Hlavní obsah

Albert slíbil, že upraví smlouvy s dodavateli

Rozhovor s šéfem řetězce Albert o novém konceptu jejich hypermarketů. (Video: Josef Mačí, Seznam Zprávy)

 

Reklama

26. 8. 2019 12:21

Obchodní řetězec Albert změní smlouvy, které uzavírá se svými dodavateli. Zavázal se k tomu poté, co se podmínkami smluv začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Článek

Podle jeho zjištění byly smlouvy pro dodavatele nevýhodné. Úřad informoval v tiskové zprávě o tom, že správní řízení s řetězcem zastavil poté, co se Albert zavázal k úpravě těchto smluv.

„Problematická ustanovení se týkala například majetkových sankcí, na jejichž základě byl dodavatel povinen v případě prodlení s plněním kupní smlouvy zaplatit odběrateli smluvní pokutu. Tyto povinnosti nebyly nijak vyváženy odpovídajícími povinnostmi či sankcemi na straně odběratele. Za problematický označil úřad také mechanismus změn kupní ceny a nastavení slevových akcí,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Tiskový mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček považuje ukončení řízení tímto způsobem za úspěch. „Před třemi lety prošel zákon o významné tržní síle rozsáhlou novelizací, na jejímž základě bylo zapotřebí přejednat smluvní vztahy se stovkami dodavatelů. Smlouvy jsme uvedli do souladu se zákonem, nesrovnalosti, na které poukázal nyní úřad, uvedeme do souladu do konce tohoto roku. Našim dodavatelům děkujeme za spolupráci a trpělivost při změnách smluv,“ řekl ČTK Mareček.

Standardizovanými smlouvami mezi řetězcem a jeho odběrateli z let 2016 a 2017 se úřad začal zabývat v polovině loňského roku. Albert se po zásahu úřadu zavázal k tomu, že jednostranná ustanovení v neprospěch dodavatelů ve smlouvách změní.

„Navrhl závazky spočívající ve změně některých smluvních ustanovení, konkrétně se v aktualizovaných smlouvách zaváže k novým povinnostem a výsledkem bude vyrovnaný rozsah práv a povinností na obou stranách smluvního vztahu. Smlouvy mají být upraveny do počátku roku 2020,“ dodal Rafaj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se smluvními podmínkami mezi velkými řetězci a jejich dodavateli zabývá dlouhodobě, v letech 2016 až 2018 uskutečnil rozsáhlý průzkum situace na trhu. Při něm zjistil, že takzvaná zadní marže, tedy systém smluvně nastavených bonusů a slev bez patřičného protiplnění ze strany řetězce, jsou v Česku stále velmi časté. Tento nešvar měla přitom odstranit novela zákona o významné tržní síle z roku 2016. Řetězce Billa a Penny Market dostaly za takový postup letos v únoru pokutu 164 milionů korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované