Hlavní obsah

Kroužkování a preferenční hlasy ve volbách. Jak fungují?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

29. 9. 17:20

Jak dostat svého favorita na kandidátní listině výše? K tomu slouží kroužkování. Jak správně kroužkovat a kolik volič může udělit tzv. preferenčních hlasů v jednotlivých volbách?

Článek

Volby do Poslanecké sněmovny, do krajských a obecních zastupitelstev a do Evropského parlamentu spojuje jedna věc – možnost udělování tzv. preferenčních hlasů. Jak funguje upřednostňování konkrétních kandidátů?

Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentní volby 2021 proběhnou v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční hlasy, označit může nejvýše 4 kandidáty. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni a získají-li od voličů své strany 5 % preferenčních hlasů v daném kraji, mohou se posunout v kandidátní listině výše.

Pokud získá přes 5 % preferenčních hlasů více kandidátů na kandidátní listině, rozhoduje počet udělených hlasů voliči. První se umístí ten, který byl nejvíce kroužkován. V případě stejného počtu preferenčních hlasů, rozhoduje umístění v původní kandidátní listině, tzn. ten, který byl výše, dostane při shodě hlasů přednost.

Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kandidátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, preferenční hlasy nebere volební komise při sčítání v potaz.

Hlasovací lístky

Rozeslání obálek s hlasovacími lístky mají na starosti jednotlivé radnice. Každý občan s volebním právem by je měl obdržet nejpozději tři dny před začátkem voleb, letos tedy do 5. října 2021. Pokud hlasovací lístky ztratíte, poškodíte nebo zapomenete, nic se neděje, můžete požádat volební komisi na místě o nové. Ta vám spolu s nimi dá i prázdnou úřední obálku do které se následně vybraný hlasovací list vkládá.

Pokud se spletete a například hlasovací list špatně vyplníte a ještě jste nevhodili obálku do volební urny, můžete požádat komisi o zcela novou sadu hlasovacích lístků a jít znovu za plentu.

Volby do krajských zastupitelstev

Krajských volbách je situace totožná jako ve volbách Parlamentních, volič do obálky vkládá jeden list své oblíbené politické strany, hnutí čí koalice a může zakroužkovat pořadová čísla až 4 kandidátů.

Aby daný kandidát přeskočil své kolegy nad ním, musí ho zakroužkovat alespoň 5 % voličů.

Podívejte se na výsledky posledních Krajských voleb, které byly v roce 2020.

Volby do obecních zastupitelstev

V komunálních volbách je forma „kroužkování“ o něco složitější a existuje několik variant, kterými může volič označit hlasovací lístky. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky.

Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolikačlenné zastupitelstvo se volí. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Volič ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky.

Například, pokud má strana 25 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů ze strany, kterou volič označil.

Volby do Evropského parlamentu

Volič v případě voleb do Evropského parlamentu vkládá do obálky list s vybranou stranou, hnutím či koalicí a je mu umožněno také zakroužkováním označit až 2 kandidáty.

Pokud některý z kandidátů obdrží od voličů strany alespoň 5 % hlasů, může přeskočit kandidáty výše uvedené. Pokud tyto podmínky splní více kandidátů, rozhoduje počet udělených preferenčních hlasů. V případě, že je tento počet stejný, rozhoduje původní postavení na kandidátní listině.

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let, ty poslední se uskutečnily v roce 2019. Podívejte se na všech 21 europoslanců, kteří byli zvoleni v roce 2019. Následující Eurovolby se budou konat v roce 2024.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované