Hlavní obsah

Podnikatelé dostanou dalších 30 miliard půjček, už od 10 tisíc korun

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

20. 3. 2020 11:20

Stát v pátek ráno ukončil příjem žádostí o bezúročné půjčky COVID. Připravuje ale druhé kolo, které spustí za dva týdny. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 tisíc podnikatelských projektů v objemu kolem 30 miliard korun.

Článek

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje pokračování programu Úvěr COVID. Ten podle úřadu naplnil svůj účel a bude transformován tak, aby mohl podpořit větší počet projektů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků.

ČMZRB pracuje na přípravě navazující formy podpory malým a středním podnikatelům a živnostníkům, do které by byly zapojeny zdroje komerčních bank. Díky tomu bude uspokojeno daleko větší množství firem včetně těch drobných, které si potřebují půjčit částku do 500 tisíc Kč. Podrobné parametry stát zveřejní v nejbližších dnech.

„V současné situaci je důležité výrazněji podpořit provozní financování malých a středních podniků. Proto vyvíjíme ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu nový záruční program. V rámci program COVID II budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

„Program COVID II očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Díky tomu dojde ke znásobení vložených prostředků a tím i k dopadu na ekonomiku. Na program bude alokováno pět miliard korun, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu okolo 30 miliard korun od komerčních bank,“ dodal.

Úvěr COVID přijal 3 200 žádostí

Chystaný záruční program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tisíc do 15 milionů Kč.

Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 procent komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 milion korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

ČMZRB do programu Úvěr COVID přijala přes 3 200 žádostí. Nyní se bude věnovat vyřizování těchto žádostí, aby mohla být prvním žadatelům poskytnuta podpora v horizontu cca 14 dní. Další zájemci o tento bezúročný úvěr již nemohou podat žádost, nicméně veškeré připravené podklady budou moci využít již v nejbližších dnech při podání žádosti o záruku v programu COVID II.

Reklama

Doporučované