Hlavní obsah

Voličský průkaz: V jakých volbách ho lze využít a do kdy si musíte zažádat

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

16. 1. 10:00
aktualizováno • 16. 1. 10:35

Nenacházíte se v den či dny voleb v místě vašeho trvalého bydliště? Neznamená to, že nemůžete jít volit. Pro tyto případy existuje voličský průkaz, který umožňuje voliči volit v jiných volebních okrscích, záleží na druhu voleb.

Článek

Máme za sebou lednové prezidentské volby 2023, další volby nás čekají v roce 2024. Proběhnou volby do Evropského parlamentu, volby do Senátu a krajské volby .

V jakých volbách lze využit voličský průkaz a do kdy si o něj požádat?

Co je voličský průkaz

Voličský průkaz umožňuje voliči volit kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek, který přísluší jeho trvalému bydlišti, záleží ovšem na druhu voleb. Lze ho využít při volbách do zastupitelstev krajů, do Senátu, do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a při volbě prezidenta. Pozor na fakt, že v každých volbách funguje voličský průkaz odlišně.

Jak volit s voličským průkazem

S voličským průkazem přijdete do volební místnosti a předložíte ho okrskové volební komisi. Odevzdáváte ho z důvodu, abyste na jeden voličský průkaz nemohli volit vícekrát. Voličský průkaz neobsahuje vaši fotografii, to znamená, že neslouží jako doklad totožnosti, proto je potřeba s sebou mít občanský průkaz či cestovní pas.

Voličský průkaz je nutné s sebou mít i v případě, že ho máte vydaný a nakonec se rozhodnete volit ve svém domovském volebním obvodu - bez něj by vás nenechali odvolit.

Do kdy lze o voličský průkaz zažádat

Každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznam voličů, má ze zákona právo požádat o vydání voličského průkazu. Žádost musí být podána:

  • Písemně – opatřená úředně ověřeným podpisem a podaná nejpozději 7 dnů před konáním voleb.
  • Osobně – nejpozději 2 dny před dnem voleb.

Za vydání voličského průkazu nic neplatíte, je zdarma.

Kde zažádat o voličský průkaz - žádost

Žádost o voličský průkaz si můžete stáhnout na webových stránkách obecního úřadu v místě vašeho trvalého bydliště. Webové stránky vašeho úřadu naleznete zde.

Zažádat o voličský průkaz lze i pomocí datové schránky, Pražané mohou využít k on-line žádosti Portál Pražana.

Kde mohu volit s voličským průkazem

Volby do Evropského parlamentu – S voličským průkazem může volič volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky.

Senátní volby – Stejně jako v případě krajských voleb může volič s trvalým pobytem v České republice volit s voličským průkazem v jakémkoliv volebním okrsku, kde jsou volby vyhlášeny a je zde přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který je žijící a zapsaný k volbám v zahraničí, si může vybrat, v jakém senátním volebním obvodu odevzdá svůj hlas.

Krajské volby – Voličský průkaz ke krajským volbám mohou využít pouze voliči s trvalým pobytem v České republice. Volit s průkazem lze v jakémkoliv volebním okrsku kraje, ve kterém jsou volby vyhlášeny a je místem, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Prezidentské volby  S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny – S voličským průkazem může volič volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. O voličský průkaz si můžete zažádat také na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí a volit ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí.

Reklama

Doporučované