Hlavní obsah

V Ostravě plánují postavit novou „zahradní“ čtvrť s byty pro tři tisíce lidí

Foto: Mappa

Vizualizace možné budoucí zástavby v lokalitě Polská–Mongolská.

Reklama

24. 9. 11:03

Akutní nedostatek bytů, který tíží celé Česko, plánují v Ostravě řešit i vystavěním nové čtvrti s byty pro tři tisíce lidí.

Článek

Nezastavěné území podél ulic Polská a Mongolská v městském obvodu Svinov patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit. V budoucnu zde postupně vznikne nová obytná čtvrť, která může nabídnout bydlení až pro tři tisíce obyvatel.

Plocha o rozloze 23 hektarů je podle územního plánu určena pro výstavbu bytových a rodinných domů. „Jedná se o důležité území, které může Ostrava postupně – v horizontu deseti až dvaceti let – využít pro uspokojení poptávky po kvalitním a atraktivním bydlení. Nacházejí se zde jak městské pozemky, tak pozemky soukromých investorů, kteří již započali s přípravou projektů,“ uvedl magistrát.

Aby zástavba co nejlépe naplnila potřeby Ostravy a vhodně se propojila se zástavbou rodinných domů ve Svinově, nechalo město zpracovat Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) územní studii. Určuje závazná pravidla pro umisťování staveb na pozemcích města a bere v potaz i projekty soukromých investorů.

Cílem studie je připravit podmínky pro zástavbu, která bude mít charakter zahradního města. To se vyznačuje příjemnými a bezpečnými ulicemi, celkovým klidným charakterem a vysokým podílem zeleně.
Pavel Řihák, ateliér MAPPA

„Studie se dívá na území komplexně a usiluje o jeho provázání s okolními částmi města. Zabývá se například tím, jak by měly vypadat budoucí ulice, jaká bude výška nové zástavby, kde mají být veřejná prostranství nebo kde bude vhodné mít obchody a služby. Celá lokalita by měla mít klidový charakter a nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Důraz je kladen také na snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou,“ přiblížil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

„Pokud hledáme uvnitř Ostravy vhodný prostor pro rozšíření nabídky kvalitního bydlení, lokalita podél ulic Polská a Mongolská se nabízí jako jedna z nejvhodnějších,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. „Nachází se uvnitř jednoho z obytných center a jejím zastavěním nerozšíříme město do okolní krajiny. Ze všech stran je obklopena zástavbou a s ní související infrastrukturou, kterou tak lze efektivně využít. V budoucnu zde mohou vzniknout typy bydlení, které jsou žádané a je jich v Ostravě nedostatek.“

Vyrůst zde mohou například samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy, řadové rodinné domy nebo viladomy, tedy malé bytové domy se zahradou a třemi až čtyřmi bytovými jednotkami. Vystavěny budou i různé typy čtyřpodlažních až šestipodlažních bytových domů. V budoucnu zde může vzniknout také nájemní bydlení. Jedna z věcí, na které je podle Bajgarové kladen důraz, je postupné snižování zástavby směrem od ulice Polská k rodinným domům ve Svinově.

„Územní studie byla především reakcí na skutečnost, že se na město začali obracet vlastníci nemovitostí i zájemci o pozemky města s mnoha různorodými projekty, které by možná individuálně mohly být úspěšné, v takto velkém území by však do budoucna naopak zablokovaly jeho smysluplný rozvoj. Bylo proto nezbytné nalézt dohodu v území. Výsledek této bezmála roční práce nyní vidíme. Studie nastavuje mimo jiné regulativy, tedy závazné podmínky, kterými se investoři v území budou muset při výstavbě řídit,“ doplnila Bajgarová.

„Cílem studie je připravit podmínky pro zástavbu, která bude mít charakter zahradního města. To se vyznačuje příjemnými a bezpečnými ulicemi, celkovým klidným charakterem a vysokým podílem zeleně, která je součástí veřejných prostranství, ulic, předzahrádek, vnitrobloků a zahrad rodinných domů. V ulicích i veřejných prostranstvích jsou také navržena opatření, která pomohou zadržovat a využívat dešťovou vodu,“ uvedl urbanista Pavel Řihák z ateliéru MAPPA.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované