Hlavní obsah

Fotky: Draví ptáci vymírají. Důsledky jsou devastující

29. 4. 18:05

V Keni ubývá dravých ptáků a několik zbývajících populací dravců ohrožuje lidská činnost. V místním ekosystému přitom mají nenahraditelnou roli.

Reklama

Článek

„Je to katastrofa,“ říká Darcy Ogadaová reportérům magazínu The Guardian. „Jsem zklamaná pokaždé, když vyjdu z domu a vzhlédnu k obloze. Vyhynutí dravých ptáků se možná dočkám ještě za svého života.“

Ogadaová pracuje v mezinárodní neziskové organizaci na ochranu dravců Peregrine Fund a patří ke keňskému a mezinárodnímu týmu vědců, kteří nedávno zveřejnili zprávu popisující rozsáhlý úbytek dravých ptáků v Keni.

Ze jejich studie vyplývá, že počty poštolek obecných se ve východoafrické zemi za posledních 40 let snížily o 95 procent, hadilovů písařů a orlů chocholatých ubylo o 94 procent, poštolek jižních o 93 procent a káňat černohřbetých o 91 procent. Supů kapucínů a motáků lužních je méně shodně o 88 procent.

Foto: Getty Images

Hadilov písař je převážně na zemi žijící dravý pták, dorůstá do výšky asi 130 cm a rozpětí křídel má přes 2 metry. Ve volné přírodě se vyskytuje pouze v savanách a polopouštích Afriky. Je na seznamu ohrožených druhů.

Foto: Profimedia.cz

Sup krahujový v národní rezervaci Masai Mara, rozsáhlém chráněném území na jihozápadě Keni.

Foto: Getty Images

Měření, vážení a kroužkování mláděte poštolky. Smyslem je monitorovat, jak se ptáče vyvíjí navzdory extrémním teplotám a dlouhým obdobím sucha. Vědci zkoumají, co zvýšení teploty v rozsáhlé pouštní oblasti Kalahari znamená pro zvířata a rostliny – a co se z toho může svět naučit. Vyfoceno v prosinci 2021 v jižní Africe.

Foto: Profimedia.cz

Sup krahujový a sup královský, kteří patří na seznam ohrožených druhů, snímek z Keni.

K rychlému vymizení dravců podle vědců přispívá mimo jiné roztříštění jejich teritoria v důsledku rozvoje infrastruktury, rozsáhlé odlesňování a prudký nárůst lidské populace, kvůli čemuž je krajina méně odolná vůči dopadům klimatické krize.

K rozpadu ekosystémů vedl i rozvoj zemědělství a chovu hospodářských zvířat.

Foto: Getty Images

Snímek keňské krajiny v rezervaci Masai Mara. Mrtví pakoně a supi.

Foto: Getty Images

Orel bojovný se na snímku pořízeném v Keni krčí, aby nevyplašil vyhlídnutou oběť – zajíce afrického. Orel bojovný je největším africkým druhem orla a patří k vrcholovým predátorům africké savany.

Foto: Getty Images

Hadilov písař si staví hnízdo na stromě na pastvinách v národní rezervaci Masai Mara v Keni.

„Prudký nárůst hospodářských zvířat v posledních desetiletích vedl k nadměrné pastvě, čímž se snížil travní porost a populace drobných savců, a tím se zmenšila kořist pro dravce,“ píše se ve zprávě věců o dramatickém úbytku dravých ptáků v Keni.

Foto: Getty Images

Supi a marabu afričtí se krmí mršinou pakoně v rezervaci Masai Mara v Keni.

Populace dravých ptáků se lépe zachovaly v parcích a rezervacích v porovnání s nechráněnými územími. To podle výzkumníků podtrhuje význam, jaký mají chráněné oblasti pro zbývající jedince.

Foto: Getty Images

Káně černohřbetá v letu.

„Někteří ochránci přírody posuzují zdraví ekosystému podle počtu slonů. Ale slon by těžko přežil, kdyby tu nebyli dravci, kteří životní prostředí čistí,“ uvádí Simon Thomsett, ředitel společnosti Kenya Bird of Prey Trust.

Odborníky zneklidňují množící se případy úmyslných i nechtěných otrav dravců. Za ty nechtěné mohl například nedávný rozsáhlý postřik proti sarančatům na severu Keni. Draví ptáci se mrtvým hmyzem živili, dlouhodobé účinky nejsou známé.

Svou daň si rovněž vybírají jedy používané k hubení predátorů, jako jsou lvi a hyeny, kteří napadají hospodářská zvířata. I když se podaří otrávit několik šelem, ve velkém množství hynou právě dravci, zejména supi.

„Farmáři sice cílí na hyeny, ale mršiny žerou supi. Teď máme spoustu mršin, ale mrchožroutů je méně. Zabití dravce je stále stejným zločinem proti divoké přírodě jako zabití nosorožce, přesto v takových případech jen zřídkakdy slyšíme o tom, že by úřady pachatele potrestaly,“ říká Simon Thomsett.

Foto: Getty Images

Supi se snaží získat kousek pakoně zabitého hyenou skvrnitou v národní rezervaci Masai Mara v Keni.

Navzdory hrozbám, kterým keňští dravci čelí, autoři studie naznačují, že je jejich úbytek možné zvrátit. Podle odborníků by pomohla systematičtější péče o chráněná území, zmírnění konkrétních hrozeb a uskutečnění plánů na obnovu druhů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované