Hlavní obsah

Vojtěchův tajemník varoval podřízené: Budeme sledovat vaše počítače

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Se svolením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha začalo ministerstvo sledovat práci svých pracovníků.

Reklama

10. 6. 2021 19:40
aktualizováno • 10. 6. 2021 20:04

Státní tajemník informoval úředníky Ministerstva zdravotnictví, že začínají sledovat to, co dělají během pracovní doby na služebních počítačích nebo co sledují na internetu.

Článek

Pracovníci ministerstva zdravotnictví dostali během středečního dne zprávu, která řadu z nich nepříjemně překvapila.

Státní tajemník Stanislav Měšťan je informoval, že úřad začne sledovat, co dělají během pracovní doby na služebních počítačích nebo co sledují na internetu.

Podle textu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, k tomu úřad přistoupil po jednání mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za hnutí ANO) a odborovou organizací.

„Sděluji, že zaměstnavatel je oprávněn přistoupit k monitorování využití svěřené výpočetní techniky a k přiměřenému monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, zejména při přístupu na internet,“ uvedl Měšťan ve zmíněné zprávě.

Připomněl jim, že od ministerstva mají k dispozici nejen počítače ale i mobilní telefony, které mají využívat pouze ke své práci.

Zároveň státní tajemník úředníky ministerstva varoval, že jsou vázáni mlčenlivostí. A že hrozí výpověď, pokud by se prokázalo, že daný pracovník resortu mlčenlivost nedodržuje.

„V případě, že by se prokázala podezření, tedy, že konkrétní státní zaměstnanec povinnost mlčenlivosti nedodržuje a informace nabyté při výkonu služby zprostředkovává dalším osobám vně úřadu, a toto není v souladu se služebními povinnostmi, bude z jeho jednání vyvozeno nejpřísnější možné opatření,“ napsal dále Měšťan.

Celé znění tajemníkova dopisu najdete na konci tohoto textu.

Mluvčí ministerstva Gabriela Štepanyová uvedla, že tímto krokem reagují na opakované úniky informací, ke kterým v poslední době dochází.

„Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví jakožto státní zaměstnanci mají ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích, které získají při výkonu služby,“ uvedla.

„Nejedná se o překvapivé sdělení zaměstnavatele, ostatně povinnost mlčenlivosti upravuje nikoliv pouze zákon o státní službě, ale také zákoník práce, stejně jako ostatní interní akty řízení jak ve státní, tak privátní sféře,“ doplnila Štepanyová.

Ústavní právník Jan Kysela je několik týdnů členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace, jež v minulých měsících navrhovala ministerstvu řadu protiepidemických opatření.

Podle Kysely ministerstvo řešilo, že některé informace zejména v souvislosti s opatřeními proti koronaviru unikají. „Vím, že byla po delší dobu ze strany toho nejvyššího vedení vyslována nespokojenost s tím, že je ministerstvo zdravotnictví trochu děravé. A to v celé řadě otázek. Tedy, že unikají informace na všechny možné strany, tedy zejména k médiím,“ řekl Kysela, podle něhož je z pohledu práva postup státního tajemníka v pořádku.

Na druhou stranu mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták uvedl, že bude důležité zjistit, jak konkrétně chce ministerstvo své zaměstnance sledovat.

„Mělo by to být nastaveno tak, aby nedocházelo k přilišným zásahům do soukromí těch zaměstnanců,“ prohlásil Paták.

Advokát Marek Nespala, který se mimo jiné zaměřuje na ochranu osobních údajů, pak řekl, že sledováním toho, co zaměstnanci dělají na počítacích, se Vojtěchův úřad dostává na tenký led.

„Je několik judikátů, které říkají, že pracovní čas si platí zaměstnavatel, a když úředníci dělají něco jiného, je to stejné, jako kdyby někdo něco ukradl na stavbě. Na druhé straně je však ochrana soukromí a v tomto případě je nutné dohlížet na to, jak je vše zaznamenáno,“ dodal Nespala.

Po vydání článku jsme doplnili vyjádření mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štepanyové.

Zpráva od státního tajemníka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ministerstvo zdravotnictví je správcem kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, z tohoto důvodu se na činnost ministerstva vztahuje zákon č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“).

Dopady uvedeného zákona mají zásadní vliv na zacházení zaměstnanců s informacemi, s kterými se setkávají v rámci služebního nebo pracovního poměru. Zároveň mají zaměstnanci k dispozici v rámci své pracovní náplně výpočetní techniku a telekomunikační zařízení od svého zaměstnavatele, kterou jsou povinni využívat pouze k plnění svých pracovních povinností.

Za účelem ochrany informací a zejména s ohledem na působnost zákona o kybernetické bezpečnosti Vám sděluji, že zaměstnavatel je oprávněn přistoupit k monitorování využití svěřené výpočetní techniky a k přiměřenému monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, zejména při přístupu na internet. V této souvislosti si dovoluji upozornit na povinnost státního zaměstnance zakotvenou v § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), kdy „státní zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám.“

V případě, že by se prokázala podezření, tedy, že konkrétní státní zaměstnanec povinnost mlčenlivosti nedodržuje a informace nabyté při výkonu služby zprostředkovává dalším osobám vně úřadu, a toto není v souladu se služebními povinnostmi, bude z jeho jednání vyvozeno nejpřísnější možné opatření v souladu s porušením služební kázně se všemi důsledky ze zákona o státní službě vyplývajícími.

Na základě výše uvedeného a v souladu s kolektivní dohodou a kolektivní smlouvou uzavřenou pro rok 2021, po projednání s panem ministrem a odborovou organizací oznamuji, že bude přistoupeno k monitorování pracovní činnosti zaměstnanců stran přístupu na internet.

S pozdravem Stanislav Měšťan

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované