Hlavní obsah

Přestavba Máje zdeformuje památku, protestují milovníci staré Prahy

Foto: Seznam Zprávy

Klub za starou Prahu tvrdí, že navýšením fasády na úroveň výšky obchodního centra Quadrio vznikne uliční fronta monstrózních rozměrů, jaká nemá v historickém jádru Prahy obdobu.

Reklama

2. 5. 2020 18:20

Proti zamýšlené přestavbě obchodního domu Máj v Praze na Národní třídě, který je kulturní památkou, protestuje Klub Za starou Prahu. Chystaná rekonstrukce Máj podle klubu nepřípustně zdeformuje.

Článek

Klub Za starou Prahu se obrátil dopisem, který mají Seznam Zprávy k dispozici, na ministra kultury Lubomíra Zaorálka a pražského primátora Zdeňka Hřiba. Nabádá je v něm, aby zabránili zamýšlené přestavbě obchodního domu Máj (MY), která podle klubu výrazně poškodí jeho památkovou hodnotu. Budova je kulturní památkou.

„Klub Za starou Prahu rozhodně protestuje proti rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy povolit přestavbu obchodního domu Máj v Praze na Národní třídě. Tento obchodní dům, dílo proslulého libereckého ateliéru SIAL z let 1972-1975, prohlásilo Ministerstvo kultury v říjnu roku 2006 za kulturní památku. Projekt přestavby, schválený magistrátním odborem, zásadně mění tvar této budovy směrem do Spálené ulice a tak tuto památku nepřípustně deformuje,“ stojí v dopise.

Foto: Amádeus Real

Takto má vypadat interiér Máje po přestavbě. Vizualizace exteriéru zatím majitel nezveřejnil, tedy alespoň laická veřejnost k nim nemá přístup.

„Vznikne monstrózní uliční fronta“

„Výška stavby má být na této straně zarovnána do jedné úrovně se sousedním obchodním centrem Quadrio, budova tak bude připravena o svou jedinečnou kaskádovitou siluetu. Klub Za starou Prahu pokládá takovou změnu památkově chráněné stavby za naprosto nepřijatelnou. Upozorňuje též, že navýšením fasády obchodního domu Máj na úroveň výšky obchodního centra Quadrio vznikne na této straně Spálené ulice uliční fronta monstrózních rozměrů, jaká nemá v historickém jádru Prahy žádnou obdobu a na území pražské památkové rezervace v žádném případě nepatří,“ dodávají signatáři dopisu Kateřina Bečková, Rostislav Švácha a Veronika Vicherková.

Foto: Amádeus Real

Dobová podoba Máje.

V dopise se autoři odvolávají na rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče z 6. dubna povolit přestavbu Máje. „Klub Za starou Prahu žádá Ministerstvo kultury České republiky, aby toto vadné rozhodnutí magistrátního památkového odboru neprodleně zrušilo. Klub vyzývá Radu hlavního města Prahy, aby ředitel tohoto odboru památkové péče byl za toto vadné rozhodnutí odvolán ze své funkce a nahrazen kompetentnějším odborníkem,“ končí dopis výzvou.

Foto: Amádeus Real

Máj je kulturní památkou.

Majitelem obchodního domu se loni stala developerská firma Amádeus Real. Ihned uvedla, že počítá s rekonstrukcí objektu. Máj podle jeho vlastníka nutně potřebuje hlavně výměnu zastaralých technologií. „Celý proces rekonstrukce a dostavby obchodního domu Máj je veden týmem původních autorů návrhu stavby - Martinem Rajnišem a Johnym Eislerem. Žijící autoři stavby mají možnost naplnit své autorské vize bez kompromisů, které byli nuceni učinit v podmínkách minulého režimu,“ uvedl Karel Samec, mediální zástupce Amádeus Real.

Na projektu původního Máje před lety s Eislerem a Rajnišem spolupracoval i další významný architekt Miroslav Masák. Zda je už vysoutěžený vítěz, podle jehož návrhu by se měla přestavba Máje uskutečnit, není úplně jasné. Před rokem zveřejněné vizualizace vyvolaly vzrušenou diskuzi, podle vyjádření majitele objektu, společnosti Amádeus Real, už ale nejsou aktuální. Nové zatím pro laickou veřejnost nejsou dostupné, a to ani na webu odboru památkové péče.

Rekonstrukce se má každopádně uskutečnit v letech 2021 a 2022.

Foto: Amádeus Real

Klub za starou Prahu se obává, že budova ztratí svou kaskádovitou siluetu.

