Hlavní obsah

Vypněte bojler, dostanete peníze. Stát se chystá na nedostatek energie

Jak by zapojení domácností do regulace elektřiny fungovalo, vysvětlil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.Video: Zuzana Hodková, Seznam Zprávy

 

Reklama

5. 12. 2019 6:58

Nedostatek elektřiny, který hrozí v následujících letech, by mohly pomoci řešit i domácnosti. ČEPS je totiž chce zapojit do svých systémů a určitou kapacitu si u nich rezervovat. Lidé by cíleně měnili svou spotřebu elektřiny, a pomohli by tak s řízením elektrizační soustavy. Nyní probíhá pilotní projekt. Pokud se osvědčí, může se změnit Kodex přenosové soustavy, tedy základní norma, jíž se provoz přenosové soustavy řídí.

Článek

Podle nejnovější studie ČEPS by se Česko, bez nových elektráren, mohlo už od roku 2030 stát závislé na dovozu elektřiny ze zahraničí. Jenže ani v Evropě nemusí být energie dostatek.

ČEPS proto hledá nové cesty, jak případné nedostatky v síti vykrýt. Jednou z nich je zapojení firem a domácností. Ty by s pomocí prostředníků, takzvaných agregátorů, nabídly své volné kapacity, a pomohly tak udržet rovnováhu v české síti.

„Do budoucna si připravujeme, že si budeme rezervovat kapacitu u domácností a jiných spotřebitelů, kteří spotřebovávají v malém, a budou se spojovat do určitých energetických komunit. To znamená, že budou reagovat tím, že budou snižovat spotřebu. Na začátku to budeme testovat ve velkém, ale může se to dostat až do úrovně energetických komunit společenství SVJ,“ vysvětluje předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Dodává, že odborným garantem tohoto projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

ČEPS už nyní pro udržování rovnováhy v síti využívá velké elektrárny a teplárny. Menší energetické celky by do budoucna mohly fungovat podobně. Za rezervování určité kapacity, a tedy připravenosti vzdát se určitého komfortu, by jim ČEPS platil.

ČEPS

  • Akciová společnost, která na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy.
  • Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3795 km a 220 kV o délce 1824 km.
  • V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase.
  • Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie.
  • Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Zdroj: ČEPS

Například obchodní řetězce zapojené do systému by mohly v případě potřeby na určitou dobu vypnout klimatizaci, případně naopak klimatizovat více.

V tuto chvíli ČEPS možnost zapojení menších spotřebitelů do řízení testuje v pilotním projektu s hlavním městem Praha, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a společnostmi Pražská energetika a Digital Energy Services. Pokud bude úspěšný, přibudou i domácnosti sdružené do energetických aliancí.

Reklama

Související témata:

Doporučované