Hlavní obsah

Nová Klinika urgentní medicíny FN Hradec Králové denně ošetří přes 100 lidí

Foto: David Neff

Ilustrační foto.

Reklama

27. 5. 2022 13:55

Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) vznikla na začátku letošního roku transformací oddělení urgentní medicíny jako společné pracoviště Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice.

Článek

Nová klinika zajišťuje vedle komplexní péče o akutní pacienty také vzdělávání lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. „Každý den je na naší klinice ošetřeno průměrně na 130 pacientů s různými zdravotními problémy, kteří jsou buď přímo ošetřeni, či odesláni na další specializovaná pracoviště v nemocnici. Důležitou součástí naší práce je vzdělávání dalších zdravotníků v oblasti urgentní medicíny, které je zásadní pro další zvyšování úrovně poskytované urgentní péče v celé České republice,“ uvedl přednosta kliniky a lékařský náměstek FN Jaromír Kočí.

V pregraduální výuce studentů medicíny klinika spolupracuje s Katedrou interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Lékaři kliniky se podílejí především na výuce formou simulační medicíny v prostorách Simulačního centra lékařské fakulty. „Kromě toho klinika spolupracuje na výuce i s katedrou chirurgie a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany,“ uvedl mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

Mluvčí upozornil, že klinika je také akreditovaná pro lékaře ve specializačním oboru urgentní medicína. Je jediným pracovištěm v ČR, které má na lékařské fakultě akreditaci pro urgentní medicínu.

„Klinika urgentní medicíny zabezpečuje odbornou výuku a praxi středoškolských a vysokoškolských studentů v nelékařských oborech praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnický záchranář,“ uvedl Sochor. Akreditaci ministerstva zdravotnictví má klinika udělenou v oboru specializační vzdělávání v intenzivní péči pro všeobecné sestry.

Klinika urgentní medicíny je jednou ze tří letos otevřených nových klinik, které vznikly po dohodě s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Na začátku roku zahájila provoz také Klinika dětské chirurgie a traumatologie, a to transformací Oddělení dětské chirurgie a traumatologie. Třetí letos otevřenou klinikou je Nefrologická klinika, která vznikla převodem části lůžkového fondu z III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové a začleněním dosavadního Hemodialyzačního střediska.

Hradecká FN patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé ČR. V hradecké FN pracuje více než 5000 zaměstnanců a má téměř 30 klinik.

Reklama

Doporučované