Hlavní obsah

V roce 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Jaký je systém a jak dopadly ty předchozí?

Foto: Profimedia.cz

Budova Parlamentu České republiky – ilustrační foto.

Reklama

29. 9. 2019 10:50

Rok 2021 bude ve znamení výběru nových poslanců, čekají nás totiž volby do Poslanecké sněmovny.

Článek

Termín

Termín voleb do Poslanecké sněmovny určuje prezident republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním, stejně tomu tak je v případě voleb do Senátu. Proběhnou v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Kdo může kandidovat a kdo volit

Právo být volen do Poslanecké sněmovny má každý občan České republiky, kterému je 21 let. Právo volit má každý občan, kterému je 18 let, jeho svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví a je způsobilý k právním úkonům.

Systém voleb

Poslanecká sněmovna čítá 200 poslanců, kteří jsou voleni na období čtyř let poměrným systémem. Volby do Poslanecké sněmovny se konají vždy dva dny ve všech volebních obvodech. Kandidovat mohou politické strany a hnutí.

Na počátku rozdělování mandátů je volební klauzule, která stanovuje procentuální podíl, který musí subjekt získat, aby měl nárok na zastoupení v Poslanecké sněmovně. Pro stranu nebo hnutí je stanovena hranice 5 %, 10% je pro dvoučlenné koalice, 15% pro trojčlenné a čtyř nebo vícečlenné koalice musí dosáhnout hranice 20% ze všech platných odevzdaných hlasů. Strany, hnutí a koalice, které nedosáhly daného procenta, nepostupují dále a nezískají žádný mandát.

Mandáty jsou rozdělovány na základě republikového mandátového čísla. To zjistíme tak, že se celkový počet platných odevzdaných hlasů na celém českém území vydělí počtem mandátů, v tomto případě 200. Výsledné číslo se zaokrouhluje na jednotky a určuje počet hlasů, který je potřeba získat na jeden mandát v Poslanecké sněmovně. Tímto číslem se vydělí celkový počet hlasů odevzdaných v každém volebním kraji, zjistí se tak počet mandátů připadající jednotlivým volebním krajům. Jako matematická metoda k převodu hlasů na mandáty se využívá D’Hondtův volební dělitel.

Výsledky voleb může ovlivnit možnost voliče označit 4 kandidáty na hlasovacím lístku přednostními hlasy. Pokud kandidát získá nejméně 5 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů pro daný politický subjekt v rámci volebního kraje, mandát přednostně připadne jemu. Je-li kandidátů, kteří přesáhli procentuální hodnotu 5 % více, rozhoduje množství získaných preferenčních hlasů, pokud se počet preferenčních hlasů mezi kandidáty rovná, rozhoduje původní pořadí na hlasovacím lístku.

Poslanecké volby 2017

V roce 2017 byla volební účast 60,84 %. Volby vyhrálo hnutí ANO, které získalo 29,64 % (78 mandátů), druhá ODS získala 11,32 % (25 mandátů), třetí Piráti 10,79 % (22 mandátů), následovala SPD 10,64 % (22 mandátů), KSČM 7,76 % (15 mandátů), ČSSD 7,27 % (15 mandátů), KDU-ČSL 5,80 % (10 mandátů), TOP 09 5,31 % (7 mandátů) a STAN 5,18 % (6 mandátů).

Voličský průkaz a volba ze zahraničí

Volič, který v době voleb není v místě svého bydliště nebo z jiného důvodu chce volit v jiném volebním okrsku, si může zažádat o voličský průkaz a to buď písemně nebo osobně na příslušném obecním úřadu.

V případě písemné žádosti musí být doručena na úřad nejpozději 7 dní před volbami. Osobně zažádat musí volič nebo jeho zmocněnec nejpozději 48 hodin před začátkem voleb. Voličský průkaz je možné si posléze vyzvednout nebo nechat zaslat poštou.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny lze volit i ze zahraničí na českých zastupitelských úřadech.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené