Hlavní obsah

Poradna č. 3: Návod na použití půjčky COVID II, známe detaily

Foto: Seznam Zprávy

O půjčky budou moct podnikatelé žádat u komerčních bank. Ilustrační snímek.

Reklama

27. 3. 2020 8:16

Přinášíme konkrétní informace, jak se dostat k penězům ze státního programu úvěrů pro podnikatele COVID II. Seznam Zprávám je poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka s tím, že některé parametry ještě mohou doznat změn.

Článek

Kdy se dá žádat?

Program se spustí pravděpodobně na přelomu března a dubna. V rámci COVID II bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytovat záruku za úvěry komerčních bank spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

Kdo může žádat?

O podporu bude moci zažádat živnostník, drobný, malý nebo středně velký podnik, který poptává provozní financování.

Kde se dá žádat?

O úvěr bude moci podnikatel zažádat u některé ze spolupracujících komerčních bank, o záruku pak u ČMZRB. V prvním kroku však bude nutné zažádat o provozní úvěr u komerčních bank s tím, že by podnikatel rád využil podporu ČMZRB v rámci COVID II.

Kolik se bude půjčovat a na jak dlouho?

Program bude pravděpodobně nastaven tak, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry do 15 milionů korun. Očekává se, že záruka bude mít splatnost tři roky. Přesné parametry budou známy ve výzvě, která bude vyhlášena v nejbližších dnech. Další parametry úvěru, jako je jeho splatnost či možnost odkladu splátek, budou dány obchodní politikou jednotlivých bank.

Na co se dá půjčit?

Úvěr bude možné využít na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo profinancování zásob apod.

Co se z úvěru nedá platit?

Z úvěru nebude možné zaplatit splátky jiného úvěru či leasingu nebo pohledávky za společníky.

Co si připravit a doložit?

V případě žádosti o úvěr bude nutné následovat instrukce jednotlivých bank.

V případě záruky ČMZRB bude nutné vyplnit oficiální formulář Žádost, který bude při spuštění programu k dispozici na webových stránkách www.cmzrb.cz v sekci Podnikatelé – Záruky – záruka COVID II (tato stránka se připravuje). A pravděpodobně i několik dalších příloh, které se týkají identifikace podnikatele, velikosti podniku a podpory de minimis (malého rozsahu).

Podnikatelé se však nemusí obávat, že by formulář nezvládli vyplnit. Samotný formulář Žádost, bez něhož nebude možné o podporu zažádat, není složitý. Navíc v případě jiných záručních programů, které ČMZRB poskytuje ve spolupráci s komerčními bankami, s vyplněním těchto formulářů podnikatelům často pomáhají obchodní pracovníci jednotlivých bank.

Bude se prokazovat bonita (schopnost splácet)? A jak?

Ano, určitě. Žádný úvěr nelze poskytnout bez posouzení bonity klienta. A bude se odvíjet od obchodní politiky jednotlivých bank.

Kdo úvěr určitě nedostane?

Úvěr určitě nedostane velký podnik, protože podpora je určena pouze pro firmy do 250 zaměstnanců a obratu 50 milionů eur (tj. maximálně pro středně velký podnik). Dále pak podnikatel, který bude potřebovat uhradit jiné výdaje, než které jsou programem podporované. A samozřejmě, pokud bude bankou vyhodnocen jako neúvěrovatelný.

Kdy žadatel dostane peníze a kam?

V tomto případě bude záležet na úvěrující bance. Dá se ovšem předpokládat, že se banky budou snažit být ve schvalování co nejrychlejší. Samozřejmě také bude záležet na kvalitě dodaných podkladů od podnikatele. Peníze bude moci začít čerpat po podpisu smlouvy a dorazí mu na uvedený účet.

Pokud jde o záruku ČMZRB, její vyřízení by mělo trvat několik dní a nikterak vyřízení úvěru nepozdrží, protože její vyřízení může běžet současně s úvěrovým procesem v bance.

Reklama

Doporučované