Hlavní obsah

Řeč, od níž se studenti odvraceli, je znovu v kurzu. Chce se ji učit každý druhý

Výuka cizích jazyků na středních školách v Plzeňském kraji. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

23. 2. 2019 18:47

V Plzeňském kraji školy registrují zvýšený zájem o němčinu. Roli hraje blízká hranice a rozšiřující se spolupráce s Německem.

Článek

Místo francouzštiny němčina. V kraji, který těží ze své polohy u hranic s Německem a tamních příležitostí, se za posledních dvacet let významně proměnil zájem o výuku druhého cizího jazyka na gymnáziích.

V některých školách už na Plzeňsku nedokážou otevřít ani jednu skupinu francouzštinářů.

Na druhé straně počet studentů, kteří se učí německy, roste celých posledních pět let. V tomto školním roce jich je téměř 12 tisíc z celkového počtu bezmála 20,5 tisíce učňů a studentů středních škol.

„V posledních čtyřech letech preferují studenti jako druhý jazyk jednoznačně němčinu. Ze tří skupin se dvě učí německy a ta zbývající podle zájmu francouzštinu nebo španělšinu,“ popisuje své zkušenosti ředitelka plzeňského Gymnázia Františka Křižíka Šárka Chvalová.

V čele školy stojí už dvacet let a za tu dobu se podle ní výběr druhého jazyka studentů značně proměnil.

Zprvu byl největší zájem o francouzský jazyk, poté jej na chvíli vystřídal španělský a nyní už jednoznačně dominuje jazyk našich sousedů. „Určitě v tom hrají roli specifika regionu. Jazyk se dá snadno uplatnit, německé firmy mají často zastoupení i v našem kraji. Některé děti navíc pocházejí z česko-německého prostředí, kdy jeden z rodičů je Němec,“ zamýšlí se Chvalová.

Podobnou zkušenost má i ředitel Gymnázia na Mikulášském náměstí Petr Mazanec. Zatímco dříve byl poměr skupin německého a francouzského jazyka přibližně srovnatelný, dnes se stěží naplní jedna skupina francouzštinářů. Ty německé jsou oproti tomu tři.

„Určitě v tom hraje roli i možnost budoucího pracovního uplatnění. Příležitosti pro lidi z Plzeňského kraje v Německu jsou,“ říká Mazanec.

Ředitel plzeňského Gymnázia Luďka Pika Aleš Janoušek přidává další zkušenost.

„Zájem o německý jazyk zůstává v posledních letech na zhruba stejné úrovni. Cítíme, že ale trochu upadá zájem o francouzštinu,” říká ředitel školy, která už víc než deset let otevírá bilingvní česko-španělskou třída šestiletého gymnázia. A dodává, že francouzština přes opadající zájem ke vzdělání na gymnáziu patří.

Podle informací krajského úřadu stoupá počet žáků učících se německý jazyk od roku 2015, na nynějších 11 892 z celkového počtu 20 430 učňů a studentů. „Každý druhý žák střední školy se dnes učí německy. Výuku německého jazyka pro své žáky nabízejí všechny střední školy v kraji,“ uvedla vedoucí odboru školství krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková. Dodala, že mnoho středních škol začalo nabízet německý jazyk jako volitelný nepovinný předmět.

Nepovinně se vrátila výuka němčiny také na Střední průmyslovou školu strojnickou a Střední odbornou školu profesora Švejcara v Plzni, kurzy navštěvuje 120 mladých. Kurzy finančně podporuje kraj i němečtí investoři v regionu. Spolu s centrem Tandem tímto krokem chtějí zvýšit znalost němčiny v kraji a tím zlepšit uplatnění mladých absolventů na trhu práce.

Na počtech maturantů se ale tyto změny zatím neodrážejí. Ke zkoušce z cizího jazyka se loni v kraji přihlásilo 2578 maturantů, 2357 si vybralo angličtinu, němčinu pouhých 170. To je třetinové množství oproti roku 2013, počet maturantů z cizího jazyka se přitom výrazně nezměnil.

Kromě polohy regionu má na preferenci druhého cizího jazyka vliv i to, že od školního roku 2013/14 zavedl na základních školách povinně i druhý cizí jazyk, a to nejpozději od osmé třídy.

Na 26 základních školách v Plzni zřízených městem je víc než 14 300 žáků, drtivá většina z nich se učí anglicky. Německy se učí víc než 3200 žáků, ruský a francouzský jazyk se vyučuje zcela minimálně. V případě ruštiny se jedná o 260 žáků, u francouzštiny je ještě o několik desítek méně.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované