Hlavní obsah

Soud zrušil nošení respirátorů v obchodech a v hromadné dopravě

Foto: vláda.cz

Soud zrušil jedno nařízení ministerstva zdravotnictví.

Reklama

27. 7. 2021 12:56
aktualizováno • 27. 7. 2021 14:19

Další nařízení Ministerstva zdravotnictví neobstálo před Nejvyšším správním soudem. Resort ho chce přepracovat, aby tak nošení respirátorů bylo dál platné.

Článek

Nejvyšší správní soud v úterý zrušil mimořádné nařízení proti šíření onemocnění covid-19, podle kterého musí lidé nosit respirátory v obchodech, nemocnicích, restauracích nebo třeba v hromadné dopravě.

Vyplývá to z rozhodnutí, které bylo zveřejněno na webu soudu.

„Pakliže odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) není přes opakované výtky soudu schopen dostát požadavkům pandemického zákona stran odůvodnění vydávaných mimořádných opatření, je úkolem soudu, aby takovéto opatření zrušil pro nepřezkoumatelnost, případně deklaroval jeho nezákonnost, jestliže již pozbylo platnosti,“ uvedl mimo jiné v rozhodnutí soudce Petr Mikeš.

„Takovýto postup není projevem přehnaného soudního aktivismu a zasahování do správního uvážení odpůrce, nýbrž se jedná o respektování požadavku zákonodárce na řádné odůvodňování mimořádných opatření, která významnou měrou zasahují do práv a oprávněných zájmů osob,“ doplnil.

Platnost zmíněného nařízení skončí podle rozsudku tři dny poté, co nabyde verdikt právní moci. To se stane, až bude rozhodnutí soudu doručeno Ministerstvu zdravotnictví.

To plánuje v této lhůtě odůvodnění mimořádného opatření doplnit tak, aby vyhovělo námitkám soudu a nařízení tak bylo dál platné.

„Ministerstvo zdravotnictví považuje za zcela klíčové, aby za současné situace, kdy v ČR ještě není dostatečná úroveň proočkovanosti a dochází k šíření nakažlivých mutací, byla povinnost ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách a prostředcích hromadné dopravy zachována,“ uvedla mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová.

Soud v tomto případě rozhodoval o návrhu podaném mužem se zdravotním postižením, který trpí onemocněním dýchacích cest.

Navrhovatel uvedl, že nařízení ministerstva o nošení respirátorů se ho dotýká každý den, protože kvůli svému zdraví nezvládá respirátor stále nosit. Přesto se na něho nevztahuje výjimka, díky níž by ho mít nemusel.

Ministerstvo argumentovalo tím, že existují studie, které potvrzují, že při používání respirátoru nedochází k omezenému přístupu kyslíku do dýchacích cest. Podle resortu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za hnutí ANO) také není možné kvůli šíření covidu-19 dělat výjimky pro lidi s jakýmkoliv onemocněním.

V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
Petr Mikeš, soudce

Soudce Petr Mikeš však uvedl, že v odůvodnění mimořádného opatření ministerstvo v rozporu s pandemickým zákonem neuvádí detaily o tom, zda jsou konkrétní rizika v případě nošení respirátorů.

„Za situace, kdy značná část populace byla již naočkována nebo onemocnění prodělala, se zcela právem nabízí otázka, proč u osob, které jsou proti onemocnění chráněny vlastní imunitou, je i nadále třeba požadovat nošení ochranných prostředků, pokud by jim jejich nošení mohlo způsobit závažné nebo i nevratné zdravotní následky,“ napsal dále soudce Mikeš.

Soud také uvedl, aby ministerstvo při vypracování dalšího opatření ho dostatečně odůvodnilo.

„Odůvodnění mimořádného opatření by mělo také jasně uvést, proč není možná individuální výjimka z nošení ochranných prostředků v závažných případech z důvodu lékařem diagnostikované kontraindikace k jejich nošení,“ podotkl soudce Mikeš.

Nejvyšší správní soud uvedl, že mohl zrušit nošení respirátorů v obchodech nebo v MHD okamžitě. Že to nakonec neudělal, zdůvodnil tím, že respirátory pomáhají k ochraně zdraví při návštěvě pacientů v nemocnicích nebo v domovech pro seniory.

„Soud nicméně nemůže nečinně přihlížet tomu, že jsou jeho rozhodnutí odpůrcem systematicky ignorována, a v rámci svých možností proto musí učinit maximum, aby důsledkům takové praxe odpuůrce zamezil,“ uvedl soudce.

„Pakliže bude odpůrce ve své praxi i nadále pokračovat, nezbyde soudu z důvodu ochrany subjektivních veřejných práv adresátů mimořádných opatření, než aby případně v budoucnu zrušil mimořádné opatření k právní moci rozsudku, anebo dokonce zpětně ke dni nabytí jeho účinnosti,“ doplnil.

Reklama

Doporučované