Hlavní obsah

Kolik Čechů skutečně zemřelo na covid-19? Výzkum vedou dva klíčoví experti

Foto: ČTK

Výzkumný tým vede přednosta anesteziologické kliniky v Ústí nad Labem Vladimír Černý (u mikrofonu), šéf Klinické skupiny covid-19 na ministerstvu zdravotnictví.

Reklama

15. 6. 2020 10:12

Ani odborníci dosud nemají jasno, kolik lidí v Česku zemřelo právě kvůli nákaze nemocí covid-19. Známé jsou jen celkové počty úmrtí s potvrzenou nákazou.

Článek

Za dva měsíce budou známy spolehlivější údaje o tom, kolik lidí v Česku zemřelo v přímém důsledku nákazy koronavirem.

Skupina expertů připravuje studii, která prověří všechna dostupná data o pacientech, kteří byli přijati do nemocniční péče od začátku vyhlášení pandemie.

Oficiální statistiky zatím uvádějí pouze počty zemřelých, u kterých test potvrdil nákazu nemocí covid-19. Ta však zahrnuje jak případy, při nichž byl koronavirus bezprostřední příčinou úmrtí, tak ostatní případy, kdy infekce působila spíše jako vedlejší faktor.

V kolika případech zhruba ze 330 úmrtí, které oficiální statistiky dávají do spojitosti s koronavirem, se rozhodujícím způsobem podepsal covid-19, se zatím pouze odhaduje. Uvádí se, že ve skutečnosti koronavirus zapříčinil jen menšinu z těchto úmrtí.

Přesnější rozčlenění skutečných příčin úmrtí vyplyne z důkladné analýzy zdravotnických dat. Výsledky mají být známy ještě během léta.

„Posouzení příčinné souvislosti je důležité pro bližší poznání viru z pohledu jeho potenciálu být příčinou smrti i u osob, které nejsou zatíženy nějakým chronickým průvodním onemocněním,“ řekl Seznam Zprávám šéf výzkumného týmu Vladimír Černý, který je přednostou anesteziologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a vedoucím Klinické skupiny covid-19 na ministerstvu zdravotnictví.

Druhým vedoucím odborníkem v týmu je šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Skupina bude detailně procházet údaje o více než 250 pacientech, u kterých testy odhalily covid-19 a kteří zemřeli během hospitalizace v nemocnici. Základní údaje získají z údajů Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), další pak z analýzy zdravotnické dokumentace.

Zpětné ověření záznamů je potřebné i kvůli nepřesnostem, kterých se občas dopouštěli lékaři při vyplňování dokumentů o zemřelých. Jedním z důvodů je fakt, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala pokyny na určování nemoci covid-19 coby příčiny úmrtí až ve druhé polovině dubna.

Díky studii by měli lékaři získat také odborné vodítko pro situace, kdy koronavirus nebyl u zemřelého pacienta prokázán v laboratoři a příčina úmrtí se stanovuje klinicky. Jde o případy, kdy je test z různých důvodů neprůkazný nebo není dostupný.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované