Hlavní obsah

Poradna č. 2: zrušené rezervace, kulturní akce a úlevy pro OSVČ

Jakou kompenzaci dostanou organizátoři kulturních akcí? Ilustrační foto.

Reklama

26. 3. 2020 12:01
aktualizováno • 26. 3. 2020 12:50

Seznam Zprávy chtějí přispět k záchraně malého a středního byznysu. Proto pokračujeme v zodpovídání dotazů podnikatelů, na které tvrdě dopadají důsledky koronaviru a boje s ním. Expertní odpovědi připravili odborníci ze společností PwC, Bredford Consulting a Squire Patton Boggs.

Článek

Vláda ve čtvrtek změnila pravidla pro podporu OSVČ. Provozovny, které musely zavřít kvůli vládním opatřením v boji proti šíření nákazy, dostanou první peníze „na dřevo“. Stát jim měsíčně zaplatí 15 tisíc korun, informovala po zasedání Babišova kabinetu ministryně financí Alena Schillerová. Potvrdila také, že i na OSVČ se budou vztahovat pravidla pro ošetřovné, které dosud mohli čerpat jen zaměstnanci.

Podrobnosti ZDE

Seznam Zprávy pokračují v seriálu poraden pro živnostníky, podnikatele i jejich zaměstnance postižené opatřeními v době epidemie. Tady je další část vašich otázek a odpovědí na ně:

Oční optika s 16 zaměstnanci jakožto výdejna zdravotnických pomůcek má od vlády výjimku a může mít otevřeno. Protože ale při aplikaci kontaktních čoček, měření zraku a výběru brýlí dochází k blízkému kontaktu s klienty, rozhodla se firma zavřít. Má nárok na státní kompenzace za mzdy zaměstnanců?

K uzavření provozovny došlo zcela dobrovolně, a vznikla tak překážka v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy pro zaměstnance ve výši 100 % průměrného výdělku. Provozovna tedy nebyla uzavřena v důsledku přijatých krizových opatření, nařízené karantény, snížení odbytu a poptávky po poskytovaných službách a zboží apod. V takovém případě žádnou kompenzaci za náhradu mzdy zaměstnanců nelze nárokovat, neboť se jednalo o dobrovolné preventivní opatření přijaté na základě vlastního rozhodnutí podnikatele.

V tuto chvíli nejsou pro tyto preventivní kroky žádné kompenzace zvažovány. Zde zřejmě ani nedošlo ke splnění podmínek pro uplatnění možného nároku na vznik škody dle krizového zákona. Nelze však vyloučit, že s ohledem na stávající situaci dojde k rozšíření „kompenzačních“ možností i na preventivní opatření v určitém sektoru služeb.

Kdo je kdo? (Autoři těchto rad)

PwC a PwC Legal: partner firmy a expert na restrukturalizace Petr Smutný, advokátka a specialistka na zdravotnické právo Linda Maršíčková, advokátka a expertka na obchodní právo Anna Kameníková

Bredford Consulting: daňový poradce Jan Bonaventura

Squire Patton Boggs: advokátka a realitní odbornice Lenka Nová

Ubytovací zařízení má náklady na údržbu nemovitosti a splátky půjček. Nemá příjmy, tudíž provozovateli nikde nepůjčí. Jak postupovat?

Klíčové je zajít teď za bankou a požádat o odložení splátek nebo přejednání splátkového kalendáře. Věřitel na to bude nejspíš připravený a v současné situaci se bude chtít domluvit. Pokud se ručí nemovitostí, on sám by měl problém případně propadnutou nemovitost momentálně na zamrzlém trhu zlikvidnit.

Jsme technická firma, která zajišťuje a pořádá kulturní akce. Lze někde žádat o finanční kompenzaci?

V důsledku vládních opatření zřejmě došlo především k omezení poptávky po vašich službách. Zaměstnanci v takovém případě náleží náhrada mzdy ve výši alespoň 60 %. Pokud Parlament schválí program Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí, bude možné žádat Úřad práce ČR o poskytnutí příspěvku ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Dál by přicházela v úvahu speciální kompenzace dle krizového zákona. Vláda nicméně svá původní krizová opatření s účinností k 24. 3. 2020 zrušila a nahradila je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Ta se však vydávají podle zákona o veřejném zdraví, a nikoli krizového zákona, přičemž zákon o veřejném zdraví žádnou speciální kompenzaci neupravuje. Možnost požadovat po státu kompenzaci škody se tedy tímto krokem značně zkomplikovala a bude předmětem dalších diskuzí.

Jsem vedoucí organizační složky polské stavební firmy. Týká se naší firmy příkaz uzavření provozoven? Pokud ano, máme nárok na úhrady mezd nebo další finanční náhrady?

Pokud provádíte stavby a dokončovací stavební práce, potom tyto služby můžete i nadále provozovat. Pokud máte prodejnu/provozovnu a ta je uzavřena na základě usnesení vlády ČR v důsledku mimořádných opatření podle krizového zákona, potom přísluší zaměstnancům, kteří nemohou z tohoto důvodu pracovat, náhrada mzdy ve výši 100 %. Na základě programu Antivirus MPSV ČR budete zřejmě oprávněn požádat o kompenzaci ve výši 80 % z uvedené náhrady mzdy. Některé provozovny však mohou mít otevřeno zcela nebo jen částečně – a to pro podnikatele a živnostníky. Jiné nároky vám mohou vyvstat, pokud je provozovna/prodejna uzavřena z jiného důvodu (např. dobrovolně, rozhodnutím krajské hygienické stanice nebo velká část zaměstnanců je v povinné karanténě nebo pobírá ošetřovné).

Jsem kosmetička v Brně, z obav jsem živnost přerušila od 31. 3. Platby za březen mám zaplacené. Pokud by se schválil nějaký balíček pro OSVČ, mohl by se mne týkat, kdybych si znovu obnovila živnost?

Podle toho, co ve středu prošlou Sněmovnou, by minimální měsíční zálohy na sociální i zdravotní pojištění OSVČ měly být odpuštěny, a to od března do srpna letošního roku. Teprve až opatření projdou Senátem, bude jasné, zda budou odpuštěné jen minimální zálohy (a případný rozdíl budou muset ti, kdo platí zálohy vyšší, zpětně doplatit) a zda se úlevy budou vztahovat jen na lidi vykonávající samostatně výdělečnou činnost jako hlavní, nebo i na ty, kdo ji mají jako „vedlejšák“.

Zastavena je také EET, a to po dobu vyhlášení nouzového stavu i další tři měsíce po něm. Na OSVČ se také vztahuje ošetřovné, a to ve stejné výši jako na zaměstnance.

A ve čtvrtek nově rozhodla vláda (viz výše v tomto článku), že OSVČ, kteří museli zavřít provozovnu, dostanou 15 tisíc korun měsíčně jako odkšodnění.

Co mám dělat, když mám pozastavenou živnost a chtěla jsem ji obnovit od 1. 4. 2020? Jsem bez příjmu a musím platit zdravotní pojištění a další výdaje.

Co se týká pojištění, to musíte platit jako osoba bez zdanitelných příjmů – pokud nemáte prostředky, můžete následně požádat o prominutí sankcí. V některých případech může být vhodnějším řešením nechat se zaměstnat, samozřejmě pokud bude odpovídající poptávka po zaměstnancích.

O jakou podporu může žádat člověk, jenž podniká jen na vedlejší činnost? Případně důchodce, který si podnikáním přivydělává? (Příjem ze zaměstnání nebo z důchodu mu na život nestačí a o příjmy z podnikání teď přišel.)

O konkrétní podobě podpory by mělo být rozhodnuto tento týden – prvotní návrhy hovoří jen o OSVČ, pro něž je to hlavní zdroj příjmů, ale není jasné, co se tím myslí. Pokud jste vedle podnikání zaměstnán, měl byste mít nárok na podporu v souvislosti se zaměstnáním. U OSVČ bude podpora zřejmě menší než u zaměstnanců. Výjimkou je ošetřovné na dítě. U živnostníků se uvažuje především o zvýhodněných úvěrech COVID II, které ale pro mnohé mohou být nebezpečné, pokud dostatečně nezhodnotí své možnosti splácení.

