Hlavní obsah

NASA objevila paralelní vesmír, kde čas běží pozpátku. Opravdu…?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

22. 5. 2020 17:58

Vědci z NASA objevili na Antarktidě paralelní vesmír, kde vpravo znamená vlevo, nahoře je dole a čas běží pozpátku. Také jste už o tom slyšeli?

Článek

Tak jste pravděpodobně narazili na článek jednoho z bulvárních zahraničních deníků. New York Post, Express a Daily Star, většinou navzájem se citující, v pátek přinesly pod hlavičkou NASA „důkazy, které potvrzují existenci paralelních vesmírů“.

A ano, vědci skutečně objevili na Antarktidě elementární částice, které jdou proti veškerému současnému chápání fyziky. Jenže velice pravděpodobně jde jen o neprobádané důsledky reakcí částic s antarktickým ledem, jak vysvětluje časopis Forbes.

Jasné je však jedině to, že pro tvrzení Daily Star, že „vedle toho našeho světa existuje paralelní vesmír, kde všechna pravidla fyziky fungují opačně“, důkazy neexistují. Ibrahim Safa z University of Wisconsin-Madison, jeden z hlavních autorů výzkumného článku o experimentu na Antarktidě, neodolal a pobavení nad smrští textů nesprávně vykládajících odborný výzkum okomentoval na svém Twitteru slovy: „NASA zjistila, že byste neměli číst zprávy na New York Post.“

Původ textů s fantastickou myšlenkou o místě, kde čas běží pozpátku, pramení z šest týdnů starého příběhu publikovaného v New Scientist. Ten rozebírá myšlenky založené na výsledcích studií provedených na Antarktidě a kosmických paprscích pocházejících z vnější zemské atmosféry. A za užití úvah „co by kdyby“ přemýšlí o zatím vědecky nevysvětlitelném původu těchto částic.

Co je ANITA?

Jedná se o stratosférický balonový experiment v Antarktidě, který má radiovou anténu namířenou zpět na Zemi, aby detekoval radiové vlny emitované (a velmi vzácnými) vysokoenergetickými neutriny v případě, že narazí na atom v ledu. ANITA je radioteleskop, první observatoř NASA pro neutrina svého druhu.

Tuto záhadu popisují hned tři dokumenty. Původní výzkumná data pocházejí z Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA), což je experiment prováděný za pomocí meteorologického balonu vyneseného vysoko ve studeném vzduchu. ANITA má detekovat kosmické paprsky z vesmíru i ty odrážející se od ledu.

Neutrina

Neutrina jsou elementární částice o mimořádně nízké hmotnosti vznikající při jaderných reakcích. Tyto částice mají nulový elektrický náboj, proto téměř vůbec nereagují s okolním prostředím a je velmi obtížné je detekovat.

Dalším je výzkumný příspěvek, který předpokládá, že výsledky z ANITA by mohly poskytnout důkaz pro existenci „symetrického vesmíru“, ve kterém by čas od velkého třesku ubíhal pozpátku a kde by hrála hlavní roli antihmota. Článek vychází z „pojetí vesmíru před velkým třeskem a po velkém třesku, jenž je reinterpretován jako dvojice vesmír/antivesmír, který je vytvořen z ničeho“.

A třetím důležitým příspěvkem je výzkumný text publikovaný v The Astrophysical Journal z observatoře IceCube Neutrino Observatory, který naznačuje, že vysvětlení údajů z ANITA nebude jen tak.

Z těchto tří dokumentů ale však vyplývá jen jedno - standardní model týkající se neutrin zachycené jevy nevysvětluje. „Záležitost ANITA je rozhodně zajímavá, ale jsme daleko od toho, abychom mohli tvrdit, že existuje nová fyzika, natož celý vesmír,“ uvedl Safa.

Co ANITA zjistila?

V roce 2016 ANITA detekovala některé signály nejpřesněji popsané jako „anomální“ – důkazy o vysokoenergetických částicích a extrémně vysokoenergetických neutrinech, která pochází z povrchu Země, ale z neznámého zdroje. Podle článku v New Scientist tak „existuje nemožné“. „Vesmír, který vznikl stejně jako ten náš při velkém třesku a existuje paralelně s ním. V tomto zrcadlovém světě je pozitivní negativní, levé je pravé a čas běží pozpátku.“ Anebo zrcadlový vesmír.

Vědci z observatoře IceCube Neutrino se následně pokusili zdroj těchto intenzivních neutrinových signálů vyhledat. IceCube Neutrino se nachází v blízkosti jižního pólu a skládá se z 5 160 optických detektorů uložených v ledu, které detekují neutrina procházející a reagující s atomy vodíku nebo kyslíku.

„Díky tomuto procesu je IceCube pozoruhodným nástrojem doplňujícím pozorování ANITA, protože pro každou anomálii, kterou ANITA detekuje, by jich mělo IceCube detekovat mnohem víc - což se v tomto případě nestalo,“ vysvětlila podle Forbesu Anastasia Barbano z Ženevské univerzity. „To znamená, že můžeme vyloučit myšlenku, že tyto události pocházejí z nějakého intenzivního bodového zdroje, protože šance, že ANITA něco uvidí a IceCube ne, jsou opravdu malé.“

Akademický výzkum zahrnující výsledky detekce ANITA i IceCube končí slovy „nekonzistentní s kosmogenní interpretací“ a „novou fyzikou“. „Astrofyzikální vysvětlení těchto anomálních událostí za pomocí standardních modelových předpokladů je omezené bez ohledu na zdrojové spektrum.“

Nesprávný překlad do lidského jazyka zní: tato vysoce energetická neutrina pochází z paralelního vesmíru. Jediné jisté tvrzení však je: nikdo neví, odkud tyto signály pocházejí.

„Já: Podívali jsme se na tato zjištění ANITA a standardní neutrina to být nemohou. Pravděpodobně byly výsledkem našeho nedokonalého pochopení antarktického ledu, ale je tu šance, že je za to zodpovědný nějaký nový fyzikální jev. Bulvární média: PARALELNÍ VESMÍR!!!“ napsal na svůj Twitter v reakci na smršť textů o paralelním vesmíru Ibrahim Safa, jeden ze spoluatorů výzkumu.

Jeho kolega Alex Pizzuto uvedl, že pro rozklíčování této anomálie bude zapotřebí experimentů a práce celé další generace. A celé je to spíš o ledu než o paralelním vesmíru.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované