Hlavní obsah

Sebevraždu studenta práv bude řešit akademický senát. „Státnice proběhla standardně,“ říká děkan

Foto: Seznam Zprávy

„Příčinnou souvislost sebevraždy studenta s jeho neúspěchem u státní zkoušky nelze prokázat. Nezanechal ani žádný dopis,“ říká děkan Jan Kuklík.

Reklama

7. 6. 2019 15:33

Jeden ze studentů právnické fakulty spáchal po neúspěšných státnicích sebevraždu. K pochybení učitele ale nedošlo, říká děkan Kuklík. Potvrzují to i lidé z fakulty, se kterými Seznam mluvil, a také slova samotného studenta. Ten se po zkoušce svěřil učitelům a kamarádům.

Článek

Už jsou to tři týdny. Smutnou událost ale studenti ani zaměstnanci Právnické fakulty Univerzity Karlovy stále nevstřebali. V polovině května si vzal život jeden z jejich kolegů, který předtím neuspěl u státnic. Jako první o nešťastné události informoval Respekt.

Tragédii se bude věnovat příští týden zasedání akademického senátu. Očekává se nejen pietní vzpomínka, ale i bouřlivá diskuze o systému státnic a psychické náročnosti studia.

„Příčinnou souvislost sebevraždy studenta s jeho neúspěchem u státní zkoušky nelze prokázat. Nezanechal ani žádný dopis,“ říká děkan Jan Kuklík. „S ohledem na časovou souslednost je však nutné to brát jako pravděpodobnou variantu, respektive tento fakt mohl k tomuto tragickému kroku přispět,“ dodává v odpovědi pro Seznam.

Zmíněný student pátého ročníku skládal v květnu poslední část státnic. Ty se dělí do tří samostatných zkoušek – z ústavního, trestního a správního práva. První dvě zvládl na výbornou, ze třetí ale dostal nedostatečnou. Komise se pak usnesla, že jeho výkon na absolvování nestačil.

Učitel, který studenta od státnic vyhodil, nemá mezi posluchači fakulty příliš dobrou pověst. U zkoušek se mu studenti snaží vyhnout. Žádné selhání ale fakulta v jeho případě nikdy neřešila. Přesto ho děkan stáhl preventivně ze všech letních zkoušek. Nebude ani u podzimních státnic. Kuklík chce tímto způsobem situaci na fakultě uklidnit.

Jméno studenta i zkoušejícího se Seznam kvůli citlivosti případu rozhodl neuvádět.

„Průběh státní zkoušky jsem prošetřil a ze všech zatím dostupných informací nevyplývá, že by proběhla nestandardně nebo vůči zkoušenému nedůstojně,“ komentuje průběh státnic děkan Kuklík. Vychází přitom ze stanovisek členů komise, ale také svědectví o hodnocení zkoušky ze strany samotného studenta. Že si student na průběh státnic nestěžoval, potvrdili i lidé z fakulty, se kterými Seznam mluvil.

K tomu, aby byly zkoušky co nejspravedlivější, přispívá také způsob jejich hodnocení. Nedostatečná od jednoho zkoušejícího totiž nemusí nutně znamenat pro studenta vyhazov, pokud neprojeví „zcela zásadní neznalost“, jak se píše ve fakultních pravidlech.

„Předseda zkušební komise může na návrh příslušného člena komise (zkoušejícího) zkoušku přerušit. Komise může v takovém případě příslušnou část státní závěrečné zkoušky ukončit a student je klasifikován známkou ‚neprospěl/a’,“ říkají dále předpisy. O ukončení zkoušky zkrátka musí rozhodnout celá komise. Jinak státnice pokračují a výslednou známku se student dozví po jejich skončení.

Student, který si po neúspěšných zkouškách vzal život, se na správní právo zaměřoval. Stejně ale zkoušku nezvládl. To ale podle lidí z práv ještě nic nedokazuje.

„Je to exces, ale ten systém je sám o sobě excesivní,“ říká jeden z učitelů na fakultě, který nechtěl být jmenován. A shoduje se s ním i většina lidí z práv, se kterými Seznam mluvil. Velká diskuze se odehrává i na sociálních sítích.

Státnice v ústní podobě a ve struktuře, v jaké fungují dnes, jsou podle nich pozůstatkem minulosti. Navíc velmi netransparentním a stresujícím. Tragická událost je tak spíš nešťastným, ale o to více alarmujícím důsledkem celého systému.

Nikde na západ od nás není běžné, že státnice fungují naprosto uzavřeně. Školy ústní zkoušky nahrávají, aby šlo jejich spravedlivý průběh zkontrolovat. Jinde mají státnice písemnou podobu. Některé univerzity nic takového jako státnice ani neznají, studium se na nich uzavírá diplomovou prací.

Na Právnické fakultě se tak nyní diskutuje alespoň o částečné změně, tedy že by se státnice nahrávaly. Některé jiné české fakulty už systém závěrečných zkoušek změnily. Třeba Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd zrušil státnice už před třemi lety. Zůstala jen obhajoba diplomové práce.

Studentům na právech ale také chybí pomocná ruka při velmi stresujícím studiu. Fakulta nemá ani psychologickou poradnu. Budoucí právníci tak mohou využít jedině centrální poradnu pro celou univerzitu nebo docházet na vedlejší filozofickou fakultu. Ta ale nemá šanci zvládnout nápor dvou institucí.

I tato témata proto zazní na další schůzi senátu. „O věci bude jednat akademický senát a na něm budou představena další obecná opatření ve vztahu ke způsobu zkoušení na fakultě a také zvýšená podpora našim studentům v krizových situacích,“ dodává děkan Kuklík.

V případě potřeby se mohou studenti Univerzity Karlovy obrátit na Centrum Carolina nebo na fakultní poradny. Pomoc mimo univerzitu nabízí nonstop např. linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice na čísle 284 016 666.

Reklama

Doporučované