Hlavní obsah

Zákoník práce se mění. Co se stane s vaší dovolenou?

Foto: Shutterstock

Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 8. 2020 8:31

Pravidla pro pět milionů českých zaměstnanců se mění. Několik předpisů bude účinných až od 1. ledna 2021, ale některé z nich platí od konce července.

Článek

Co je dobré vědět?

Část novinek už podle zákona funguje od 30. července, týkají se například doručování tiskovin.

Zaměstnavatel nově nemá povinnost vydávat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce.

Výpočet dovolené na hodiny bude platit až od 1. ledna 2021.

Ve stejný den vejde v platnost novela týkající se sdílených pracovních míst.

Stačí poslat dopis

Novinkou, která už vešla v platnost, je způsob doručování písemností. Pokud se zaměstnavateli nepodaří doručit písemnost podřízenému na pracovišti, bude možné ji odeslat ihned poštou. Zaměstnanec odpovídá za to, že uvedl správnou a aktuální adresu svého bydliště.

Dříve musel zaměstnavatel doručit takové dokumenty přímo do rukou pracovníka a posílat poštou je mohl až v případě, když podřízeného opakovaně nezastihl.

Novela řeší také doručování písemností v opačném směru, když se například zaměstnavatel fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku. To teď řeší fikce doručení, díky které je dokument považovaný za doručený v den doručování poštou. Zaměstnanec může k odeslání využít také datovou schránku.

Dohodáři nemusejí dostat potvrzení

Zaměstnavatel také nově nemusí vydávat podřízenému potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce. Výjimku tvoří dohody, jež jsou založeny na nemocenském pojištění a které podléhají exekučním srážkám.

Nová pravidla v EU

Novela rovněž upravuje vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb do jiných států Evropské unie. Docházet by tak mělo například k rozlišování dvou kategorií vyslání zaměstnanců z hlediska délky vyslání a také k rozšíření a prohloubení okruhu srovnatelných podmínek, které se na vysílané zaměstnance uplatní.

Jaké změny přijdou až v novém roce?

Část změn je navázána na kalendářní rok a účinné budou až 1. ledna 2021. Jde o nový formát výpočtu dovolené a o zavedení sdíleného pracovního místa.

U dovolené platí ne dny, ale hodiny

Dovolená se nově nebude vypočítávat na dny, ale na hodiny podle týdenní pracovní doby. Ve změně by se měly odrazit i snížené úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa.

Pokud zaměstnanec pracuje 40 hodin týdně a má nárok na 20 dnů dovolené, nově si bude moct vybrat 160 hodin dovolené. Změna míří zejména na směnný provoz. Pokud mají pracovníci různě dlouhé směny, bylo pro ně výhodnější si dovolenou vzít v dny delší směny. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje její spravedlivější výpočet.

Zákonná délka dovolené zůstala čtyři týdny, návrh na prodloužení o pět pracovních dnů neprošel.

Jedno místo, dva (či více) lidí

Zákoník práce nově počítá také se zavedením sdílených pracovních míst. Ministerstvo od toho očekává třeba zapojení rodičů s malými dětmi, seniorů a studentů do pracovního procesu na kratší úvazek.

O jednu pracovní pozici se tak budou moci dělit dva a více lidí zaměstnaných na pracovní poměr. Navíc budou mít možnost si sami rozvrhnout pracovní dobu. Zaměstnavatel navíc může počítat jen s jedním pracovním místem místo dnešních dvou a více, což by mu mělo ulevit s administrativou.

Zvyšuje se odškodnění

Kromě toho se zvýší náhrada pozůstalým a blízkým osobám po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu. Jednorázové odškodnění nově bude dvacetinásobek průměrné mzdy, což v současnosti odpovídá 720 tisícům korun. V současnosti je částka pevně stanovena na 240 tisíc. Pozůstalí budou mít také právo na peníze na náhrobek ve výši 1,5násobku průměrné mzdy.

Reklama

Doporučované