Hlavní obsah

Atleti blokují prodej Rošického stadionu. Výpovědi z budovy fotbalového svazu se brání žalobou

Foto: Profimedia.cz

Stadion Evžena Rošického. Dnes sportoviště, za pár let dost možná lukrativní zóna pro developery.

Reklama

6. 9. 2019 10:27

Na pražském Strahově se rozhořel spor mezi dvěma velkými sportovními svazy. Atleti blokují fotbalistům chystaný prodej Stadionu Evžena Rošického, protože se ještě nedočkali požadované náhrady. Zato už dostali výpověď z prostor, které jim dosud Fotbalová asociace ČR pronajímala. Atleti se rozhodli bránit se proti ní žalobou.

Článek

Dohadují se spolu už dva roky, zatím bezvýsledně. Zjednodušeně řečeno: Atleti chtějí náhradu za to, že přijdou o možnost užívání Rošického stadionu. Ten chce Fotbalová asociace ČR prodat, zájem o pozemek v lukrativní oblasti Prahy 6 projevuje hned několik silných finančních skupin. A prodejní suma půjde do stamilionů korun.

Náhradou chtějí atleti po fotbalistech možnost užívání vedlejšího stadionu Přátelství, tunel pro sprintery a především nové sídlo pro svůj svaz, přesněji řečeno pozemek pro něj. A navrch i vyřízení platného územního rozhodnutí.

Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR, říká, že jeho strana je rozhodně připravená se dohodnout, nabízí atletům pozemek poblíž rohu Diskařské a Atletické ulice. Všechno ale podle něj zkomplikovalo stanovisko stavebního odboru Prahy 6, který v srpnu nepotvrdil potřebné územní rozhodnutí.

Místo smíru je tedy situace nadále vyhrocená. A spor se dokonce stupňuje. Český atletický svaz totiž obdržel výpověď ze svého stávajícího sídla, z kanceláří, které si pronajímá v takzvané „staré budově“ Fotbalové asociace ČR v Diskařské ulici. Právě tuto budovu hodlá její majitel, tedy Fotbalová asociace ČR, do konce roku strhnout. Více o tomto projektu zde:

Fotbalová asociace to zdůvodňuje tím, že jinak by přišla o investiční dotace od FIFA, které chce právě do stavebních úprav na Strahově vložit. Jenže to by nejdřív musela vystěhovat všechny nájemníky. A Český atletický svaz se výpovědi ze zmíněných prostor brání. „Podali jsme žalobu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

Na Strahově cvičili Sokolové, hrával se tu fotbal. A nejintenzivněji vždy Rošického stadion využívali atleti. K tréninkům i závodům. Ty nejslavnější se tu konaly v roce 1978, kdy na „Rošičáku“ probíhalo atletické mistrovství Evropy. Právě v souvislosti s ním se stadion dočkal poslední větší investice a modernizace. Na časy Heleny Fibingerové či Imricha Bugára můžete zavzpomínat v listině medailistů.

Kupříkladu běh na 100 metrů tehdy na Strahově vyhrál Ital Pietro Mennea:

Skočme do roku 2012, kdy na Strahově dochází k velkým změnám. Tehdy se Stadion Evžena Rošického z majetku České unie sportu přesouvá do vlastnictví Fotbalové asociace ČR. „Převod byl tehdy mimo jiné podmíněn provozováním areálu ke sportovní činnosti po dobu minimálně 15 let a dohodou s Českým atletickým svazem o užívání Rošického stadionu,“ připomíná Libor Varhaník, šéf Českého atletického svazu.

Plány jeho tehdejšího fotbalového kolegy Miroslava Pelty na vybudování moderního Národního stadionu na Strahově ale nevyšly. Místo toho znamená nyní „Rošičák“ pro FAČR jen zátěž v podobě financování alespoň základní údržby.

Fotbalová asociace se tedy nijak netají záměrem stadion prodat. „Bavíme se o řádech stamilionů,“ říká Martin Malík. V zákulisí se hovoří o tom, že si fotbalisté představují prodejní cenu kolem 700 milionů korun.

Rošického stadion je na prodej. Ale jak k tomu přijdou atleti?Video: Luděk Mádl, Seznam Zprávy

Aby případný kupec mohl pozemek využít například jako hodnotnou developerskou zónu, musel by ještě dosáhnout změn v územním plánu hlavního města Prahy. Ale to už jsme přeskočili až daleko do budoucnosti.

Pro pochopení současného dění na Strahově se musíme vrátit do 5. května 2017, kdy valná hromada České unie sportu odhlasovala, že se původně nasmlouvané podmínky převodu stadionu do fotbalového vlastnictví můžou změnit a uvolnit. Přestože proti tomu tehdy Libor Varhaník protestoval. Věc se ale vyřešila jinak.

„Převzal jsem osobní závazek, že dokud se fotbalisté s atlety nevyrovnají a dokud mi Libor Varhaník osobně neřekne, že je vše v pořádku, tak příslušné smlouvy, které by fotbalovou asociaci zbavily jejích povinností, nepodepíšu,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Jinými slovy: Teprve až budou atleti spokojeni s tím, co jim náhradou za ztrátu Strahova Fotbalová asociace ČR poskytne, pak tato páka blokující prodej Rošického stadionu odpadne. Dodejme pro pořádek, že existuje ještě páka druhá. A sice pohledávka 109 milionů korun, kterou vůči FAČR uplatňuje Česká unie sportu. „Až se FAČR domluví s atlety, sepíšeme za ČUS smlouvu s FAČR, která podmínky splácení tohoto jejich závazku vůči nám upraví,“ má už Jansta naplánováno.

Připomeňme si starší rozhovor s Miroslavem Janstou ve Výzvě Seznamu.Video: Václav Dolejší, Seznam Zprávy

Věnujme se ale atletům. Co po Fotbalové asociaci ČR vlastně chtějí? „Žádáme, aby k provozování atletické činnosti mohl být dále používán stadion Přátelství a abychom dále mohli užívat sídlo ČAS na Strahově, tedy v místě, se kterým je atletika svázána pupeční šňůrou,“ říká Libor Varhaník.

„Proto žádáme o pozemek k výstavbě vlastního sídla tam, kde se v současné době sídlo ČAS nachází, popřípadě v blízkosti této budovy. Český atletický svaz je připraven financovat výstavbu sídla z vlastních zdrojů. Dále požadujeme, aby byl zachován a zrenovován atletický tunel,“ dodává.

Pozemek pro nové sídlo atletického svazu už fotbalisté nabídli. „Je to zhruba v prostorách mezi naší starou a novou budovou,“ vysvětluje Martin Malík.

Foto: Repro

Vizualizace rozvržení nemovitostí na Strahově.

Na obrázku jsou stará a nová budova FAČR označeny jako Old HQ a New HQ, atletům je tedy patrně nabízen pozemek poblíž křižovatky ulic Diskařská a Atletická, tedy zelená plocha zhruba uprostřed obrázku dole.

„Vedle pozemku po nás atleti požadují i to, abychom k té věci vyřídili platné územní rozhodnutí. A tam v srpnu bohužel zatím věc ztroskotala, protože se v té věci stavební odbor Prahy 6 jako účastník řízení v poslední den možné lhůty odvolal,“ říká Martin Malík, předseda FAČR.

„Podrobnosti, proč je s tím územním rozhodnutím problém, neznám, ale jsem si jist, že to všechno bude řešitelné ke spokojenosti všech zainteresovaných stran,“ dodává Malík.

Seznam požádal o vyjádření i Úřad městské části Praha 6. Tady je: „Do územního rozhodnutí pro novou budou ČAS, které bylo vydáno už v listopadu 2017, se odvolala společnost DZR Czech s.r.o., bylo tedy zrušeno a vráceno k novému projednání. DZR využívá všech zákonných možností, jak oddálit umístění budovy ČAS, co je důvodem k takovému postoji, není radnici Prahy 6 známo.“ Zajímavé je, že společnost DZR vznikla dle obchodního rejstříku 1. listopadu 2017, tedy ve stejném měsíci, kdy bylo vydáno zmíněné územní rozhodnutí, jež DZR Czech vzápětí zablokovala.

Šéf atletického svazu Libor Varhaník (vpravo) s oštěpařskou legendou Janem Železným.

Atleti se každopádně vůči akcím a slibům Fotbalové asociace ČR staví velmi obezřetně.

„Dohodnu s FAČR se snažíme nalézt, 17. listopadu 2018 dokonce představenstvo ČAS schválilo uzavření nově formulované smlouvy o užívání sportovního areálu Strahov,“ vypráví Varhaník. „Ačkoli byla formulace smlouvy odsouhlasena zástupci FAČR a ČAS, k uzavření smlouvy bez zavinění ČAS již nedošlo, jednání byla přerušena a 29. dubna byla Českému atletickému svazu bez jakéhokoli předchozího upozornění doručena výpověď z nájemní smlouvy sídla ČAS. Takové jednání nepovažoval ČAS za poctivé a v dobré víře. A proto podal žalobu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi FAČR.“

Zdá se, že k nalezení smíru mezi atletickým a fotbalovým svazem je na Strahově stále poměrně daleko. Tím spíš, že aktuální fotbalové plány vůbec nepočítají s realizací dalšího požadavku druhé strany, tedy s tím, že by měl být na Strahově zachován či nově vybudován atletický tunel pro sprintery. „Ne, ve stavbě, která by měla vzniknout na místě staré budovy FAČR, s tunelem nepočítáme. Měla by to být především ubytovací kapacita pro naše mládežnické týmy. A také tam vznikne tribuna pro stadion Přátelství,“ vysvětluje Martin Malík, šéf fotbalového svazu.

Reklama

Doporučované