Hlavní obsah

„Minimálně neetické.“ Úřednice řeší s developerem byznys města, ale i svůj

Foto: Tomáš Svoboda

Majetkový odbor na brněnském magistrátu řeší i vypořádání pozemků ve čtvrti Sadová.

Reklama

3. 6. 9:08

Vedení Brna řeší s předním developerem výměny pozemků pro bydlení. Podklady radním připravuje majetkový odbor, jehož šéfka od stejného investora získala lukrativní parcely s domy.

Článek

Byl to obchod, který má Brňanům přinést stovky žádaných bytů. Zastupitelé nedávno kývli na dlouho diskutovanou směnu pozemků. Město od předního brněnského developera, společnosti Impera, získalo pruh louky na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Chce tam stavět stovky cenově dostupnějších družstevních bytů. Úvodní část projektu za 1,75 miliardy korun má začít už za dva roky.

Developer oplátkou získal lukrativní parcely v centru města. Na Starém Brně poblíž svatoanenské nemocnice chce vystavět osmipatrový polyfunkční dům Anenská brána s více než dvěma stovkami luxusních bytů. Počítá s investicí 350 milionů korun. Za výměnu parcel městu doplatil necelých osm milionů korun. A díky tomu scelil pozemky, o něž dlouhá léta usiloval.

Podklady pro směnu chystal politikům magistrátní majetkový odbor. Jeho šéfka Dagmar Baborovská podle zjištění Seznam Zpráv s developerem paralelně několik let obchoduje i v soukromém životě. Podle odborníků se tak dostává do kolize se zákonem o střetu zájmů. Vedoucí to odmítá.

Vysoká úřednice od jedné z dceřiných společností Impery koupila několik lukrativních pozemků.

Zahrada s hrubou stavbou o rozloze 635 metrů čtverečních v obytné čtvrti Sadová přišla manžele Baborovské na 8,5 milionu korun. Od developera ji koupili v únoru 2018, za půldruhého roku nemovitost novému zájemci prodali za 9,8 milionu korun. Přišli si tak na 1,3 milionu korun.

Ve stejné čtvrti přitom Baborovská už v roce 2016 koupila jiný pozemek s rozestavěným domem za 5,7 milionu korun. Nemovitost doposud vlastní, ale nežije v ní. Sama říká, že ji brala jako investici. Tým úředníků, který Baborovská vede, přitom třeba naceňuje pozemky, které město s developery mění. „Ano, má na starosti i tuto činnost,“ potvrdil radní pro majetek Róbert Čuma (Piráti).

Podle právníků se tak úřednice dostává do kolize se zákonem o střetu zájmů. „Jestliže vysoce postavený úředník města zároveň s konkrétním developerem jedná úředně a má přitom vliv na jeho práva a povinnosti a zároveň s tímto developerem jako soukromá osoba obchoduje, střetává se jeho osobní zájem se zájmem na řádném výkonu funkce. Takového střetu zájmů by se obecně měl vyvarovat a osobní zájem by neměl převážit nad zájmem města,“ uvedl právník Transparency International Jan Dupák.

Právník: Nadřízení by o tom měli vědět

Baborovská ve svém jednání problém nevidí. Zaštiťuje se majetkovým přiznáním, v němž transakce uvedla. Podle ní je tak veřejně dostupné, že se s developerem obchoduje. „Uvědomuji si, že existuje jasná souvislost mezi mým majetkem a společností Impera a velmi dbám na to, aby příčinná souvislost ani vzdáleně nemohla být nalezena,“ řekla úřednice.

Dupák přístup úřednice považuje „minimálně za neetický“. Jednoznačně by podle něj bylo namístě, aby o existenci střetu zájmů byli informováni nadřízení nebo relevantní orgány obce. „Pokud má daný úředník pravomoc nakládat s finančními prostředky nad 250 tisíc korun, zadávat veřejné zakázky nebo rozhodovat ve správním řízení, hrozila by mu za neoznámení střetu zájmů při případném vystoupení na zastupitelstvu nebo v radě obce dokonce pokuta,“ dodal Dupák.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti), pod něhož odbor spadá, nechal případ prověřit. „Považuji za nepřijatelné, aby jakýkoli osobní zájem ovlivnil práci úředníků, kteří mají při výkonu svých funkcí povinnost jednat v zájmu města Brna,“ řekl.

Dodal, že Baborovská jako vedoucí úředník podle zákona o střetu zájmů nemusí oznamovat osobní zájem ve věci. „Tato povinnost se na vedoucí úředníky nevztahuje. Vztahuje se pouze na volené funkcionáře, kteří mají hlasovací právo v kolektivních orgánech města, což paní vedoucí Baborovská nemá. Osobně bych uvítal, kdyby se povinnost vztahovala i na vedoucí úředníky, nicméně k tomu je potřeba změna zákona o střetu zájmů,“ uvedl.

Podle magistrátní směrnice úředník nesmí zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

Baborovská jako šéfka s developery za město často jedná. A to i ohledně dalších projektů Impery. Tvrdí však, že se její role nadhodnocuje. Obchody s městskými majetky vždy musejí posvětit politici. „Představa, že jeden člověk, byť vedoucí odboru, může významně ovlivnit majetkovou dispozici, je velmi zkreslená,“ uvedla.

Jenže radní jsou při hlasování o směnách či přebírání majetku často odkázáni právě na odborné podklady úředníků. Potvrzuje to i bývalý náměstek primátorky Matěj Hollan, i když konkrétní případ nezná. „Není často v silách ani erudici radních materiály prostudovat. Zvedají ruku pro to, co daný odbor připravil, a spoléhají na informace radního pro majetek a jeho odbor,“ uvedl Hollan.

Pro developery jsou razítka od úředníků klíčová. Město řeší s Imperou velké bytové projekty. Developer pokračuje ve výstavbě v Sadové či Komíně, často potřebuje souhlasná stanoviska majetkového odboru, který Baborovská vede.

Město třeba už přes pět let s investorem řeší vypořádání pozemků právě v lukrativní lokalitě Sadová, kde Baborovská nakoupila domy. Na potíže ve čtvrti Seznam Zprávy opakovaně upozornily.

Kvůli technickým vadám a dalším problémům Brno dosud od Impery a jejich dceřiných společností či Unistavu nepřebralo část chodníků, silnic a další infrastruktury, kterou tam developeři v nové čtvrti vystavěli. Město proto dosud neřešilo zimní posyp nebo letní stříhání trávníků, na což si část místních opakovaně stěžovala.

Teprve v posledních měsících se karta začíná obracet. „Ulice Jarmily Kurandové je předána do majetku města a nám do správy. V případě závad se o opravy postaráme. Čištění má na starosti městská část, na nás je zimní údržba. Předání do majetku města se blíží ulice Moskalykova. Očekáváme vyřízení co možná nejdříve,“ uvedla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Společnost má mimo jiné na starosti údržbu chodníků či silnic v majetku města.

Seznam Zprávy oslovily s žádostí o vyjádření rovněž společnost Imperia, firma dosud nereagovala.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované