Hlavní obsah

Datová schránka

Článek

Datová schránka je státem garantovanou elektronickou náhradou za poštovní schránku na papírové dopisy, tedy jistou obdobou e-mailu. Slouží zdarma pro dobře zabezpečenou a spolehlivou komunikaci s úřady, případně také za poplatek mezi lidmi a firmami navzájem. Na rozdíl od e-mailu datová schránka obsahuje úředně ověřenou identitu, její použití tedy nahrazuje ověřený podpis.

Přístup do datových schránek je k dispozici na webu www.mojedatovaschranka.cz. Pro běžné občany je použití dobrovolné, případě zájmu musejí o zřízení požádat.

Od 1. ledna 2023 má stát povinnost automaticky zřídit datovou schránku všem podnikatelům a OSVČ včetně živnostníků, lékařů, lékárníků či architektů, kteří ji ještě neměli. Totéž platí i pro nepodnikající právnické osoby, jako jsou spolky, sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti nebo společenství vlastníků. Dotkne se to také lidí, kteří mají pozastavenou činnost, ale dostali přidělené IČO. Důvodem je pokračující digitalizace státu.

Více o povinně zřizovaných datových schránkách

Jakmile má někdo datovou schránku zřízenou, stát už s ním od té chvíle komunikuje pouze elektronicky. Místo papírových dopisů nebo složenek mu tedy vše zasílá jen do datové schránky. On má prozatím povinnost elektronicky komunikovat jen v oblasti daňové správy, což znamená hlavně podávat daňové přiznání elektronicky.

Jak podat daňové přiznání elektronicky

Články k tématu