Hlavní obsah

Jak probíhal 17. listopad 1989. Události sametové revoluce minutu po minutě

Foto: Profimedia.cz

17. listopadu 1989 – Demonstrující na Národní třídě v Praze.

Reklama

2. 11. 2020 10:50

17. listopadu 1989 je tučným písmem zapsán v naší historii. Připomeňme si události dne, kdy se společnost vzepřela totalitnímu režimu a odstartovala sametová revoluce.

Článek

15:40 – Několik stovek lidí, zhruba 600, se začíná scházet na Albertově v Praze, aby na akci k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a připomínce úmrtí studenta Jana Opletala, kterého tehdy zabili nacisté. Během několika dalších minut jsou zaplněné i ulice Na Slupi a Ke Karlovu.

16:00 – Oficiální začátek shromáždění, ulicemi zní neoficiální hymna studentů Gaudeamus igitur. Jako první vystupuje Monika Pajerová, která oznamuje program a vítá došlé demonstranty. Odhad StB je v tuto chvíli 15 tisíc shromážděných. V ulicích jsou k vidění transparenty jako – „Přestaňte bít studenty“, „K Vánocům svobodu“, „Studenti všech fakult, spojte se“ a spousta dalších.

16:05 – Po Monice Pajerové vystupuje účastník pohřbu Jana Opletala, který se konal v roce 1939, Josef Šárka. Ve svém projevu povzbuzuje studenty „Studenti, nedejte se, jsem rád, že bojujete o to, o co jsme bojovali tenkrát“. Sklízí bouřlivý potlesk a je slyšet volání „Svobodu!“.

16:10 – Ve druhém projevu rozebírá akademik Miroslav Katětov současnou situaci na vysokých školách, vyzývá k dialogu.

16:23 – Nesouhlasem davu je často přerušován třetí projev Jiřího Jaskmanického z Městské vysokoškolské rady. Dav odpovídá „Odstoupit!“ na otázku, co mají dělat pro lepší zítřek.

16:30 – Čtvrtý projev pronáší Martin Klíma, zástupce Nezávislých studentů. Vyzývá dav, z kterého se ozývají hesla jako „Jakeš ven!“, „Svobodu!“, k minutě ticha za padlé studenty v roce 1939 a v Pekingu v roce 1989.

16:40 – Oficiální konec shromáždění, pořadatelé vyzývají dav k přesunu na Vyšehrad. Někteří účastníci chtějí ale jít přímo na Václavské náměstí, ti jsou přemlouvání pořadateli. Mezi těmi, kteří chtějí na Václavské náměstí je i poručík Státní bezpečnosti Ludvík Zifčák, který později na Národní třídě předstírá smrt.

16:45 – Dav křičí hesla „Svobodné volby!“, „Chceme svobodné volby!“, „Ať žije Havel!“, „Několik vět!“

Cesta na Vyšehrad

16:55 – Dav se vydává na Vyšehrad ulicí Na Slupi, v čele průvodu jsou studenti se svíčkami a československými vlajkami. Dav pokračuje ulicí Přemyslovou do ulice Lumírovy, následně ulicí V Pevnosti doráží do prostoru Vyšehradského hřbitova. Cestou znějí hesla „Nahoře se krade!“, „Gottwald rovná se Stalin!“, „Svobodu!“, „Ať žije Havel!“, „Masaryk!“

17:30 – Zhruba 10 tisíc lidí zcela zaplnilo Vyšehradský hřbitov a okolí. Zástupci, kteří byli vybráni, pokládají květiny a zapalují svíčky u hrobu básníka Karla Hynka Máchy. Na závěr dav zpívá státní hymnu.

18:15 – Končí oficiální část demonstrace, lidé se vracejí do ulice Na Slupi a mají v plánu pokračovat Vyšehradskou ulicí u Botanické zahrady přes Karlovo náměstí do centra Prahy.