Měli jsme v plánu 28.–29. 3. uspořádat veliký taneční festival s většinou soutěžících ze zahraničí. V hotelu jsme rezervovali a zaplatili 16 pokojů. Protože jsme nejen museli celý festival přesunout, ale ke všemu z důvodů vyšší moci nemohli soutěžící na ubytování vůbec nastoupit, žádali jsme hotel o vrácení části zaplacené částky buď za ty, kteří v novém říjnovém termínu nemohou nastoupit, a jako druhou možnost vrácení celé částky. Hotel však vyčkává a my nevíme, jakou máme oporu v zákoně.

Vzhledem k tomu, že hotely budou v daném termínu zavřené z úředního rozhodnutí, hotel není schopen vám ubytovací službu v tomto termínu poskytnout. Jedná se o typický fixní závazek, kdy po vás nemůže hotel požadovat přijetí ubytování v pozdějším termínu. Pokud tedy máte nyní platnou rezervaci, hotel by vám měl zaplacenou kauci vrátit, pokud se nedohodnete jinak – například na jejím použití pro ubytování v pozdějším termínu. To ovšem s jistotou platí, jen pokud jste ubytování nestornovali již předtím, než došlo k omezení provozu hotelů ve vašem termínu, což bylo 23. března.

Pokud ke stornování došlo již dříve, bude se věc posuzovat podle stavu k okamžiku stornování – a vaše vyjednávací pozice bude těžká, protože byste již nebyli v situaci, kdy jednáte o úpravě podmínek, ale vy jste jednostranně a závazně provedli storno a až následně žádali hotel o vstřícnost. Měli byste se tedy podívat, zda jste skutečně stornovali původní termín, nebo jste se jen zeptali hotelu, zda by bylo možné změnu udělat.

Ačkoli se často nyní ve veřejném prostoru mluví o pandemii jako o vyšší moci, důležité je rozlišovat situace, které mohou v této souvislosti vzniknout:

1. Plnění jedné strany se stane nemožným – fakticky, nebo právně. Příkladem je situace, kdy stát již rozhodl, že všechny hotely musí zavřít, jak je uvedeno výše.

2. Sice nejde obecně o nemožné plnění, ale straně v plnění zabrání (dočasně nebo trvale) nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Podstatou i tady je, že strana z tohoto důvodu skutečně nemůže povinnost splnit.

3. Strany mohou nadále plnit své závazky, ale pro jednu stranu plnění druhé strany (v tomto případě ubytování) „pouze“ ztratí hodnotu. Obecně lze uvažovat o případném postupu podle § 1765 ohledně úpravy smlouvy z důvodu podstatné změny okolností, ale těžko v situaci, kdy již závazně jednostranně stornujete svůj pobyt, čímž smlouva skončí.

Riziko, že zakoupenou ubytovací službu nebudete moci využít, berete na sebe běžně. Toto riziko lze do jisté míry řešit vlastním komerčním pojištěním. Míru tohoto rizika (tedy konkrétní podmínky storna) navíc často reflektuje i domluvená cena za ubytovací službu. Flexibilnější podmínky jsou na trhu dostupné, ale typicky se odrážejí ve vyšší ceně.

Je potřeba vnímat i postavení druhé strany. Hotel kvůli vaší rezervaci nemohl přijmout objednávky jiných osob a má fixní náklady, které nejsou závislé od toho, zda skutečně host ubytovací službu využije, nebo nikoli. Těžko si lze představit, že by bylo spravedlivé, aby byl váš smluvní partner povinen nést namísto vás negativní dopady, co na vás pandemie má. Vy byste také nesouhlasili s příplatkem za ubytování, pokud by se po uzavření vaší smlouvy náhle zvýšily ceny ubytování v dané lokalitě, například z důvodu, že hotely mají vyšší náklady kvůli hygienickým opatřením.

Reklama

Doporučované