Hlavní obsah

Silvie Friedmannová

Studovala bohemistiku a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Začínala v Českém rozhlase Brno, od roku 2004 ve zpravodajství České televize v Praze jako reportérka, moderátorka zpráv a editorka (TEP 24, Newsroom ČT24). V roce 2012 spoluzískala III. cenu a čestné uznání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v kategorii televizní publicistiky.