Samec dodal, že jednotlivé varianty a dílčí řešení rekonstrukce a dostavby byly opakovaně konzultovány na odboru památkové péče, s řadou odborníků na oblast památkové péče a urbanismu, věc posuzoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. „Jednotlivé podněty byly v přípravě studie zohledněny,“ doplnil. Závazné stanovisko odboru památkové péče podle něj velmi precizně vymezuje, co je předmětem památkové ochrany budovy obchodního domu Máj, a rovněž stanoví řadu podmínek, které musí být při připravované rekonstrukci a dostavbě naplněny.

Foto: Amádeus Real

Vize budoucí podoby interiéru.

„Ministerstvo kultury si vyžádá rozhodnutí magistrátních památkářů o přestavbě památkově chráněného obchodního domu Máj v Praze. Po jeho vyhodnocení rozhodne o dalším postupu v této věci,“ sdělila v reakci na protest Klubu Za starou Prahu mluvčí Ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Ministerstvo kultury je odvolacím orgánem státní památkové péče. Může případně stanovisko magistrátních památkářů zrušit, nebo ho potvrdit. „Budou muset být vyhodnoceny nejenom věcné aspekty této záležitosti, ale také formálně právní skutečnosti, které nám zatím nejsou známy a pro další postup jsou klíčové,“ vysvětlila mluvčí ministerstva. Připomněla, že stavba měla velký mezinárodní ohlas a je nezbytné uchovat ji v autentickém stavu, „kdy přidání hmoty, nástavby či přístavby mohou mít na její charakter fatální dopad“.

Ředitel pražského pracoviště Národního památkového úřadu Ondřej Šefců před časem řekl, že pokud chce majitel obchodního domu Máj úspěšně projednat projekt rekonstrukce, je zcela nezbytné, aby návrh respektoval památkové hodnoty, díky nimž byl tento objekt prohlášen za památku. Podstatnou součástí těchto hodnot jsou atypická průčelí, zejména severní fasáda do Národní třídy.

Obchodní dům Máj, který se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975, patřil spolu s o pár měsíců starší Kotvou k vrcholům československého maloobchodu. Zajímavý byl – opět podobně jako Kotva manželů Machoninových – i po architektonické stránce. Budova na rohu Spálené a Národní vznikla na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček.

Památkou může být i Domov pro seniory v Bohnicích.

Vlastní stavbu provedly švédské firmy SIAB a ABV Stockholm. Na fasádách se uplatnil kontrast plně prosklené eskalátorové haly s nečleněnou věží nákladních výtahů z pohledového betonu. Podle historika architektury Rostislava Šváchy, který mimochodem stojí i za aktuálním protestem, stavba pohotově reagovala na výzvu, kterou v roce 1972 vyslal do světa projekt pařížského muzea Centre Georges Pompidou od průkopníků stylu high-tech Renza Piana a Richarda Rogerse. V tomto smyslu měl Máj ohlas i v zahraničních architektonických časopisech.

V březnu 2006 podal Švácha návrh na prohlášení Máje za památku, mimo jiné v reakci na to, že tehdejší majitel budovy Tesco Stores ČR plánoval nejprve její demolici, pak rozsáhlou přestavbu. Ministerstvo kultury prohlásilo Máj za kulturní památku v říjnu 2006 jako významný doklad architektury 70. let 20. století navazující na meziválečný funkcionalismus, který zároveň v interiéru předznamenává pojetí stylu high-tech. Definitivní verdikt o památce padl v lednu 2007.

Firma nesplnila slib a budovu neopravila.

Spor o památkovou ochranu Máje postaveného v letech 1972 až 1975 rozvířil tehdy mezi širokou veřejností diskuzi, zda si ochranu zaslouží nejen historické, ale i významné moderní stavby, které lidé ještě jako památky nevnímají; obzvláště pocházejí-li z doby minulého režimu. Rozhodnutí ministerstva v této věci se tak stalo významným precedentem. Máj vždy budil emoce, některým kritikům například vadí jeho agresivita vůči okolní zástavbě.

Během existence obchodní dům pětkrát změnil jméno. Z původního Prioru 02 se krátce poté stal Máj. V roce 1992 přešlo centrum pod značku amerického řetězce K-Mart. Od roku 1996 bylo majitelem Tesco a původně byl obchodní dům provozován pod jeho značkou. V roce 2009 se ale dům přejmenoval na My a ve stejné době prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiérů. V říjnu 2014 se v jeho těsném sousedství nad stanicí metra Národní třída otevřel multifunkční komplex Quadrio s obchody, kancelářemi i byty.

Podle nynějšího vlastníka, firmy Amádeus Real, Máj nutně potřebuje hlavně výměnu zastaralých technologií. Před tím, než se obnova Máje rozběhne, se zatím mění skladba obchodů ve čtyřech nadzemních patrech, která majitel začal nabízet na krátkodobé pronájmy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované