Hlavní obsah

Archeologové na vznikající trase dálnice D55 zkoumají dalších 40 hrobů

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

26. 11. 2021 22:53

Archeologové na vznikající trase dálnice D55 mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku zkoumají dalších 40 hrobů s kosterními pozůstatky.

Článek

Objevili je u Polešovic na Uherskohradišťsku. Na základě nálezu dobových mincí, takzvaných denárů, je datují do 11. století.

V místě nálezu se archeologům podařilo identifikovat a prozkoumat i další dva hroby, které jsou však výrazně starší. „Jeden náleží podle předběžného zařazení pozdní době kamenné, kultuře zvoncovitých pohárů, a druhý závěru střední doby bronzové. Zemřelí jsou pohřbeni v natažené poloze na zádech v poměrně rozměrných hrobových jámách tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. Zajímavostí je, že muži jsou orientováni lebkou k východu, zatímco ženy k západu,“ uvedl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Z dosavadního stavu výzkumu je podle něj možné vysledovat, že hroby tvoří určité semknuté skupiny, jiné hroby jsou umístěny osamoceně ve větší vzdálenosti od centra pohřebiště. „Celkový rozsah pohřebiště není znám, jelikož pokračuje mimo skrytou plochu,“ uvedl Popelka.

Mezi nálezy se objevují předměty typické pro období po zániku Velké Moravy. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby, stříbrné či postříbřené záušnice, zatímco mužské obsahují většinou železný nůž či jiné drobné předměty denní potřeby. Zvláštností je trojcípá parohová schránka plošně zdobená dekorem sestávajícím ze složitých propletenců,“ doplnil Popelka.

Kosterní pozůstatky zemřelých starých Slovanů nyní čeká laboratorní ošetření a komplexní antropologická analýza. Při ní budou odborníci zkoumat například věk, pohlaví, patologické změny nebo zranění utrpěná v průběhu života. Už dříve archeologové u Polešovic objevili vzácné nádoby ze starší doby bronzové, tedy z období okolo roku 3500 před naším letopočtem. U sousedních Nedakonic na Uherskohradišťsku odkryli žárový hrob, který ukrýval sedm neporušených nádob.

Stavba úseku dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem začala letos v září, přijde na 1,952 miliardy korun bez DPH. Se zprovozněním úseku dlouhého 8,8 kilometru počítá ŘSD v roce 2024. Ve stejném roce by měl být dokončen i úsek mezi Babicemi na Uherskohradišťsku a Starým Městem. Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude zhruba 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.

Reklama

Související témata:

Doporučované