18:25 – Dav je zastaven cestou na Václavské náměstí v ulici Vyšehradská u Botanické zahrady. Ulice je přehrazena jednotkou Odboru zvláštního určení a částí pohotovostního pluku v bílých helmách a obušky. Lidé se mačkají na sebe, vzniká panika.

18:30 - Dochází k prvním střetům davu s policií. Lidé si sedají na zem, zvedají ruce a zní od nich „Máme holé ruce!“

18:45 – „Pojďte s námi! Taky jste Češi!“ zní směrem k zasahujícím policistům v bílých helmách.

19:00 – Dav se opět dává do pohybu, jeho počet je odhadován na 5 – 10 tisíc lidí, směřuje Plaveckou ulicí na nábřeží a postupuje k Národnímu divadlu.

19:12 - Nábřeží je úplně plné lidí, z davu zní „Češi, pojďte s námi!“, někteří se připojují.

Národní třída

19:20 – Pohotovostní pluk je vyslán na Národní třídu s rozkazem zabránit davu v cestě na Václavské náměstí. Pokyn od šéfa StB Prahy a středočeského kraje Jiřího Bytčánka k veliteli zásahu Michalu Danišovičovi zní jasně „Přesuňte všechny síly k Národní třídě a zabraňte davu ve vstupu na Václavské náměstí!“ Průvod prochází kolem Národního divadla za skandování hesel „Svoboda umělcům!“, „Svoboda kultuře!“ nebo „Ať žije pan Kemr!“. Z oken zdraví průvod někteří herci.

19:30 – Dav je zastaven u obchodního domu Máj, uzavřeny jsou i postranní ulice, dav je obklíčen. Přední řady demonstrantů si posedaly na zem, mezi pohotovostním plukem a jimi hoří svíčky, některé účastnice demonstrace zasunují květiny policistům za štíty.

19:45 – Dav je uzavřen ze všech stran a volá „Máme holé ruce!“ nebo „Nechceme násilí!“

20:10 – Kolem osmé hodiny jsou slyšet první výzvy k opuštění prostoru, davu je vyhrožováno násilím a psy. Ale není, jak opustit zcela uzavřený prostor. Dav zpívá hymnu. Mimo hymny zní i píseň „Ach, synku“. Lidé se snaží odejít, ale není kudy, tak se vracejí, skanduje se „Masaryk!“, „Havel!“, „Dubček!“.

20:30 – Policie tlačí na dav od Národního divadla, vytahují demonstranty a předvádí je do autobusů. Lidé jsou tlačení z obou stran, z jedné příslušníky bezpečnosti, z druhé zbytkem průvodu. Demonstranti skandují „Nechte nás odejít!“ Vzrůstá tlak a panika, příslušníci bezpečnosti v podloubí vytvořili uličku a mlátí demonstranty, kteří se chtějí dostat ven. Teče krev, někteří jsou zatčeni a odvezeni připravenými autobusy. Některým se podařilo schovat v chodbách okolních domů nebo v bytech, do kterých je pustí.

20:45 – Příslušníci Pohotovostního pluku překročili pás hořících svíček a pendreky mlátí demonstranty. Mlátí sedící, poté i stojící. Je jim jedno, o koho se jedná, jestli je to muž, žena, starší nebo mladší člověk. Dva obrněné transportéry zasahují v Mikulandské ulici.

21:10 – Krátce po 21 hodině je dav rozptýlen.

22:00 – Na Národní třídě před květinami zastavuje autobus ze kterého vybíhají červené barety, poslední jejich útok je veden se stejnou agresivitou jaky ty ostatní. Po deseti minutách zase odjíždění pryč.

22:20 – Pohotovostní pluk na Národní třídě likviduje svíčky.

22:25 – Pohotovostní pluk vystřídají sanitky, které dorazí na místo.

22:40 – Červené barety opět přijíždí a hasí svíčky. Do podloubí opět přichází skupina lidí a zapalují svíčky a pokládají kytice. Situace na Národní třídě je relativně klidná.

23:10 – Státní bezpečnost ukončila hlášení.

Reklama

Doporučované