Hlavní obsah

V Nedošíně u Litomyšle byl v neolitu rondel, archeologický nález je nečekaný

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

27. 10. 2021 18:12

Archeologové nečekaně našli v Nedošíně na okraji Litomyšle na Svitavsku pozůstatky rondelu z období neolitu. Kruhová stavba měla v průměru zhruba 50 metrů.

Článek

Rondely měly více funkcí a mezi nimi i rituální úlohu a nebyly obývané. „U nás v našem regionu je to první vlaštovka, existenci rondelů jsme v našem prostoru zatím nepředpokládali. Známe je z jiných míst v Čechách a na Moravě. Možná je to dáno stavem bádání u nás, archeologie tu nemá tak dlouholetou tradici výzkumů.“ řekla vedoucí archeoložka Regionálního muzea Litomyšl Jana Němcová.

Ukazuje se, že osídlení v nedošínské lokalitě bylo v období neolitu intenzivnější, další nálezy tedy mohou následovat. „Výsledky výzkumů v povodí Loučné obecně začínají naznačovat, že intenzita osídlení v období neolitu tu byla výraznější, než se kdysi kvůli chybějícím nálezům předpokládalo,“ řekla archeoložka.

Nález rondelu byl překvapivý. Archeologové hlavně hledali lokality spojené s obchodem a distribucí kamenné suroviny na výrobu broušených a štípaných nástrojů. Lokalita Nedošín byla jednou z možných variant na obchodní trase směřující z Polska přes Slezsko až do Čech. Na výzkumu se podílí i opavská univerzita.

„Nejvýznamnějším přínosem je zjištění rondelu v osamocené poloze mezi moravskými a českými rondely a značný podíl kamenné suroviny jihomoravského původu, rohovec z Krumlovského lesa, což umožňuje uvažovat o jeho zprostředkujícím významu v kontaktech jihozápadní Moravy s východními Čechami,“ řekl archeolog Vratislav Janák z univerzity.

Archeologové v lokalitě nejdřív dělali povrchové výzkumy. Magnetometrické měření pak odhalilo kruhovitý útvar, sondáž potvrdila existenci neolitického rondelu. Rondel měl čtyři vstupy. Další průzkumy mohou přinést detailnější informace o jeho podobě.

„Rondelů se na našem území nachází více, některé jsou zachycené letecky, některé byly zkoumané podrobněji. Z analogií víme, že mohou být obehnány více příkopy, opatřeny i valy a palisádou. Charakter rondelu může souviset i s intenzitou osídlení. Náš patří k menším, průměr měl kolem 45 až 50 metrů,“ řekla Němcová.

Odborníci teď chtějí žádat o grant, který jim umožní ve výzkumu pokračovat. Kromě rondelu našel archeologický tým také v jedné sondě segment kůlového neolitického domu kultury s lineární keramikou společně se stavební jámou, která k němu přiléhala. Do ní byla zapuštěná pícka. Práce venku skončily v srpnu, teď archeologové nálezy zpracovávají.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované