Hlavní obsah

Kde koronavirus ochromil život nejvíc? Žebříček krajů podle počtu karantén

Foto: ČTK, ČTK

Od března do ledna bylo v Ostravě nařízeno přes 140 tisíc karantén.

Reklama

14. 1. 10:47

S jasným odstupem je nejvíce vypsaných karantén kvůli covidu-19 v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to ze statistik, které průběžně zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Článek

Celkově bylo v období od 1. března loňského roku do 11. ledna roku letošního vypsáno přes čtyři miliony karantén v celé České republice. Z hlediska krajů dominuje Moravskoslezský s bezmála 600 tisíci karanténami, následuje Praha s více než 453 tisíci a Středočeský kraj s bezmála 446 tisíci vypsanými karanténami. Naopak nejméně karantén za toto období hlásí Česká správa sociálního zabezpečení z Karlovarského kraje (73 687) a následně z Libereckého kraje (189 478).

Přesněji jde o karantény, k nimž je přiřazená kódová diagnóza „Z209“, která znamená „Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice“. Od jara je ovšem doporučovaný u nařízených karantén kvůli covidu-19 právě tento kód.

Je třeba také dodat, že statistika se řídí podle místa poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu nařídil, a ne podle bydliště osob v karanténě.

Podívejte se, jak se v čase den po dni měnil počet vypsaných karantén v jednotlivých krajích:

Proklikejte si graficky znázorněný vývoj počtu vypsaných karantén v jednotlivých krajích:

Data o karanténách tak obecně korespondují s tím, kolik obyvatel kraje mají – nejméně Karlovarský a Liberecký, nejvíce pak Středočeský, Praha a Moravskoslezský.

Právě Moravskoslezský kraj ovšem vybočuje a z dat vyplývá, že jde o kraj, který karantény zasáhly nejrazantněji. Nejde jen o absolutní počet vypsaných karantén – mimo jiné si prožil lokální letní vlnu nákazy.

Hornická vlna covidu

Zatímco začátkem března byli v karanténě kvůli podezření na nákazu covid-19 jen jednotlivci, počty povinně izolovaných lidí velmi rychle začaly ze dne na den stoupat. Data České správy sociálního zabezpečení ukazují, že v Moravskoslezském kraji bylo v neděli 1. března v izolaci šest osob – mimochodem první sledovaný den nejvíc v celé zemi. O týden později již bylo v karanténě 125 lidí a další týden pak 982 osob.

Zatímco se ve většině republiky začala kvůli mimořádným jarním opatřením situace zklidňovat, v Moravskoslezském kraji je podle dat o karanténách patrná od konce června do konce července lokální vlna nákazy. Jde o stejnou dobu, kdy se začala nemoc rychle šířit mezi horníky a pracovníky OKD. Společnost proto musela od 3. července přerušit těžbu.

Zatím nejvíce lidí v izolaci bylo v kraji 2. listopadu, kdy bylo v karanténě 6337 osob. Začátkem ledna, konkrétně 8. ledna, se pak počet osob v karanténě opět dostal přes pět tisíc.

Naopak v Karlovarském kraji se během sledovaného období ani během podzimu nevyhoupl počet nařízených karantén v jednom dni přes tisíc. Nejblíže k tomu bylo 26. října, kdy bylo v izolaci 961 osob.

Data ČSSZ ukazují i počty karantén v jednotlivých okresech, opět ovšem se vztahují k poskytovateli zdravotních služeb, který izolaci nařídí, a nikoliv k trvalému bydlišti. Z pohledu okresů jednoznačně dominuje Praha s 453 786 vypsanými karanténami do 11. ledna. Na druhém místě skončila Ostrava-město (142 858) a na třetím Karviná (134 235).

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované