Hlavní obsah

Městys Luka nad Jihlavou chce úpravami v krajině zlepšit ochranu před povodní

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

10. 8. 2022 9:53

Radnice v Lukách nad Jihlavou chce příští rok udělat v terénu řadu úprav, které pomohou chránit městys v údolí řeky Jihlavy před povodněmi a erozí půdy. Zároveň umožní lepší vsakování dešťové vody.

Článek

Na projekt skoro za 30 milionů korun má městys dotaci. Rozsah prací ale bude proti původnímu plánu podstatně menší, protože někteří vlastníci pozemků nechtěli, aby se tam taková opatření uskutečnila, řekl dnes ČTK starosta Viktor Wölfl (nestraník).

Projekt připravuje třítisícový městys několik let. Podle starosty se stává, že tam škodí přívalové deště. Eroze půdy je velký problém zvlášť poté, kdy hodně lesů z okolních strání zmizelo kvůli kůrovcové kalamitě. „Takže jsme se rozhodli, že uděláme protierozní a protipovodňová opatření, která by měla být ve prospěch zemědělců a občanů,“ uvedl Wölfl.

Městys chce obnovovat meze, které byly kdysi rozorány a vytvářet takzvané vsakovací průlehy a suché hráze, takzvané poldry. Kvůli nesouhlasu vlastníků pozemků se podle starosty chystaný projekt zmenšil asi na polovinu, což je podle něj velká škoda. „Všechna opatření tam zůstala, ale bohužel v mnohem menším rozsahu,“ řekl.

Díky projektu přibudou další ochranná opatření k těm, která byla v Lukách nad Jihlavou provedená po velké povodni v roce 1988. Nynější úpravy se budou týkat lokalit u koupaliště a u lyžařské sjezdovky. Například nad koupalištěm by měl být odbahněný a rozšířený rybník a u sjezdovky je naplánovaný poldr. Kvůli dotaci zhruba 23 milionů korun, kterou má městys slíbenou v operačním programu Životní prostředí, by měly být práce hotové do konce příštího roku. Dodavatelskou firmu chce městys vybrat v průběhu zimy, aby pak mohla začít výstavba hned, jak to dovolí počasí.

Městys se stará také o zalesňování. „Od začátku kůrovcové kalamity do dnešního dne máme 100 hektarů obnoveného lesa,“ řekl starosta. V součtu tyto práce stály zhruba 20 milionů korun.

Reklama

Doporučované