.

Podívejte se: Téměř shodné jsou celé stránky (shodné texty zvýrazněny)

Dvě bakalářské práce - shodné texty vyznačeny.

Další shodné pasáže - zvýrazněno.

Krčálova práce také velmi často uvádí zcela shodné citace jiných autorů, jaké našla Marie Doležalová.

Například hned na 8. straně obou prací stojí zcela shodná citace z publikace Břetislava Hofbauera „Děti, mládež a volný čas” z roku 2004. Toho Doležalová, potažmo i Krčál, pak citují často a v průběhu celé práce.

Další příklad: Červeně podtrženi jsou stejně citovaní autoři v obou pracích

Žlutě jsou vyznačeny shodné texty, červeně jsou podtrženy citace.

A na prvních 30 stranách najdeme i několik případů, kdy Petr Krčál uvádí text jiného autora, ale prezentuje ho jako své vlastní myšlenky.

Třeba na straně 11 Krčálovy bakalářské práce stojí odstavec textu převzatý z odborné knihy Josefa Valenty „Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi“ z roku 2006.

Další příklad: Uveden byl i shodný diagram

V obou pracích byl uveden i shodný diagram.

Rovněž názvy některých kapitol vypadají, jako by je autor do práce „překlopil“ přímo z dokumentu Doležalové.

Nejvíce shod lze nalézt v první části jeho práce, několik dalších ale najdeme i ve druhé části a ve většině kapitol třetí, poslední části textu.

Navíc Seznam objevil v bakalářské práci ministra práce celou řadu dalších míst, kde autor vydává bez citací za vlastní části textů, které vyšly původně v úředních dokumentech nebo například v časopisech.

Bc. et Mgr. Petr Krčál

Petr Krčál Seznamu řekl, že se s Marií Doležalovou zná, ale neví, jak se mohly v jeho a její práci objevit stejné pasáže.

Reportéři Seznamu se s ministrem setkali po jeho pondělním jednání na Ministerstvu financí, nabídli mu, že mu obě práce s vyznačenými shodami ukážou. To ministr odmítl.

„Pracoval jsem na své práci dlouho a čerpal jsem v ní hlavně ze svých zkušeností,“ sdělil.

Ministr Krčál na webu ministerstva uvedl, že si terciární vzdělání dokončil až kolem čtyřiceti let věku.

Maturitu složil o téměř dvacet let dříve v roce 1986 na Středním učilišti elektrotechnickém ve Žďáru nad Sázavou.

Dosažené vysokoškolské tituly používá. Kromě bakalářského i ten magisterský, který získal na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Oficiálně tak je bakalářem v oboru Sociální pedagogika a od roku 2009 magistrem v oboru Andragogika a řízení lidských zdrojů.

Reklama

Doporučované