Hlavní obsah

Nadace Ivana Dejmala pomohla k obnově rašelinišť a mokřadů v Libereckém kraji

Ilustrační foto.

Reklama

27. 12. 2021 16:27

Nadace Ivana Dejmala podpořila letos záchranu rašelinišť a mokřadů v Libereckém kraji, ale také obnovu lesů. Na projekty zaměřené na ochranu přírody rozdělila letos nadace 2,7 milionu korun.

Článek

„Díky podpoře dárců mohla nadace rozdělit zhruba o 800 000 korun víc než loni. Peníze putovaly na ochranářské, výzkumné i publikační projekty, které se věnují nejen oblasti Jizerských hor,“ uvedl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Díky podpoře nadace se Jizersko-ještědskému horskému spolku podařilo zachránit rašeliniště v srdci Jizerských hor, které bylo v minulosti necitlivě odvodňováno. V melioračních příkopech vybudovali dobrovolníci spolku 60 přehrážek, které vodu zadržují v době dešťů a naopak ji postupně uvolňují, když je sucho. Zároveň v okolí vysadili 14 100 geneticky původních dřevin.

„Podařilo se vrátit místním lesům přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v cenných rašeliništích. Lokality v okolí Čihadel, Klečových louček nebo Černé hory patří k přírodně unikátním místům s podmáčenými smrčinami v samém srdci Jizerských hor,“ doplnil Petrovský. V příštím roce plánuje nadace podpořit podobný projekt spolku v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery.

Nadace přispěla také k záchraně Sedmihorských mokřadů u Turnova. Projekt chce vrátit mokřadům jejich přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině a zlepšit biotop pro zdejší rostliny a živočichy včetně včetně ohroženého jeřába popelavého. Větší část nákladů zaplatí evropské fondy. Letos začaly práce vybudováním 14 tůní, přerušováním odvodňovacích trubek a zasypáváním melioračních příkopů. Časem přibude i návštěvnická infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. „Lokalita se tak stane pestrým a přirozeným biotopem pro další druhy živočichů,“ řekl Petrovský.

Na Liberecku nadace pokračovala s výsadbami sazenic převážně jedlí, buků a dubů. „Těch je letos nově v zemi 70.100 a díky ochraně před zvěří, která je v současné době nezbytností, věříme, že jsme tímto připravili odkaz krásných a zdravých lesů pro budoucí generaci. Ještě počátkem roku jsme plánovali vysázet 35.000 stromků, ale díky štědré podpoře našich dárců jsme s odborným lesním hospodářem Janem Dudou projekt zdvojnásobili,“ dodal ředitel nadace.

Nadace Ivana Dejmala vznikla v roce 1993 původně s názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Nyní má název po bývalém ministrovi životního prostředí, který stál v 90. letech u jejího zrodu. Od svého vzniku podpořila nadace stovky projektů, na které rozdělila 27 milionů korun. Podporuje kromě jiného také ekologickou výchovu dětí, tradicí už se stal kalendář Zaostřeno na Jizerky, který nadace vydala letos už po jedenácté.

Reklama

Doporučované