Hlavní obsah

Jak volit s voličským průkazem a jak si o něj požádat

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

29. 4. 2019 11:26
aktualizováno • 22. 1. 10:34

Nenacházíte se v den či dny voleb v místě vašeho trvalého bydliště? Neznamená to, že nemůžete jít volit. Pro tyto případy existuje voličský průkaz, který umožňuje voliči volit v jiných volebních okrscích, záleží na druhu voleb.

Článek

Co je voličský průkaz

Voličský průkaz umožňuje voliči volit kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek, který přísluší jeho trvalému bydlišti, záleží ovšem na druhu voleb. Lze ho využít při volbách do zastupitelstev krajů, do Senátu, do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a při volbě prezidenta. Pozor na fakt, že v každých volbách funguje voličský průkaz odlišně.

Jak volit s voličským průkazem

S voličským průkazem přijdete do volební místnosti a předložíte ho okrskové volební komisi. Odevzdáváte ho z důvodu, abyste na jeden voličský průkaz nemohli volit vícekrát. Voličský průkaz neobsahuje vaši fotografii, to znamená, že neslouží jako doklad totožnosti, proto je potřeba s sebou mít občanský průkaz či cestovní pas.

Do kdy lze o voličský průkaz zažádat?

Každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznam voličů, má ze zákona právo požádat o vydání voličského průkazu. Žádost musí být písemná, opatřená úředně ověřeným podpisem a podaná nejpozději 7 dnů před konáním voleb. V případě voleb do Poslanecké sněmovny mohou žádat o voličský průkaz i voliči žijící trvale v zahraničí.

Za vydání voličského průkazu nic neplatíte, je zdarma.

Kde mohu volit s voličským průkazem

Volby do Poslanecké sněmovny - S voličským průkazem může volič volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. O voličský průkaz si můžete zažádat také na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí a volit ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí.

Krajské volby - Voličský průkaz ke krajským volbám mohou využít pouze voliči s trvalým pobytem v České republice. Volit s průkazem lze v jakémkoliv volebním okrsku kraje, ve kterém jsou volby vyhlášeny a je místem, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Senátní volby - Stejně jako v případě krajských voleb může volič s trvalým pobytem v České republice volit s voličským průkazem v jakémkoliv volebním okrsku, kde jsou volby vyhlášeny a je zde přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který je žijící a zapsaný k volbám v zahraničí, si může vybrat, v jakém senátním volebním obvodu odevzdá svůj hlas.

Voličský průkaz - žádost

Žádost o voličský průkaz si můžete stáhnout na webových stránkách obecního úřadu v místě vašeho trvalého bydliště. Webové stránky vašeho úřadu naleznete zde.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované